Pondělí 10. 12. 2018, 20:45kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra ekonomických teorií

Makroekonomie

doc. Ing. Josef Brčák, CSc., prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. (2010)

Mikroekonomie

doc. Ing. Josef Brčák, CSc., prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. (2010)

Mezinárodní ekonomie - výklad textu a příklady

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2009)

Chování spotřebitele při nákupu potravin

doc. Ing. Aleš Hes, CSc., Ing. Daniela Šálková, Ph.D., Ing. Marta Regnerová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
Alfa Nakladatelství (2009)

Makroekonomie – cvičebnice

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2009)

Makroekonomie – cvičebnice

Ing. Jaroslava Burianová,
(2009)

Makroekonomie – cvičebnice

Ing. Eva Kaňková, Ph.D.,
(2009)

Makroekonomie – cvičebnice

Ing. Eva Kaňková, Ph.D.,
(2009)

Makroekonomie – cvičebnice

doc. Ing. PhDr. Lucie Severová, Ph.D.,
(2009)

Makroekonomie – cvičebnice

doc. Ing. PhDr. Lucie Severová, Ph.D.,
(2009)

Makroekonomie – cvičebnice

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2009)

Makroekonomie – cvičebnice

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2009)

Makroekonomie – cvičebnice

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2009)

Makroekonomie – cvičebnice

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2009)

Makroekonomie – cvičebnice

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2009)

Mezinárodní ekonomie (vybrané texty a příklady)

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
Alfa Nakladatelství, s.r.o., Praha (2009)

Základy obecné ekonomie

Ing. Dana Stará, Ph.D., doc. Ing. PhDr. Lucie Severová, Ph.D.,
(2009)

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE

Ing. Eva Kaňková, Ph.D., doc. PhDr. Miloš Kaňka, CSc.,
(2009)

Finanční řešení důsledků katastrof

Ing. Martin Řehák, Ph.D.,
(2007)

Ekonomie & teolog

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
L. Marek , Brno (2007)

Všeobecná rovnováha a efektivnost in:Analýza externalit-přístup ekonomické teorie

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
Pef, CZU (2006)

Tržní selhání a vládní selhání

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
Pef.CZU (2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

Ing. Jaroslava Burianová,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

Ing. Jaroslava Burianová,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

Ing. Jaroslava Burianová,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

Ing. Jaroslava Burianová,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

Ing. Jaroslava Burianová,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

Ing. Jaroslava Burianová,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

Ing. Jaroslava Burianová,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2006)

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy.

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2006)

Znalost, prostor a efekty přelévání v globalizované ekonomice

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
pef,CZU (2006)

Makroekonomie cvičebnice, druhé rozšířené vydání

Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.,
(2005)

Stručné dějiny ekonomických teorií

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
(2005)

Stručné dějiny ekonomických teorií

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
(2005)

Stručné dějiny ekonomických teorií

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
(2005)

Stručné dějiny ekonomických teorií

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
(2005)

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy

Ing. Eva Kaňková, Ph.D., doc. PhDr. Miloš Kaňka, CSc.,
Ekopress (2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

Ing. Jaroslava Burianová,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

Ing. Jaroslava Burianová,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

Ing. Jaroslava Burianová,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

Ing. Jaroslava Burianová,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

Ing. Jaroslava Burianová,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

Ing. Jaroslava Burianová,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

Ing. Jaroslava Burianová,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2005)

Mikroekonomie – materiály ke studiu

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2005)

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2005)

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2005)

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část

Ing. Jaroslava Burianová,
(2005)

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část

doc. Ing. Irena Petráková, CSc.,
(2005)

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2005)

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2005)

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2005)

Makroekonomie cvičebnice

Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.,
(2004)

Učební texty z mikroekonomie 1.část

Ing. Jaroslava Burianová,
(2004)

Učební texty z mikroekonomie - 1.část

Ing. Jaroslava Burianová,
(2004)

Učební texty z mikroekonomie - 1. část

Ing. Eva Kaňková, Ph.D.,
(2004)

Učební texty z mikroekonomie - 1. část

Ing. Jan Čadil, Ph.D.,
(2004)

Učební texty z mikroekonomie - 1. část

Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.,
(2004)

Učební texty z mikroekonomie - 1. část

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2004)

Učební texty z mikroekonomie - 1. část

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2004)

MIKROEKONOMIE Metodické a pracovní listy

Ing. Jaroslava Burianová,
(2004)

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy

Ing. Jaroslava Burianová,
(2004)

MIKROEKONOMIE Metodické a pracovní listy

Ing. Jaroslava Burianová,
(2004)

MIKROPEKONOMIE Metodické a pracovní listy

Ing. Jaroslava Burianová,
(2004)

MIKROEKONOMIE Metodické a pracovní listy

Ing. Jaroslava Burianová,
(2004)

