Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:06kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra řízení

Kód Název předmětu Garant předmětu
EREF4E Marketing I. VSRR KS Cheb
EREB3E Organizační chování PaE KS prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
EREL4E Řízení administrativních procesů VSRR KS Litoměřice Bc.
EREF9E Řízení neziskových organizací - VSRR Jičín Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
EREM8E Základy řízení - VSRR KS Most prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREN4E Základy řízení - VSRR KS SÚT prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREK6E Agenda 21 - VSRR KS Hradec Králové
XKR08 Agricultural and Food Marketing (AEM)
ERE90E Agroturistika a řízení malých farem - KS
ERE01Z Agroturistika a řízení malých farem PAE
ERE01E Agroturistika a řízení malých farem PAA, VSRR
EREA8E Aplikovaný strategický management INFO prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
EREA7E Aplikovaný strategický management PAA prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
EREA6E Aplikovaný strategický management PAE prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
ERE20E Applied Strategic Management EAD prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
ERE27E Business Strategy EM prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERE32E Co-operative Business EM prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
DEREB2Y Ekonomika a řízení doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
DEREB3Y Ekonomika a řízení doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERT01E Ekonomika silniční a městské dopravy - TF doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERT71E Ekonomika silniční a městské dopravy - TF KS doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE02Z Fiktivní firma PAE Ing. Václav Kala, CSc.
ERE80Z Fiktivní firma PAE KS Ing. Václav Kala, CSc.
DERE12Y Finanční management Ing. Václav Kala, CSc.
DEREH5Y Finanční management Ing. Václav Kala, CSc.
ERE45Z Finanční management PAE Ing. Václav Kala, CSc.
ERE79E Finanční management PAE KS Ing. Václav Kala, CSc.
ERE03E Finanční management PAE Ing. Václav Kala, CSc.
ERT72E Finanční řízení podniku - TF KS Ing. Václav Kala, CSc.
ERT02E Finanční řízení podniku TF Ing. Václav Kala, CSc.
EREE2E Fundamentals of Management AEA prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERED9E Fundamentals of Marketing AEM Richard Selby, Ph.D.
ERE88E Globální marketing - KS PaE Ing. Jiří Čerkasov
ERE67E Globální marketing PaA Ing. Jiří Čerkasov
ERE44E Globální marketing PAE Ing. Jiří Čerkasov
ERL01E Hospodářské analýzy LF Ing. Pavla Římovská
ERE25E Human Resources Management EM Richard Selby, Ph.D.
XKR07 Human Resources Management in Agribusiness (AEM) Richard Selby, Ph.D.
ERE59Z Interní audit a controlling v řízení INFO Ing. Pavla Římovská
ERE64E Interní audit a controlling v řízení INFO Ing. Pavla Římovská
ERE55Z Interní audit a controlling v řízení PaA Ing. Pavla Římovská
ERE41E Interní audit a controlling v řízení PaE Ing. Pavla Římovská
ERE63E Interní audit a controlling v řízení PaA Ing. Pavla Římovská
ERE44Z Interní audit a controlling v řízení PaE Ing. Pavla Římovská
ERE82E Interní audit a controlling v řízení PaE KS Ing. Pavla Římovská
ERE83Z Komunikace v řízení - PaE KS Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.
DERE04Y Komunikace v řízení prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
DEREH3Y Komunikace v řízení prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREN9E Komunikace v řízení PaA Cheb Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.
ERE04E Komunikace v řízení PAE Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.
ERE04Z Komunikace v řízení PAE Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.
ERE83E Komunikace v řízení PAE KS Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.
ERE48E Komunikace v řízení INFO Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.
ERE46Z Komunikace v řízení INFO Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.
ERE05E Komunikace v řízení PAA Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.
ERED8E Krizové řízení ve veřejné správě - VSRR Bc.
EREG2E Krizové řízení ve veřejné správě - VSRR Bc. SÚT
EREH6E Krizové řízení ve veřejné správě - VSRR Bc. Šumperk
ERE06E Kybernetika a teorie řízení INFO Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.
EREC4E Kybernetika a teorie řízení INFO KS Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.
