Pondělí 10. 12. 2018, 18:49kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra ekonomiky

Ekonomika agrárního sektoru

Ing. Ivana Brožová, Ph.D.,
(2010)

Macroeconomics - Issues and Exercises

doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.,
(2010)

Navigace

Ing. Michal Hruška, Ph.D., Ing. Milan Říha,
(2010)

Economics, Social Policies and Citizenship in the Europe of Regions (Chapter 3)

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
Slovak University of Agriculture in Nitra, 2010 - GARMOND Nitra (2010)

Vůdce malého plavidla - 7mé vydání

Ing. Milan Říha,
(2010)

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Ing. Milan Říha, JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D.,
Námořní akademie České republiky s.r.o. (2010)

Služby sociální péče v domovech pro seniory

JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D., Ing. Milan Říha,
Námořní akademie České republiky s.r.o. (2010)

Evropská integrace a environmentální ekonomika

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
(2009)

Ekonomika podniků

Ing. Dana Žídková, CSc., doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc.,
(2009)

Cvičení z ekonomiky podniků pro obor Podnikání a administrativa

Ing. Helena Řezbová, Ph.D., Ing. Dana Žídková, CSc., Ing. Renata Aulová, Ph.D., Ing. Jiří Mach, Ph.D., Ing. Michal Steininger, Ph.D., Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D., Ing. Gabriela Trnková, Ph.D.,
(2009)

Ekonomika agrárního sektoru

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., Ing. Ivana Brožová, Ph.D.,
(2009)

Hospodaření ekologických farmářů v ČR

Ing. Ivana Brožová, Ph.D.,
(2009)

Vývoj a perspektivy evropského venkova

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
Wolters Kluwer (2009)

Zahraniční obchod - teorie a praxe (Kapitoly: úvodní slovo, kapitola 1, Resumé v angličtině)

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
Grada Publishing, a.s. (2009)

Zahraniční obchod - teorie a praxe (Kapitoly: 3.1., 3.2., 3.4., 3.5.)

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
Grada Publishing, a.s. (2009)

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Ing. Milan Říha,
(2009)

Palubní radiooperátor pro námořní pohyblivou službu

Ing. Milan Říha, Ing. Michal Hruška, Ph.D.,
(2009)

Ruský jazyk

Ing. Milan Říha,
(2009)

Agrární politika

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
(2009)

Agrární politika

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
(2009)

Macroeconomics

doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.,
(2009)

Essentials of international trade

doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.,
(2009)

Zahranční obchod - teorie a praxe (Kapitola: 5)

doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.,
Grada Publishing, a.s. (2009)

Zahraniční obchod - teorie a praxe (Kapitoly: 3.3., příloha 1)

Ing. Irena Benešová, Ph.D.,
Grada Publishing, a.s. (2009)

NAVTEX, NAVigational TEleX

Ing. Michal Hruška, Ph.D., Ing. Milan Říha,
(2009)

Strukturální politika Evropské unie

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c.,
C.H.BECK (2009)

Ekonomika podniků

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc., doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D., Ing. Dana Žídková, CSc.,
(2009)

Justification of the Rural Development Policy and its Measures

Ing. Gabriela Trnková, Ph.D., Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D.,
(2009)

Agrární politika

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., Ing. Bohuslava Boučková, CSc., prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D., doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D., Ing. Irena Benešová, Ph.D.,
(2009)

Ekonomika výroby hovězího masa v podmínkách ČR

Ing. Michaela Havlíková, Ph.D., Ing. Marie Janecká,
SVŠE Znojmo (2009)

Metody hodnocení dopadů cestovního ruchu na ekonomiku

Ing. Michaela Havlíková, Ph.D.,
(2009)

Zdroje a limity růstu agrárního sektoru

prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.,
Wolters Kluwer (2009)

Agrární politika

Ing. Irena Benešová, Ph.D.,
(2009)

Zahraniční obchod - teorie a praxe (Kapitoly: 2, 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., Rejstřík)

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
Grada Publishing, a.s. (2009)

Cvičení z ekonometrie

prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., Ing. Pavlína Hálová, Ph.D., Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D., doc. Ing. Michal Malý, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc., Ing. Lenka Rumánková, Ph.D.,
(2008)