MIKROEKONOMIE Metodické a pracovní listy

Ing. Jaroslava Burianová,
(2004)

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy

Ing. Jaroslava Burianová,
(2004)

Učební texty z mikroekonomie I.část

Ing. Jaroslava Burianová,
(2004)

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2004)

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2004)

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2004)

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2004)

Makroekonomie I. Metodické a pracovní listy

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2004)

Makroekonomie I. Metodické a pracovní listy

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2004)

Makroekonomie I - Metodické a pracovní listy

Ing. Eva Kaňková, Ph.D.,
(2004)

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2004)

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2004)

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2004)

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2004)

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy

doc. Ing. Josef Brčák, CSc.,
(2004)

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2004)

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2004)

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2004)

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2004)

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2004)

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy

Ing. Jaroslava Burianová,
(2004)

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy

Ing. Jaroslava Burianová,
(2004)

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy

Ing. Jaroslava Burianová,
(2004)

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy

Ing. Jaroslava Burianová,
(2004)

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2004)

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2004)

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
(2004)

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2004)

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2004)

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
(2004)

Makroekonomická teorie I. Cvičebnice 1.část. 2. aktualizované vydání

Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., Mgr. Pavel Neset, doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.,
Melandrium (2003)

Makroekonomická teorie I. Cvičebnice 1.část. 1.vydání

Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D., doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., Mgr. Pavel Neset,
Melandrium (2003)

Ecological behaviour on the market in competitive and risky environment and in conditions of uncertainties

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
PEF, ČZU (2003)

Českaja ekonomika v procese transformacii

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
KNTEI (2003)

Matematika II.

Ing. Eva Kaňková, Ph.D., doc. PhDr. Miloš Kaňka, CSc.,
(2003)

Cvičebnice z mikroekonomie - kapitoly: Užitek, Rozpočtové omezení a optimum spotřebitele, Produkční funkce

Ing. Růžena Breuerová, CSc.,
KET, CZU (2002)

Mikroekonomie - část III A - Teorie firmy

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
FinEco (2002)

Nedokonalá konkurence, oligopol

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
FinEco (2002)

Úvod do makroekonomie - neoklasický přístup

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
H.C.Beck (2002)

Matematika I

doc. PhDr. Miloš Kaňka, CSc., Ing. Eva Kaňková, Ph.D.,
Vysoká škola hotelová v Praze (2002)

Cvičebnice z mikroekonomie

Ing. Jan Vorlíček, Ph.D., Ing. Růžena Breuerová, CSc., Ing. Eva Kaňková, Ph.D., Ing. Zlata Koštejnová, doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
FinEco (2002)

Mikroekonomie

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc., Ing. Růžena Breuerová, CSc., Ing. Eva Kaňková, Ph.D., Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.,
ČZU PEF , CREDIT, (2001)

Cvičebnice mikroekonomie

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc., Ing. Růžena Breuerová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., Ing. Ladislav Tajovský,
ČZU PEF, CREDIT (2001)

Mikroekonomie 1. část

Ing. Jaroslava Burianová,
FinEco, Praha 9 (2001)

Ekonomika pro pedagogy (ekonomika a rodina)

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
UK Pedagogická fakulta (2001)

Mikroekonomie, 2. část - Teorie chování spotřebitele

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
FinEco (2001)

Ekonomika pro pedagogy (Ekonomika a rodina)

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
PedF UK Praha (2000)

Foundations of Economics seminars

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
ČZU PEF Praha, vyd. CREDIT Praha (2000)

Foundations of Economics seminars

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
ČZU PEF Praha, vyd. CREDIT Praha (2000)

Makroekonomie - cvičebnice, 2. vydání, upravené

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová,
FinEco (2000)

Vybrané problémy ekonomiky - Metodické a pracovní listy

Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc.,
PEF ČZU Credit Praha (2000)

Vybrané problémy ekonomiky - Metodické a pracovní listy

Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová,
PEF ČZU Credit Praha (2000)

Makroekonomie - cvičebnice, 2. vydání, upravené

Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
FinEco (2000)

Makroekonomie - cvičebnice, 2. vydání, upravené

Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
FinEco (2000)

Produkční a nákladové funkce

Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze (1999)

Fiskální politiky státu a státní rozpočet

Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze (1999)

Makroekonomie - cvičebnice

Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
FinEco (1999)

Mikroekonomie - cvičebnice, 3. vydání

Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1999)

Úvod do ekonomie

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze (1999)

Makroekonomie - cvičebnice, 1. vydání

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová,
FinEco (1999)

Mikroekonomie - cvičebnice, 3 vydání, přepracované

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1999)

Makroekonomie - cvičebnice

Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc.,
FinEco (1999)

Mikroekonomie - cvičebnice, 3. vydání

Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1999)

