Čtvrtek 17. 1. 2019, 18:18kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra ekonomiky

Kód Název předmětu Garant předmětu
EEE46E Economics of Enterprise doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
EEZ02E Ekonomika podniků
EET05E Ekonomika podniků I.-OPT
EEE53E Agrární a strukturální politika-VSRR prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
EEEC1E Agrární a strukturální politika Cheb prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
EEE71E Agrární politika-DS prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
EEEA6E Agrární politika - EAD prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
EEE01E Agrární politika - PAE prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
DEEED2Y Agrární politika prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
EEE44E Agrární politika (MSc. -EM) Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
EED02E Agrární politiky EAD prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
EEEE6E Agricultural Economics Ing. Jiří Mach, Ph.D.
EEEE7E Business Economics doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
EEE65E Calculation of costs and investments
EET01Z Cenné papíry a burzy-TF
EEE85E Cenné papíry a burzy - DS
EEE37E Cenné papíry a burzy - INFO
EEE36E Cenné papíry a burzy - PaA
EEE03Z Cenné papíry a burzy - PaE
EEE03E Cenné papíry a burzy - PaE
EET02Z Daňová soustava -TF
EEE49E Econometric Modelling (AEM) prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
EEE64E Econometric Modelling (EM) prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
EEEB1E Economic Policies Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
XKZE05 Economics of Agribusiness prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
EEE63E Economics of Industries (Sectoral Economics) Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
EEEB7E Economics of public sector - HSKS
EEEE8E EEEE8E Ekonomika světového hospodářství HKS Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEE67E Ekonometrické modelování prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
EEE72E Ekonometrie-DS PaE prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
DEEEM3Y Ekonometrie prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
EED03E Ekonometrie EAD prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
EEE23E Ekonometrie INFO prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
EEE16E Ekonometrie PaA prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
EEE05E Ekonometrie PaE prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
DEEE01Y EKONOMIE pro doktorský obor Management prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
DEEEA1Y EKONOMIKA - doktorské studium oboru Podniková a odvětvová ekonomika prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
DEEEJ1Y Ekonomika a politika životního prostředí prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
EEX02E Ekonomika a politika životního prostředí prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
DEEEA5Y Ekonomika a řízení prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
EEE90E Ekonomika agrárního sektoru - DS Cheb prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
EEE73E Ekonomika agrárního sektoru - DS PAE prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
EEE47E Ekonomika agrárního sektoru - INFO prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
EEE45E Ekonomika agrárního sektoru Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
EEE02E Ekonomika agrárního sektoru PaA prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
EEE06E Ekonomika agrárního sektoru PaE prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
EEEB6E Ekonomika neziskového sektoru
EEA04E Ekonomika odvětvová prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
EEA73E Ekonomika odvětvová prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
EEEZ72E Ekonomika podniku
EET03E Ekonomika podniků I - IRT
EEE77E Ekonomika podniků I.-DS
EEE74E Ekonomika podniků I.-DS,Cheb. Most, Klatovy
EET72E Ekonomika podniků I.-OPT-DS
EET04E Ekonomika podniků I.-TF
EET71E Ekonomika podniků I.-TF I.-IV. DS
EEE08E Ekonomika podniků I. PaE
EET06E Ekonomika podniků II.-TF
EEE09E Ekonomika podniků II. PaE
EEE07E Ekonomika podniků INFO prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
EEE40E Ekonomika podniků PaA
EEE11E Ekonomika podniků s německou terminologií doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
EEEN1E Ekonomika podniků s německou terminologií doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
DEEE04Y EKONOMIKA pro doktorské studium oboru Informační mamagement prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
EEE39Z Ekonomika světového hospodářatví - PaA Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
XEEA7E Ekonomika světového hospodářství-HSKS prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
EEE12E Ekonomika světového hospodářství-PaE Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEE55E Ekonomika světového hospodářství-VSRR Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEE39E Ekonomika světového hospodářství - PaA Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEE95E Ekonomika světového hospodářství - VSSR Cheb Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEE92E Ekonomika světového hospodářství - VSSR Hradec Králové Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEEJE4 Ekonomika světového hospodářství Jičín Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEE12Z Ekonomika světového hospodářství PaE Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEEK5E Ekonomika světového hospodářství VSRR Klatovy Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEEL4E Ekonomika světového hospodářství VSRR Litoměřice Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEEM1E Ekonomika světového hospodářství VSRR Most Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEEUE5 Ekonomika světového hospodářství VSRR Sezimovo Ústí - Tábor Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEE76E Ekonomika světového zemědělství-DS PaE Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
DEEEI3Y Ekonomika světového zemědělství prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
EED06E Ekonomika světového zemědělství EAD Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEE28E Ekonomika světového zemědělství PaA Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEE13E Ekonomika světového zemědělství PaE Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
XKZE02 Ekonomika světových integrovaných celků - PAA prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
EEEA5E Ekonomika světových integrovaných celků Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.
EEZ71E Ekonomika veřejné správy a veřejné finance Ing. Irena Benešová, Ph.D.
EEE14Z Ekonomika veřejného sektoru-PaE Ing. Irena Benešová, Ph.D.
EEE77Z Ekonomika veřejného sektoru - DS Ing. Irena Benešová, Ph.D.
