Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:30kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra ekonomických teorií

Kód Název předmětu Garant předmětu
ENE24E Corporate Finance PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.
ENE10Z Dějiny ekonomických teorií
DENE01Y Dějiny ekonomických teorií doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE11Z EU a hospodářská politika EU Ing. Nicole Lukášková, Ph.D.
ENE11E EU a hospodářská politika EU Ing. Nicole Lukášková, Ph.D.
ENE38E Financial Economics PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.
ENE27E Fundamentals of Economics I. PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.
ENE35E Fundamentals of Economics II. PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.
XKET01 General Economics - International Economics PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.
ENE26E General Economics - International Economics PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.
ENE28E General economics III - internal economics doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
DENEJ3Y Hospodářské politiky doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE01Z Hospodářské politiky
DENE02Y Hospodářské politiky doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE34E International Finance PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.
DENE05Y Makroekonomie pro doktorandy doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE02Z Měnová teorie a politiky - zápočet
ENE12Z Mezinárodní ekonomie - zápočet
DENEJ4Y Mezinárodní ekonomie doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.
DENE03Y Mezinárodní ekonomie doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE12E Mezinárodní ekonomie
ENE13E Mezinárodní měnový a finanční systém
DENE04Y Mikroekonomie pro doktorandy doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE03Z Národní hospodářství
ENE03E Národní hospodářství
ENE71E Obecná ekonomie I. - DS doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE37E Obecná ekonomie I. - HKS doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE77E Obecná ekonomie I. - Cheb doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE87E Obecná ekonomie I. - Litoměřice doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE89E Obecná ekonomie I. - Most doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENEA1E Obecná ekonomie I. - PAA Hradec doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE20E Obecná ekonomie I. - systémové inženýrství doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENT71Z Obecná ekonomie I. - TF-OPT - DS
ENT01Z Obecná ekonomie I. - TF-OPT
ENE18E Obecná ekonomie I. - VSRR doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE83E Obecná ekonomie I. - VSRR Jičín doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE79E Obecná ekonomie I. - VSRR Klatovy doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE95E Obecná ekonomie I. - VSRR S doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE92E Obecná ekonomie I. - VSRR SUT doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENI02E Obecná ekonomie I. doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE04E Obecná ekonomie I. doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENX01E Obecná ekonomie II. - anglicky doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.
ENE72E Obecná ekonomie II. - DS doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE36E Obecná ekonomie II. - HKS doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE78E Obecná ekonomie II. - Cheb doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE88E Obecná ekonomie II. - Litoměřice doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENEA2E Obecná ekonomie II. - PAA Hradec doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE21E Obecná ekonomie II. - SYI doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENT72E Obecná ekonomie II. - TF-OTP - DS
ENT02E Obecná ekonomie II. - TF-OTP
ENE19E Obecná ekonomie II. - VSRR doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE86E Obecná ekonomie II. - VSRR Hradec doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE84E Obecná ekonomie II. - VSRR Jičín doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE80E Obecná ekonomie II. - VSRR Klatovy doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE90E Obecná ekonomie II. - VSRR Most doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE96E Obecná ekonomie II. - VSRR S doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE93E Obecná ekonomie II. - VSRR SUT doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENI03E Obecná ekonomie II. doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE05E Obecná ekonomie II. doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE73E Obecná ekonomie III. - DS
ENE75E Obecná ekonomie III. - Cheb
ENE91E Obecná ekonomie III. - Mezinárodní ekonomie - Klatovy doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.
ENE98E Obecná ekonomie III. - Mezinárodní ekonomie - Jičín doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.
ENE94E Obecná ekonomie III. - Mezinárodní ekonomie - Litoměřice doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.
ENE99E Obecná ekonomie III. - Mezinárodní ekonomie - SUT N doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.
ENI04E Obecná ekonomie III. - Mezinárodní ekonomie doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.
ENE39E Obecná ekonomie III. - Mezinárodní ekonomie doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.
ENE15E Obecná ekonomie III. - Mezinárodní ekonomie doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE76E Obecná ekonomie III. - Most
ENE74E Obecná ekonomie III. - VSRR HK
ENE16Z Sociálně-ekonomická prognostika a futurologie
ENE14Z Světová ekonomika - zápočet doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENE14E Světová ekonomika
ENT74Z Teorie firmy - DS
ENL08Z Teorie firmy - LF doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.
ENE07Z Teorie firmy doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.
ENE09Z Teorie spotřebitelské poptávky
ENE17Z Teorie veřejného sektoru
ENE33E World and European Economy PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.
ENZ02Z Základy ekonomických teorií - BEKOL doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENZ03Z Základy ekonomických teorií - BKRAJ doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENZ71Z Základy ekonomických teorií - DBEKOL doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENZ70Z Základy ekonomických teorií - DBKRAJ doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENL73E Základy ekonomických teorií - DS
ENZ01E Základy ekonomických teorii - UTSS doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENL03E Základy ekonomických teorii doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENL03Z Základy ekonomických teorií doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENL01E Základy ob. ekonomie - LF-DI
ENZ71E Základy obecné ekonomie - DUTSS doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENL72E Základy obecné ekonomie - LF - DS Ing. Růžena Breuerová, CSc.
ENL02E Základy obecné ekonomie - LF - HSSL
ENT73Z Základy obecné ekonomie - TF - DS
ENT03Z Základy obecné ekonomie - TF
ENX02E Základy obecné ekonomie doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENL01Z Základy obecné ekonomie
ENX75E Základy obecné ekonomie doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENL07Z Základy obecné ekonomie doc. Ing. Josef Brčák, CSc.
ENI01E Základy tržní ekonomiky - ITSZ Ing. Růžena Breuerová, CSc.
ENE23E Znalostní ekonomika doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.