ERE49E Kybernetika v řízení PAA prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERE07E Kybernetika v řízení PAE prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREG7E Kybernetika v řízení PaA Hradec Králové prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREI2E Kybernetika v řízení PaA SUT prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERE71E Kybernetika v řízení PAE KS, VSRR prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
DEREH6Y Logistický management doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE47Z Logistika INFO doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE08Z Logistika PAE doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE84E Logistika PAE KS doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE50E Logistika INFO doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE09E Logistika PAA doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
EREE6E Logistika PaA KS doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE08E Logistika PAE doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERA70E Malé a střední podnikání FAPPZ Hr. Králové
EREC8E Malé a střední podnikání na venkově VSRR Ing. Václav Kala, CSc.
EREJ8E Malé a střední podnikání na venkově VSRR Hr.Králové Ing. Václav Kala, CSc.
EREG9E Malé a střední podnikání na venkově VSRR Cheb Ing. Václav Kala, CSc.
EREN5E Malé a střední podnikání na venkově VSRR Jičín Ing. Václav Kala, CSc.
EREL7E Malé a střední podnikání na venkově VSRR Klatovy Ing. Václav Kala, CSc.
EREM6E Malé a střední podnikání na venkově VSRR Litoměřice Ing. Václav Kala, CSc.
EREJ7E Malé a střední podnikání na venkově VSRR Most Ing. Václav Kala, CSc.
EREH5E Malé a střední podnikání na venkově VSRR SUT Ing. Václav Kala, CSc.
EREI3E Malé a střední podnikání na venkově VSRR Šumperk Ing. Václav Kala, CSc.
DEREA2Y Management prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
DERE03Y Management prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREC9E Management EAD prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERE11E Management INFO Ing. Václav Švec, Ph.D.
ERE10E Management PAA
EREN7E Management PAA Cheb
ERE73E Management PAE KS prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERA07E Management a marekting AF Ing. Václav Kala, CSc.
ERA72E Management a marketing FAPPZ KS Ing. Václav Kala, CSc.
ERA15E Management a marketing FAPPZ Ing. Jiří Čerkasov
ERA12E Management a marketing II FAPPZ Ing. Jiří Čerkasov
ERA11E Management a marketing potravin FAPPZ
ERT11E Management a marketing TF Ing. Václav Kala, CSc.
ERT80E Management a marketing TF KS Ing. Václav Kala, CSc.
ERA16E Management and Marketing FPPZ Ing. Jiří Čerkasov
ERE19E Management EM Richard Selby, Ph.D.
ERA01E Management FAPPZ Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
ERZ01E Management FŽP doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERT03Z Management I - TF Ing. Václav Kala, CSc.
ERT73Z Management I - TF KS Ing. Václav Kala, CSc.
ERT04E Management II - TF Ing. Václav Kala, CSc.
ERT74E Management II - TF KS Ing. Václav Kala, CSc.
EREG6E Management neziskových organizací - HSKS Mgr. Ing. Josef Kříž, CSc.
ERT10E Management TF OPT Ing. Václav Kala, CSc.
ERT81E Management TF OPT KS Ing. Václav Kala, CSc.
ERE14E Management v chovu koní, jezdectví a dostihovém sportu PAE
ERE52E Management v chovu koní, jezdectví a dostihovém sportu INFO
ERE50Z Management v chovu koní, jezdectví a dostihovém sportu INFO
ERE51E Management v chovu koní, jezdectví a dostihovém sportu PAA
ERE49Z Management v chovu koní, jezdectví a dostihovém sportu PAA
ERE80E Management v chovu koní, jezdectví a dostihovém sportu PAE KS
EREF8E Management změny - HKS Mgr.
ERE94E Management změny VSRR KS Cheb
ERT05E Marketing - TF Ing. Lucie Vokáčová
ERT75E Marketing - TF KS Ing. Lucie Vokáčová
ERE37E Marketing SYI
EREB2E Marketing EM prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREB1E Marketing I. - INFO
EREN2E Marketing I. HKS Bc.
EREI5E Marketing I. PaA Hradec Králové
ERE13E Marketing I. VSRR
ERE91E Marketing I. VSRR Cheb KS
EREF3E Marketing I. VSRR KS Hradec Králové
EREF2E Marketing I. VSRR KS Jičín
EREL6E Marketing I. VSRR KS Klatovy
EREE7E Marketing I. VSRR KS Litoměřice
EREF5E Marketing I. VSRR KS Most
EREG4E Marketing I. VSRR KS SÚT
EREH7E Marketing I. VSRR Šumperk
ERE15E Marketing I. PAA
ERE16E Marketing management with English terminology I.
