Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:16kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra řízení

Marketing vědy

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc., doc. Ing. Aleš Hes, CSc.,
Kernberg Publishing (2010)

Impact of Nudity in Advertisements: Comparison of the First Results.

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc., Ing. Jana Kettnerová, Christian Dianoux,
Cambridge Scholars Publishing (2009)

Řízení administrativních procesů v organizacích

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D., Ing. Josef Kříž, CSc., Růžena Krninská,
Alfa Nakladatelství (2009)

Krizové řízení podniku

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D., Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.,
Grada (2009)

Strategické řízení pro obor podnikání a administrativa

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
(2009)

Teorie řízení - Podklady ke cvičení

doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., Ing. Bohumila Lhotská,
(2009)

Some Issues about Print Ads in France and Czech Republic

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc., Ing. Jana Kettnerová, Christian Dianoux,
Cambridge Scholars Publishing (2008)

Modely strategického myšlení v agribusinessu

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc., doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.,
TGTisk s.r.o.Lanškroun (2008)

Strategické řízení pro obor podnikání a administrativa

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
(2008)

Z podnikových krizí k vítězství

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Alfa Nakladatelství, s. r. o., Praha (2008)

Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc., doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.,
Agnes o.s.Carter Repro plus (2008)

Strategické řízení v logistických řetězcích se zaměřením na optimalizaci dopravy

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
Verlag Dashofer Praha (2008)

Advertising in Czech and French Magaziens

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.,
International Business Press (2007)

Řízení provozu v logistických řetězcích

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
C.H.Beck (2007)

Strategické řízení integrovaných logistických řetězců (SCM)

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
Verlag Dashofer (2007)

Logistické řízení údržby

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
Verlag Dashofer (2007)

EDI systém zdroj konkurenční výhody

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
Verlag Dashofer (2007)

Kybernetika v řízení - Příklady a aplikace

doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., Ing. Bohumila Lhotská,
(2007)

Strategické řízení logistického řetězce z hlediska zpětné logistiky

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
N (2007)

Structural and process changes in the agriculture of Central and Eastern European countries

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
N (2006)

Personální řízení (Vybrané otázky)

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
(2006)

Personální řízení.

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
(2006)

Administrativní technika (rozšířené vydání)

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D., Ing. Josef Kříž, CSc.,
(2006)

Základy podnikového managementu

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
(2006)

Organizační chování

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
(2006)

Organizační chování - Podklady na cvičení

doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D.,
(2006)

Organizační chování - Teoretické podklady

doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
(2006)

Provoz a hospodaření podniků se základy podnikání

Ing. Pavel Zadražil, CSc.,
(2006)

Strategic Management

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
(2005)

Úloha a zásady provozního managementu

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
PEF ČZU Praha (2005)

Studie organizace práce v provozních systémech

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc., Ing. Pavel Moulis, Ph.D., Ing. Pavla Římovská,
ČZU Praha (2005)

Krize podniku a její kreativní řešení (monografie)

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
ČZU PEF (2005)

Talenty v podnikové praxi

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc., doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
PEF ČZU v Praze (2005)

Učící se organizace

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
Alfa Publishing (2005)

Český venkov 2005 - Rozvoj venkovské společnosti

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., Ing. Irena Herová, Ing. Petr Hladík, Ph.D., prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c., Bc. Lenka Ježdíková, DiS., Ing. Pavlína Maříková, Ing. Gabriela Pavlíková, Ing. Petr Řehoř, PhDr. Zdenka Vajdová,
ČZU Praha (2005)

METODICKÉ POSTUPY V PROJEKTOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH PROJEKTŮ

Ing. Pavla Římovská,
(2005)

Marketingová komunikace

Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.,
(2005)

Personální řízení (Vybrané otázky).

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc., Ing. Hana Brabencová, CSc.,
(2004)

Personální řízení.