The analysis of external trade development among the Czech and Slovak Republics, Hungary, Poland and the Ukraine (V4+1)

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
Editorial House Wieś Jutra, Limited (2008)

Investice, úvěrové omezení a institucionální podpora zemědělského úvěru

prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.,
Alfa Nakladatelství, s.r.o. (2008)

Cvičení z ekonometrie

Ing. Lenka Rumánková, Ph.D.,
(2008)

INVESTMENT, CREDIT CONSTRAINTS AND PUBLIC POLICY IN A NEOCLASSICAL ADJUSTMENT COST FRAMEWORK

prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.,
IAMO (2008)

Essentials of international trade

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
(2008)

Ekonomika agrárního sektoru

Ing. Dana Žídková, CSc., prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., Ing. Dobroslava Pletichová, Ing. Bohuslava Boučková, CSc., prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
(2008)

Ekonomika agrárního sektoru

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
(2008)

Cvičení z ekonometrie

doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.,
(2008)

Ekonomika veřejného sektoru

doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc.,
(2008)

Zemědělská ekonomika

prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc., Ing. Jiří Mach, Ph.D., Ing. Dobroslava Pletichová,
(2008)

Cvičení z ekonomiky agrárního sektoru

Ing. Dobroslava Pletichová,
(2007)

Cvičení z ekonomiky podniků pro obor podnikání a administrativa.

Ing. Gabriela Trnková, Ph.D.,
(2007)

Základy chovu ovcí

prof. Ing. Ladislav Štolc, CSc., Ing. Lenka Nohejlová, Ing. Jarmila Štolcová,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2007)

Investice a dlouhodobé financování

Ing. Dana Žídková, CSc.,
(2007)

Ekonomika podniků

Ing. Dana Žídková, CSc.,
(2007)

Zemědělská němčina

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
Profi Press (2007)

Evropská integrace a environmentální ekonomika

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
(2007)

Rozvoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR- příjmová disparita zemědělství a její role v rozvoji lidského potenciálu ve venkovských oblastech

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.,
MJF Praha (2007)

Strukturální podpory v rámci politiky soudržnosti na období 2000-2013

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.,
N (2007)

Cenový přenos na úrovni sladovnického ječmene a sladu v komoditní vertikále pivo

Ing. Tomáš Maier, Ph.D., Ing. Ludmila Pánková, Ph.D.,
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (2007)

Hospodaření v chráněných krajinných oblastech ČR

Ing. Ludmila Pánková, Ph.D., Ing. Karel Kubata, Ph.D.,
ČZU v Praze, IPC (2007)

Environmental protection measures in Czech agriculture

prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.,
Facultas Verlags- und Buchhandel AG (2006)

Východiska pro politiku rozvoje venkova

Ing. Gabriela Trnková, Ph.D.,
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. (2006)

Kukuřice na zrno

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2006)

Kukuřice na vlhké zrno

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2006)

Kukuřice CCM a LKS

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2006)

Kukuřice na zeleno při sušině 16 %

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2006)

Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 %

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2006)

Luskoobilní směsky na silážní drť

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2006)

Jetelovinotrávy

doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc., Ing. Daniela Kocourková, Ph.D.,
ÚZPI (2006)

Pšenice ozimá potravinářská

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Pšenice ozimá (nepotravinářská)

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Pšenice jarní

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Ječmen jarní sladovnický

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
N (2006)

Ječmen jarní nesladovnický

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Ječmen ozimý

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Žito ozimé

Ing. Oldřich Faměra, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Oves

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Tritikale ozimé - žitovec

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Hrách setý

prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Řepka ozimá

prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Hořčice bílá

prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Slunečnice roční

prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Mák

prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Len olejný

Prokop Šmirous, Jindřich Štaud, Ing. Jarmila Peterová, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Len přadný

Prokop Šmirous, prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Brambory sadbové

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Josef Šroller, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Brambory velmi rané

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Brambory konzumní

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Josef Šroller, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Cukrovka

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Krmná řepa

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Evropská integrace a environmentální ekonomika

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
(2006)

Environmental protection measures in Czech agriculture

prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.,
Facultas Verlags- und Buchhandel AG (2006)