ERA10E Marketing potravin FAPPZ
ERA14E Marketing zahradních produktů
ERA02E Marketing zemědělských produktů FAPPZ
EREN8E Marketingová komunikace - KS PaA Cheb Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.
ERE86E Marketingová komunikace - KS PaE Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.
ERE65E Marketingová komunikace PAA Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.
ERE42E Marketingová komunikace PAE Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.
EREA9E Marketingové řízení - INFO
ERT09E Marketingové řízení - TF OPT
ERT79E Marketingové řízení - TF OPT KS Ing. Lucie Vokáčová
DERE05Y Marketingové řízení
DEREH1Y Marketingové řízení
ERA03E Marketingové řízení FAPPZ doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE18E Marketingové řízení PAA Ing. Jiří Čerkasov
ERE74E Marketingové řízení PAE. PaA KS Ing. Jiří Čerkasov
ERED6E Marketingové řízení EAD Ing. Jiří Čerkasov
EREH3E Marketingové řízení PaA Cheb Ing. Jiří Čerkasov
ERE17E Marketingové řízení PAE Ing. Jiří Čerkasov
EREG8E Marketingový výzkum - PaA KS Cheb Ing. Jiří Čerkasov
ERE87E Marketingový výzkum - PAE, PaA KS Ing. Jiří Čerkasov
ERE66E Marketingový výzkum PaA Ing. Jiří Čerkasov
ERE43E Marketingový výzkum PAE Ing. Jiří Čerkasov
EREE1E Natural resources management doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE54E Organizace práce a ergonomie INFO doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE53E Organizace práce a ergonomie PAA doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE21Z Organizace práce a ergonomie PAE doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE21E Organizace práce a ergonomie PAE doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE84Z Organizace práce a ergonomie PAE KS doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE85E Organizace práce a ergonomie PAE KS doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
EREC5E Organizační chování PaE prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
EREC7E Organizační chování SYI prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERE40E Personalistika - SYI Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
ERI01E Personální řízení - ITSZ Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
ERL04Z Personální řízení - LF Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
ERL06Z Personální řízení - LF DREV Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
ERL70Z Personální řízení - LF KS Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
DERE06Y Personální řízení Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.
DEREH2Y Personální řízení Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.
DEREJ8Y Personální řízení Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.
ERE34E Personální řízení EAD Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
ERE24E Personálni řízeni INFO Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
ERT06E Personální řízení OPT TF Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.
ERT76E Personální řízení OPT TF KS Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.
ERE22E Personální řízeni PAA Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
ERE23E Personální řízení PAE Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
ERE75E Personální řízení PAE KS Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
DERE09Y Plánování a prognostika
DEREK6Y Plánování a prognostika
ERA04E Poradenství pro podnikatele a manažery FAPPZ Ing. Pavla Římovská
ERE56E Poradenství pro podnikatele a manažery INFO Ing. Pavla Římovská
ERE51Z Poradenství pro podnikatele a manažery INFO Ing. Pavla Římovská
ERE55E Poradenství pro podnikatele a manažery PAA Ing. Pavla Římovská
ERE26E Poradenství pro podnikatele a manažery PAE Ing. Pavla Římovská
ERE26Z Poradenství pro podnikatele a manažery PAE Ing. Pavla Římovská
ERE81Z Poradenství pro podnikatele a manažery PAE KS Ing. Pavla Římovská
ERE81E Poradenství pro podnikatele a manažery PAE KS, VSRR Ing. Pavla Římovská
ERED4E Poradenství pro podnikatele a manažery SYI Ing. Pavla Římovská
DERE07Y Poradenství pro řízení Ing. Pavla Římovská
ERE95E Prognostika a plánování - KS VSRR Cheb
ERE58E Prognostika a plánování INFO
ERE57E Prognostika a plánování PAA
ERT07E Prognostika a plánování TF
ERT77E Prognostika a plánování TF KS
ERED7E Prognostika a plánování EAD
ERE28E Prognostika a plánování PAE
ERE76E Prognostika a plánování PAE KS
DEREI5Y Projektové řízení
ERED5E Projektové řízení ve veřejné správě VSRR doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
EREL9E Projektové řízení ve veřejné správě VSRR Hr.Králové doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
EREI6E Projektové řízení ve veřejné správě VSRR Cheb doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
EREH8E Projektové řízení ve veřejné správě VSRR Jičín doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
EREF1E Projektové řízení ve veřejné správě VSRR Klatovy doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
EREN6E Projektové řízení ve veřejné správě VSRR Litoměřice doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
EREL8E Projektové řízení ve veřejné správě VSRR Most doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
DERE08Y Provoz a hospodaření podniku Ing. Pavla Římovská
DEREH4Y Provoz a hospodaření podniku doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERE59E Provoz a hospodaření podniku INFO Ing. Pavla Římovská
ERE31E Provoz a hospodaření podniku PAA Ing. Pavla Římovská
ERE30E Provoz a hospodaření podniků PAE Ing. Pavla Římovská
ERE77E Provoz a hospodaření podniku PAE KS Ing. Pavla Římovská
ERA05E Provoz a hospodaření podniků FAPPZ Ing. Pavla Římovská
ERT12E Provozní management Ing. Václav Kala, CSc.