Trh a tržní mechanismus

Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze (1999)

Základní kategorie makroekonomie, měření výkonnosti ekonomiky

Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze (1999)

Mikroekonomie - cvičebnice, 3. vydání

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc., Turner Newton,
FinEco (1999)

Ekonomie 1.část, 2. vydání

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze (1999)

Ekonomie 2. část, 2. vydání

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze (1999)

Úvod do makroekonomie

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze (1999)

Trh práce EU a ČR: stav a vývoj

doc. Ing. Ivana Faltová Leit, CSc.,
Datapartner Č. Budějovice (1999)

Hlavní teoretické makroekonomické směry v tržní ekonomice

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Jaroslav Keil, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1999)

Míry výkonnosti ekonomiky

Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Keil, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1999)

Peníze, jejich úloha a funkce v ekonomice. Peněžní agregáty a likvidita.

Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Keil, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1999)

Monetární aspekty vnějších ekonomických vztahů. Institucionální formy mezinárodních ekonomických vztahů.

Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Keil, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1999)

Výdaje domácností a firem a úroveň NH produktu

Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1999)

Nezaměstnanost a inflace

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1999)

Nedokonalá konkurence

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1999)

Nedokonalá konkurence

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1998)

Nezaměstnanost a inflace

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1998)

Mikroekonomie - cvičebnice 1. část, 2. vydání

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1998)

Mikroekonomie - cvičebnice 2. část, 2. vydání

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1998)

Úvod do ekonomie

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
PEF ČZU (1998)

Úvod do makroekonomie

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1998)

Mikroekonomie cvičebnice 1. část, 2. vydání, upravené

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1998)

Mikroekonomie cvičebnice 2. část, 2. vydání, upravené

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1998)

Mikroekonomie - cvičebnice 1. část, 2. vydání

Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1998)

Mikroekonomie - cvičebnice 2. část, 2. vydání

Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1998)

Mikroekonomie - cvičebnice 1. část, 2. vydání

Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1998)

Mikroekonomie - cvičebnice 2. část, 2. vydání

Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1998)

Mikroekonomie - cvičebnice 1. část

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc.,
FinEco (1997)

Mikroekonomie - cvičebnice 2. část

Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1997)

Charakteristika práce, poptávka a nabídka na trhu práce

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze (1997)

Mikroekonomie - cvičebnice 1. část

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1997)

Mikroekonomie - cvičebnice 2. část

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1997)

Stručný úvod do matematické ekonomie

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., RNDr. Marie Kopáčková, CSc.,
FinEco (1997)

Mikroekonomie - cvičebnice 1. část

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1997)

Mikroekonomie - cvičebnice 2. část

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1997)

Poptávka po statku a její determinanty

Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU (1997)

Mikroekonomie - cvičebnice 1. část

Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1997)

Mikroekonomie - cvičebnice 2. část

Ing. Jaroslava Burianová, Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
FinEco (1997)

Mikroekonomie - cvičebnice, 1. část

doc. Ing. Ivana Faltová Leit, CSc.,
FinEco (1997)

Trh práce v zemích EU (Interní učební text)

doc. Ing. Ivana Faltová Leit, CSc.,
Zemědělská univerzita JU (1997)

Mikroekonomie I.

doc. Ing. Ivana Faltová Leit, CSc., Ing. Jan Hladký,
Zemědělská fakulta JU (1997)

Makroekonomie I.

doc. Ing. Ivana Faltová Leit, CSc., Ing. Jan Hladký,
Zemědělská fakulta JU (1997)

Ekonomické teorie v 18. - 20. století

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
Univerzita J.E. Purkyně Ústí n/Labem (1996)

Sociální myšlení - ekonomický liberalismus a konzervativismus

doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.,
PedF UK Praha (1996)

Poptávka po statku a její determinanty

Ing. Jaroslava Burianová, doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jiří Havránek, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU (1996)

Vybrané statě z teorie firmy - část I.

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., doc. RNDr. Jan Coufal, CSc.,
ČVUT Praha (1996)

Makroekonomické modely a hospodářská politika - díl I.

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Ing. Miroslav Sedláček, CSc.,
ČVUT Praha (1996)

Poptávka po práci, trh práce

doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze (1996)

Nemonetární aspekty vnějších ekonomických vztahů. Institucionální formy mezinárodních ekonomických vztahů.

Ing. Marie Burešová, CSc., doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze (1996)

Kapitoly z dějin ekonomických teorií

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
ČVUT Praha (1994)

Úvod do makroekonomické teorie

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., doc. Ing. Bronislav Konečný, CSc., doc. Ing. Miroslav Kuře, CSc.,
ZČU Plzeň (1993)

Teorie firmy

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
ZČU Plzeň (1992)

Znalost, prostor a efekty přelévání v globalizované ekonomice

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.,
pef, CZU (200)