Ekonomika podniků

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc., Ing. Dana Žídková, CSc., doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
(2006)

Ekonomika podniků

doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc.,
(2006)

Ekonomika podniků

doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc.,
(2006)

Cvičení z ekonomiky podniků

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D., Ing. Zdeňka Gebeltová, Ph.D.,
(2006)

Globalization Tendencies and Agrarian Sector

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
SPU Nitra (2006)

Vybrané diagnostické metody pro sledování regionálního rozvoje

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.,
ZF JČU v Českých Budějovicích (2006)

Politika regionálního rozvoje z hlediska funkcí agrárního sektoru

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.,
JČU České Budějovice (2005)

Posouzení variability jednotlivých ukazatelů v roce 2002

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.,
JČU České Budějovice (2005)

Ekonomika podniků (pro VSRR)

Ing. Dana Žídková, CSc.,
(2005)

Světová ekonomika a její instituce

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
(2005)

Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zemědělských produktů

Ing. Jarmila Peterová, CSc., Ing. Jiří Mach, Ph.D., Ing. Tomáš Maier, Ph.D., doc. Ing. Michal Malý, Ph.D., Ing. Helena Řezbová, Ph.D., Ing. Pavlína Vančurová,
(2005)

Český venkov 2005 - Rozvoj venkovské společnosti

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., Ing. Irena Herová, Ing. Petr Hladík, Ph.D., prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c., Bc. Lenka Ježdíková, DiS., Ing. Pavlína Maříková, Ing. Gabriela Pavlíková, Ing. Petr Řehoř, PhDr. Zdenka Vajdová,
ČZU Praha (2005)

Rozvojové země ve světové ekonomice

Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.,
(2004)

Cvičení z ekonomiky podniků

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., Ing. Zdeňka Gebeltová, Ph.D.,
(2004)

Cvičení z ekonomiky podniků

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
(2004)

Cvičení z ekonomiky podniků I

Ing. Pavlína Vančurová,
(2004)

Cvičení z ekonomiky podniků I

Ing. Pavlína Vančurová,
(2004)

Cvičení z ekonomiky podniků I

Ing. Pavlína Vančurová,
(2004)

Cvičení z ekonomiky podniků I

Ing. Pavlína Vančurová,
(2004)

Cvičení z ekonomiky podniků I

Ing. Pavlína Vančurová,
(2004)

Cvičení z ekonomiky podniků I

Ing. Pavlína Vančurová,
(2004)

Cvičení z ekonomiky podniků I

doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc.,
(2004)

Cvičení z ekonomiky podniků I

doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc.,
(2004)

Cvičení z ekonomiky podniků I

doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc.,
(2004)

Cvičení z ekonomiky podniků I

doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc.,
(2004)

Cvičení z ekonomiky podniků pro obor podnikání a administrativa

Ing. Helena Řezbová, Ph.D.,
ČZU Praha, PEF, CREDIT (2003)

Cvičení z ekonomiky podniků

Ing. Zdeňka Gebeltová, Ph.D., doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
ČZU Praha (2003)

Ekonomika podniků

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc., doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D., Ing. Dana Žídková, CSc.,
ČZU PEF (2003)

Základy podnikové ekonomiky

prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc., Ing. Jiří Mach, Ph.D.,
(2003)

Ekonomika agrárního sektoru

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., Ing. Ivana Brožová, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.,
PEF ČZU (2003)

Ekonomsko-pravni dejavniki konkurenčnosti

prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.,
MER Evrocenter (2003)

Ekonomika agrárního sektoru

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc., prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., Ing. Bohuslava Boučková, CSc., Ing. Dobroslava Pletichová,
CREDIT (2003)

Normativy zemědělských výrobních technologií - vybrané ukazatele

Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI (2003)

Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu - vybrané kapitoly

Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI (2003)

Investice a dlouhodobé financování

Ing. Dana Žídková, CSc.,
(2003)

Ekonomika podniků

Ing. Dana Žídková, CSc., doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc.,
(2003)

Ekonomická efektivnost podniků ve vazbě na vstup ČR do EU.