ERE54Z Provozní řízení INFO Ing. Václav Kala, CSc.
ERE58Z Provozní řízení PAE Ing. Václav Kala, CSc.
ERE47E Provozní řízení PAE Ing. Václav Kala, CSc.
ERE62E Provozní řízení INFO Ing. Václav Kala, CSc.
ERE70Z Provozní řízení PAE KS Ing. Václav Kala, CSc.
ERE78E Provozní řízení PAE KS Ing. Václav Kala, CSc.
EREA1E Reengineering INFO
ERE69E Reengineering PAA
ERE46E Reengineering PAE
EREB5E Regional Development EAD
EREB7E Regionální politika zaměstnanosti VSRR Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.
ERE97E Regionální politika zaměstnanosti VSRR KS Hr.Králové Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.
EREK8E Regionální politika zaměstnanosti VSRR KS Cheb Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.
EREG3E Regionální politika zaměstnanosti VSRR KS Jičín Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.
EREK7E Regionální politika zaměstnanosti VSRR KS Most Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.
EREM1E Regionální politika zaměstnanosti VSRR Klatovy Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.
EREH9E Regionální politika zaměstnanosti VSRR SUT Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.
EREK4E Regionální rozvoj VSRR – KS HK
ERE99E Regionální správa a samospráva VSRR Hradec Králové KS Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
EREJ4E Regionální správa a samospráva VSRR Cheb KS Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
EREJ3E Regionální správa a samospráva VSRR Most KS Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
ERA17E Regionální správa a samospráva FAPPZ
ERE57Z Regionální správa a samospráva INFO Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
ERE56Z Regionální správa a samospráva PAA Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
ERE32Z Regionální správa a samospráva PAE Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
ERE82Z Regionální správa a samospráva PAE KS Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
EREB9E Regionální správa a samospráva VSRR Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
ERE98E Rozvoj malého a středního podnikání - KS VSRR Hr.Kr. Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
EREB6E Rozvoj venkovského podnikání VSRR Ing. Václav Kala, CSc.
EREJ1E Rozvoj venkovského podnikání VSRR Hradec Králové KS Ing. Václav Kala, CSc.
EREJ2E Rozvoj venkovského podnikání VSRR Cheb KS Ing. Václav Kala, CSc.
ERE93E Rozvoj venkovského podnikání VSRR Most KS Ing. Václav Kala, CSc.
ERE12E Řízení PAE prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERA13E Řízení a marketing chovu koní, jezdectví a dostihového sportu
ERA71E Řízení a marketing II FAPPZ KS Ing. Jiří Čerkasov
ERE02E Řízení administrativních procesů VSRR
EREL1E Řízení administrativních procesů VSRR KS Hradec Králové Bc.
EREL3E Řízení administrativních procesů VSRR KS Cheb Bc.
EREL5E Řízení administrativních procesů VSRR KS Jičín Bc.
EREK9E Řízení administrativních procesů VSRR KS Klatovy Bc.
EREL2E Řízení administrativních procesů VSRR KS Most Bc.
EREM2E Řízení administrativních procesů VSRR KS Sezimovo Ústí
EREE9E Řízení administrativních procesů VSRR KS Šumperk Bc.
ERE35E Řízení distribučních systémů PAA
ERE60E Řízení distribučních systémů INFO
ERES2E Řízení lidských zdrojů SYI Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.