EEEB7E Ekonomika veřejného sektoru - HKS Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D.
EEA09E Ekonomika veřejného sektoru Ing. Irena Benešová, Ph.D.
EEE35E Ekonomika veřejného sektoru Ing. Irena Benešová, Ph.D.
EEE14E Ekonomika veřejného sektoru v mezinárodním kontextu Ing. Irena Benešová, Ph.D.
EEE83E Ekonomika veřejného sektoru VSRR Most Ing. Irena Benešová, Ph.D.
EEE58E Ekonomika veřejného sektoru VSRR Praha Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D.
DEEED4Y Ekonomika výrobkových vertikál doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.
EEE78E Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů -DS doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.
EEE15E Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů -DS doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.
EED15E Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů EAD doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.
EEE27E Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů INFO doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.
EEE26E Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů PaA doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.
XKZE11 Ekonomika zemědělských podniků
EEA78E Ekonomika živočišné produkce Ing. Jiří Mach, Ph.D.
EEA10E Ekonomika živočišné produkce Ing. Jiří Mach, Ph.D.
EEEB2E Ekonomika životního prostředí
EEEB5E Empirical Research in Economics prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
EEA16E Environmental Economics Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
EET11E Environmentální ekonomika - TEE prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
XKZE04 Environmentální ekonomika prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
EEE43E EU Integration Process in Agriculture Ing. Irena Benešová, Ph.D.
EEEE1E EU Intergration Ing. Irena Benešová, Ph.D.
EEEA2E Evropská integrace - DS prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
EEE93E Evropská integrace - Hradec prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
DEEE17Y Evropská integrace prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
EEEB3E Evropská integrace prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
EEE99E Evropská integrace a environmentální ekonomika - Hradec doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
EEEL2E Evropská integrace a environmentální ekonomika - Litoměřice doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
EEE97E Evropská integrace a environmentální ekonomika -Cheb doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
EEE98E Evropská integrace a environmentální ekonomika -Most doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
EEE61E Evropská integrace a environmentální ekonomika -VSRR doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
EED04E Evropská integrace a zemědělství - EAD Ing. Irena Benešová, Ph.D.
EEEA4E Evropská integrace PaA prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
EEEA3E Evropská integrace PaE prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
EEEN2Z Evropská integrace s německou terminologií doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
EEA76E Finanční řízení podniku
EEA02E Finanční řízení podniku
EEA14E Fundamentals of Economics I Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
EEA15E Fundamentals of Economics II. Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
EEE17Z Hodnocení podnikatelské činnosti prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
EEE17E Hodnocení podnikatelské činnosti prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
EEEP4E Hodnocení podnikatelské činnosti DS prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
EEEE5E Introduction to Environmental Economics prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
EXE31Z Introduction to study Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
EEE79E Investice a dlouhodobé financování - DS
EEE34E Investice a dlouhodobé financování - INFO
EEE33E Investice a dlouhodobé financování - PaA
EEE18E Investice a dlouhodobé financování - PaE
DEEED3Y INVESTICE A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ
EEE60E Investice a dlouhodobé financování
EEEB9E Investice a dlouhodobé rozhodování HKS
EEE84E Kalkulace nákladů a cen-DS
EEE19E Kalkulace nákladů a cen
EEE65E Kalkulace nákladů a investice
DEEE10Y MATEMATICKÁ EKONOMIE pro doktorský obor Systémové inženýrství prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
EEE32E Mezinárodní finance - PaA
EEE20E Mezinárodní finance
EEE57E Odvětvová ekonomika doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.
EEE01Z Personální finance a investování Ing. Helena Řezbová, Ph.D.
EEA11E Podnikání a ekonomika prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
EEA79E Podnikání a ekonomika prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
EEE59E Podniková ekonomika VSRR
EEE31E Prognostické metody prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
EEA13E Programy rozvoje zemědělství a venkona doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
EEA86E Programy rozvoje zemědělství a venkona KS doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
EEEE3E Quantitative Methods in Macroeconomics prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
DEEE11Y Regionální ekonomika Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
EEEB4E Seminář k DP Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
EEEE4E Socialní ekonomika Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
ELXA5E Standards for Theses Writing and Preparation Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
EEE54E Světová ekonomika a její instituce doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
EED01Y Světový obchod se zem. komoditami prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
EEE38E Systém daní PaA,INFO
EEE25E Systém daní PaE
EEEE2E Trade Theory and Foreign Trade prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
EEA74E Základy podnikové ekonomiky - KsABP prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
EEA75E Základy podnikové ekonomiky - KsABZ prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
EEA71E Základy podnikové ekonomiky - KsBR prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
EEA07E Základy podnikové ekonomiky Ing. Jiří Mach, Ph.D.
EEA06E Základy podnikové ekonomiky Ing. Jiří Mach, Ph.D.
EEA08E Základy podnikové ekonomiky Ing. Jiří Mach, Ph.D.
EEA72E Zemědělská ekonomika Ing. Dobroslava Pletichová
EEA05E Zemědělská ekonomika I. (podniková) prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
EEE10E Zemědělská ekonomika s německou terminologií doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
EEA12E Zemědělská politika s strukturální fondy EU prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.