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc.,
ČZU Praha (2002)

Kalkulace nákladů a cen

Ing. Dana Žídková, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
(2002)

Některé modelové přístupy hodnocení hospodářských opatření.

Ing. Zdeněk Toušek, Ph.D.,
x (2002)

Landwirtschaftliche betriebslehre II

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
PEF ČZU Praha (2002)

Zemědělská ekonomika I

prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc., Ing. Jiří Mach, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Poděbradský, CSc., Ing. Dobroslava Pletichová,
PEF ČZU Praha (2002)

Labour productivity as a factor of sustainable economic development of the CR agriculture

doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc.,
CABI Publishing (2002)

Případová studie - pivovar

doc. Ing. Josef Palán, CSc., JUDr. Helena Kotvová, Ing. Helena Řezbová, Ph.D., Ing. Petra Ottlová, Ing. Stanislav Trojan,
ČZU, PEF, Credit Praha (2002)

Kalkulace nákladů a cen

Ing. Jarmila Peterová, CSc., Ing. Dana Žídková, CSc.,
ČZU PEF Praha v CREDIT Praha (2002)

Zemědělská ekonomika I.

Ing. Dobroslava Pletichová, prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc., Ing. Jiří Mach, prof. Ing. Zdeněk Poděbradský, CSc.,
PEF, Credit Praha (2002)

Zemědělská ekonomika I.

Ing. Dobroslava Pletichová,
PEF ČZU v Praze (2002)

Evropská integrace

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.,
CREDIT Praha (2002)

Agrární politika

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc., prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., Ing. Bohuslava Boučková, CSc.,
CREDIT Praha (2002)

Problematika výpočtu hrubé přidané hodnoty v zemědělství

Ing. Ladislav Jelínek,
SPU Nitra (2001)

Ekonomika podniků a její hodnocení v marginálních podmínkách

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc.,
ÚZPI (2001)

Landwirtschaftliche Betriebslehre I.

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
ČZU PEF Praha (2001)

Cvičení z ekonomiky podniku

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D., doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., Ing. Zdeňka Gebeltová, Ph.D.,
ČZU Praha (2001)

Agrární politika (vybraná témata) - kapitoly 1,2,8

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
CREDIT Praha (2001)

Ekonomika podniků

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc.,
ČZU Praha (2001)

Cvičení z ekonometrie

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc., Ing. Michal Mejdrech, Ing. Pavlína Hálová, Ph.D.,
CREDIT Praha (2001)

Investice a dlouhodobé financování

Ing. Dana Žídková, CSc.,
(2001)

Cvičení ze zemědělské ekonomiky II

Ing. Dana Žídková, CSc.,
CREDIT (2001)

Finační management- modul v elektronické podobě

Ing. Helena Řezbová, Ph.D.,
http://orms.czu.cz (2001)

Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zemědělských produktů

Ing. Dana Žídková, CSc., Ing. Michal Mejdrech, Ing. Jiří Mach, Ph.D., Ing. Jarmila Peterová, CSc., Ing. Helena Řezbová, Ph.D.,
ČZU PEF Praha, Credit (2001)

Nová ekonomika a moderní řízení

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashöfer (2001)

Daň z příjmu

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashofer (2001)

Strukturální změny v příjmech zemědělských producentů v zemích EU

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.,
PEF ČZU (2001)

Ekonometrie

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc.,
CREDIT Praha (2001)

Econometrics modelling

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc.,
CREDIT Praha (2001)

Kritéria hodnocení podnikatelských subjektů v zemědělství

Ing. Helena Řezbová, Ph.D.,
PEF ČZU (2001)

Agrární politika

Ing. Bohuslava Boučková, CSc.,
CREDIT Praha (2001)

Agrární politika

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.,
CREDIT Praha (2001)

Agrární politika

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc.,
CREDIT Praha (2001)

Cvičení z ekonomiky agrárního sektoru

Ing. Bohuslava Boučková, CSc.,
CREDIT (2001)

Naturální (hmotné) výsledky výroby

doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc.,
ČZU PEF Praha (2000)

Co je třeba vědět o dani z přidané hodnoty

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc.,
Dashofer (2000)

Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů

Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
PEF ČZU (2000)

Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zemědělských produktů

Ing. Dana Žídková, CSc., Ing. Michal Mejdrech, Ing. Helena Řezbová, Ph.D., Ing. Jiří Mach, Ph.D.,
Credit (2000)

Funkční vztah nákladů k produkci a základy nákladových funkcí

doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc.,
ČZU PEF (2000)

Ekonomika agrárního sektoru

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., a. kol.,
PEF ČZU Praha (2000)

Vztahy mezi výrobky (vztah *produkt-produkt*)

doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc.,
ČZU PEF (2000)

Kapitálové vybavení českých zemědělských obchodních společností a družstev v letech 1993 - 1998

Ing. Alice Hanková,
PEF ČZU v Praze (2000)

Ekonometrie

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc.,
PEF-ČZU, Credit (2000)

Soustava agrárních trhů a jejich regulace

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc.,
PEF-ČZU, Credit (2000)

Sociologie venkova a zemědělství

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c., RNDr. Věra Trnková, CSc.,
(2000)

Ekonomika podniků

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc., doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D., Ing. Helena Sůvová, CSc.,
ČZU Praha (2000)

Cvičení z ekonomiky podniků

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc.,
PEF ČZU Praha (2000)

Cvičení ze zemědělské ekonomiky I.

prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc., Ing. Dobroslava Pletichová, Ing. Jiří Mach, Ph.D.,
ČZU PEF (1999)

Uplatnění principů strategického řízení v ekonomické integraci

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., a. kol.,
ČZU Praha a SPU Nitra (1999)

Application of strategic management principles in economic integration

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., a. kol.,
ČZU Praha (1999)

Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zemědělských produktů

Ing. Dana Žídková, CSc.,
Credit (1999)

Economics of Czech and Slovcak Agriculture Integration with the EU

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc., Aloiz Podolák, prof. Ing. Imrich Okenka, CSc., Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D.,
(1999)

Soubor příkladů ke cvičeni z předmětu Hodnocení podnikatelské činnosti

Ing. Ivana Brožová, Ph.D.,
ČZU (1999)

Ekonomika agrárního sektoru

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
PEF ČZU (1999)

Cvičení ze zemědělské ekonomiky I.

Ing. Jiří Mach, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc., Ing. Dobroslava Pletichová,
PEF ČZU v Praze (1999)

Sbírka příkladů k cvičení z hodnocení podnikatelské činnosti

Ing. Jiří Mach, Ph.D., prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., Ing. Ivana Brožová, Ph.D.,
PEF ČZU v Praze (1999)

Společná zemědělská politika EU

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
(1999)

Ekonomické principy rozhodování ( Vymezení základní podnikatelské rovnice)

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc.,
Verlag Dashöfer (1999)

Ekonomické principy rozhodování ( Zásada trvalé převahy výnosů nad náklady)

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc.,
Verlag Dashöfer (1999)

Moderní přístupy k hodnocení hospodářských a integračních programů

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc.,
SPU Nitra (1999)

Soil and Water Conservation Policies and Programs: A Synthesis

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc.,
CRS Press (1999)

Cvičení z ekonometrie

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc., Ing. Pavlína Hálová, Ph.D.,
PEF ČZU (1999)

Ekonomic and integration programme evaluation models

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc.,
ČZU (1999)

Ekonomika zemědělství a evropská integrace

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
(1999)

EU Common Agricultural Policy

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
(1999)

Společná zemědělská politika EU

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
(1999)

Jaké informace poskytují účetní výkazy

Ing. Helena Řezbová, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (1999)

Kalkulace nákladů a snižování nákladů v příkladech, Výklad a příklady o zákonu o dani z příjmů

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc., a. kol.,
Dashofer (1999)

Ekonomika podniků

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
PEF ČZU (1999)

Cvičení z ekonomiky agrárního sektoru

Ing. Bohuslava Boučková, CSc., Ing. Dobroslava Pletichová,
PEF ČZU (1999)

Ekonomika agrárního sektoru. Vybrané kapitoly

Ing. Bohuslava Boučková, CSc.,
PEF ČZU (1999)

Ekonomika podniků

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc., doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D., Ing. Helena Sůvová, CSc.,
ČZU Praha (1999)