EREF6E Řízení neziskových organizací - VSRR Hradec Králové Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
EREV2E Řízení neziskových organizací - VSRR Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
EREE8E Řízení neziskových organizací - VSRR Litoměřice Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
EREA3E Řízení podnikových procesů PAA prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
EREA2E Řízení podnikových procesů PAE prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
ERE48Z Řízení v chovu koní, jezdectví a dostihovém sportu PAE
EREB8E Řízení změn INFO
EREA5E Řízení změn PAA
EREA4E Řízení změn PAE Ing. Pavla Římovská
EREE4E Řízení změn PAE KS Ing. Pavla Římovská
DEREH9Y Řízení znalostí prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
ERED3E Řízení znalostí SYI prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
EREB4E Strategic Management EM prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
EREF7E Strategic Marketing - INFOA Ing. Václav Kala, CSc.
EREG1E Strategic Marketing - INFOA Ing. Václav Kala, CSc.
DEREM2Y Strategické řízení prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
DERE13Y Strategické řízení prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
DERE10Y Strategické řízení prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
DEREI1Y Strategické řízení prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
DEREJ7Y Strategické řízení prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERE38E Strategické řízení PAA prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERED2E Strategické řízení SYI
EREM7E Strategické řízení VSRR - KS Klatovy
EREC1E Strategické řízení VSRR
EREG5E Strategický management HSKS Mgr.
EREE5E Strategický management PaA KS
EREH4E Strategický management PaA KS Cheb
EREJ6E Strategický management VSRR - KS Hr.Králové
EREJ5E Strategický management VSRR - KS Cheb
EREH1E Strategický management VSRR - KS Jičín
EREM3E Strategický management VSRR - KS Litoměřice
ERE92E Strategický management VSRR - KS Most
EREI4E Strategický management VSRR - KS SUT
EREI1E Strategický marketing - INFO Litoměřice Ing. Václav Kala, CSc.
ERE89E Strategický marketing - PaE, PaA, INFO, KS Ing. Václav Kala, CSc.
ERE96E Strategický marketing KS VSRR, PaA Cheb Ing. Václav Kala, CSc.
EREC6E Strategický marketing INFO Ing. Václav Kala, CSc.
ERE68E Strategický marketing PAA Ing. Václav Kala, CSc.
ERE45E Strategický marketing PAE Ing. Václav Kala, CSc.
ERL05Z Strategie podniku - LF DREV doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.
ERA76E Technická a sociální infrstruktura FAPPZ Hr. Králové
ERA09E Teorie řízení - FAPPZ prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
DERE11Y Teorie řízení prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERA06E Teorie řízení Ing. Josef Kříž, CSc.
DEREC1Y Teorie řízení prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERE61E Teorie řízení PAA Ing. Josef Kříž, CSc.
ERE39E Teorie řízení PAE prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREK3E Teorie řízení a kybernetiky VSRR KS Hradec Králové prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREK1E Teorie řízení a kybernetiky VSRR KS Cheb prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREK2E Teorie řízení a kybernetiky VSRR KS Most prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERA73E Teorie řízení II FAPPZ prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERI02E Teorie řízení ITSZ prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREV1E Teorie řízení PaA Hr. Králové Ing. Josef Kříž, CSc.
ERE72E Teorie řízení PAE KS Ing. Josef Kříž, CSc.
ERT08E Teorie řízení TF Ing. Josef Kříž, CSc.
ERT78E Teorie řízení TF KS Ing. Josef Kříž, CSc.
DEREI2Y Učící se organizace prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
ERED1E Učící se organizace PaE prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
ERA75E Venkovská turistika a služby
ERA08E Venkovská turistika a služby FAPPZ
ERA74E Venkovská turistika a služby FAPPZ
ERE53Z Vybrané problémy řízení INFO Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
ERE52Z Vybrané problémy řízení PAA Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
ERE41Z Vybrané problémy řízení PAE Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
ERE78Z Vybrané problémy řízení PAE KS Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
EREN1E Základy řízení - HKS Bc. prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERE33E Základy řízení - VSRR Bc. prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREM9E Základy řízení - VSRR KS Hr. Králové prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREK5E Základy řízení - VSRR KS Cheb prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREM4E Základy řízení - VSRR KS Jičín prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREJ9E Základy řízení - VSRR KS Klatovy prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREM5E Základy řízení - VSRR KS Litoměřice prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
EREH2E Základy řízení - VSRR KS Šumperk prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.
ERE36E Základy řízení - SYI Ing. Josef Kříž, CSc.