Cvičení z ZE I

Ing. Dobroslava Pletichová, prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc., Ing. Jiří Mach, Ph.D.,
PEF-ČZU (1999)

Cvičení z ekonomiky agrárního sektoru

Ing. Dobroslava Pletichová, Ing. Bohuslava Boučková, CSc., Ing. Helena Sůvová, CSc.,
PEF-ČZU (1999)

Quantifying Agricultural Competitiveness: Methodology and Results

Ing. Zdeněk Toušek, Ph.D., prof. Dr. Alan Mathews, doc. Dr. RNDr. Tomáš Ratinger,
FAO (1999)

Využití PAM – matice politické analýzy k hodnocení konkurenceschopnosti

Ing. Zdeněk Toušek, Ph.D.,
CZU Praha (1999)

Ekonomika výživy skotu

prof. Ing. Zdeněk Poděbradský, CSc.,
Agrospoj (1998)

Cvičení z ekonomiky podniků

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
ČZU Praha (1998)

Legal and economic problems of agricultural transformation In: Managing agricultural, enviromental and social systems

JUDr. Ing. Jiřina Homolková, CSc., prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.,
AU Szcecin (1998)

Cvičení z ekonomiky podniků

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D., doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc.,
PEF ČZU (1998)

Ekonomika agrárního sektoru, 2 kapitoly

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
PEF ČZU (1998)

Sbírka příkladů ke cvičením z \\

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., Ing. Ivana Brožová, Ph.D., Ing. Jiří Mach, Ph.D.,
PEF,ČZU (1998)

Ekonometrie

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc.,
Credit (1998)

Landwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre - interní učební texty pro výuku předmětu Ekonomika zem

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
PEF ČZU (1998)

Investice a dlouhodobé financování

Ing. Dana Žídková, CSc.,
Credit (1998)

Ekonomika agrárního sektoru

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
PEF ČZU (1998)

Některé souvislosti dlouhodobého rozvoje zemědělství

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
Nadace A:Švehly, SMZ,ČZU,MZLI,SPU,TOKO A/S (1998)

Some possibilities of the structural funds use in framework of the integration processes

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
FAO - Comenius, Prague (1998)

Legal and economic problems of agricultural transormation

prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.,
AU Szczecin, CUA Prague (1998)

Ekonomika pěstování řepky v ČR a SR

doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc.,
ČZU AF Praha (1998)

Ekonomicko právní rámec koncipování zemědělské zahraniční politiky

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
ČZU PEF (1997)

Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zemědělských produktů

Ing. Dana Žídková, CSc.,
Credit (1997)

Ekonomika podniků I.

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ČZU Praha (1997)

Landwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre - interní učební texty pro výuku předmětu Ekonomika zem

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.,
PEF ČZU (1997)

Cvičení z ekonomiky agrárního sektoru

Ing. Bohuslava Boučková, CSc., Ing. Dobroslava Pletichová,
PEF ČZU (1997)

Ekonomika světového zemědělství (podkladové údaje ke cvičením)

Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
ČZU-PEF (1997)

Ekonomika produkce mléka

prof. Ing. Zdeněk Poděbradský, CSc.,
APROS (1997)

Cvičení z ekonomiky agrárního sektoru

Ing. Dobroslava Pletichová,
PEF-ČZU (1997)

Cvičení ze ZE I.

Ing. Dobroslava Pletichová, prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc., Ing. Dana Žídková, CSc.,
PEF ČZU (1996)

Cvičení z ekonometrie

Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
PEF VŠZ (1996)

Cvičení ze zemědělské ekonomiky I.

prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc., Ing. Dobroslava Pletichová, Ing. Dana Žídková, CSc.,
PEF - ČZU Praha (1996)

Společná zemědělská politika EU

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
VŠP Nitra (1996)

Modelové přístupy k hodnocení hospodářských a integračních programů

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc., prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,
VŠP Nitra (1996)

Ekonometrie

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc.,
PEF ČZU (1996)

Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů

Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
VŠZ (1996)

Agrární politika

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., doc. Ing. Lubomír Jirásek, CSc.,
PEF ČZU (1995)

Ekoomika agrárního sektoru. Vybrané kapitoly

Ing. Bohuslava Boučková, CSc.,
PEF ČZU (1995)