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
(2004)

Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi)

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Professional Publishing (2004)

Administrativní technika

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D., Ing. Josef Kříž, CSc.,
(2004)

Logistický management

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
(2004)

Teorie řízení

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
(2004)

Marketing podle trhů

Ing. Jan Kincl,
Alfa Publishing (2004)

Marketing služeb (kapitola 9)

Ing. ,
Alfa Publishing (2004)

Marketing neziskového sektoru (kapitola 10)

Ing. Petra Kinclová,
Alfa Publishing (2004)

Marketing spotřebního zboží, marketing na spotřebitelských trzích (kapitola 7)

Ing. Aleš Wiedeman,
Alfa Publishing (2004)

METODICKÉ POSTUPY V PROJEKTOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH PROJEKTŮ

Ing. Pavla Římovská,
(2004)

Příprava manažerů zemědělských podniků na optimalizaci hospodaření v podmínkách společné zemědělské politiky.

doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
(2004)

Krize, razvoj podjetja in management: vloga managerjev v podjetjih

prof. Dr. Janko Belak, prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
MER Evrocenter (2003)

Management pro obor podnikání a administrativa (2. přepracované vydání)

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
ČZU/Credit (2003)

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji

Ing. Eliška Jirovská, prof. Ing. Rudolf Werner, doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
ČZU PEF (2003)

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Ing. Eliška Jirovská, prof. Ing. Rudolf Werner, doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
ČZU PEF (2003)

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Pardubickém kraji

Ing. Eliška Jirovská, prof. Ing. Rudolf Werner, doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
ČZU PEF (2003)

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Plzeňském kraji

Ing. Eliška Jirovská, prof. Ing. Rudolf Werner, doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
PEF ČZU (2003)

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Libereckém kraji

Ing. Eliška Jirovská, prof. Ing. Rudolf Werner, doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
PEF ČZU (2003)

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Karlovarském kraji

Ing. Eliška Jirovská, prof. Ing. Rudolf Werner, doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
PEF ČZU (2003)

Analýza pozitivních a negativních faktorů působících na zakladatelskou aktivitu v ČR a jejich krajské odlišnosti

Ing. Eliška Jirovská, Dr. Alexander Kessler, prof. Ing. Rudolf Werner, doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
PEF ČZU (2003)

Personální řízení

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
PEF ČZU, Credit (2003)

Venkovská turistika. Zlepšení marketingových a odborných znalostí provozovatelů agroturistických farem.

doc. Ing. Marie Pourová, CSc., Ing. Marie Stříbrná,
AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, 341 42 Kolinec (2003)

Marketing for Agricultural Economics and Management

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.,
ČZU Praha (2003)

Marketing

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.,
ČZU Praha (2003)

Prognostika a plánování

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.,
(2003)

Jak nakládat s písemnostmi

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
RAABE (2002)

Řízení podnikových změn

doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta ve vydavatelství CREDIT Praha (2002)

Případová studie - pivovar

doc. Ing. Josef Palán, CSc., JUDr. Helena Kotvová, Ing. Helena Řezbová, Ph.D., Ing. Petra Ottlová, Ing. Stanislav Trojan,
ČZU, PEF, Credit Praha (2002)

11. Modul: Řízení pro podnikatele /Úvod do problematiky managementu, manažerská funkce organizování/

doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
PEF ČZU v Praze (2002)

Strategické řízení

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
PEF ČZU (2002)

Teorie řízení

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
PEF ČZU v Praze (2002)

Interní audit a controlling; multimediální výukový system na CD

Ing. Pavla Římovská, Ing. Pavel Pánek, Ing. Eliška Jirovská,
(2002)

Preference of Different Meats by Czech Consumers

doc. Ing. Marie Pourová, CSc., prof. Ing. Miloslav Pour, DrSc.,
Warsaw Agricultural University Press (2002)

Research of Demand for Biomeat in the Czech Republic

doc. Ing. Marie Pourová, CSc.,
Warsaw Agricultural University Press (2002)

Základy marketingu v dopravě

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
ČZU Praha (2002)

Agroturistika

doc. Ing. Marie Pourová, CSc.,
ČZU v Praze, PEF (2002)

Řízení dopravy

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
ČZU Praha (2002)

Sborník norem času a normativů pro mechanizované polní práce v rostlinné výrobě

Ing. Pavla Římovská, Ing. Pavel Moulis, Ph.D., Ing. Vladimír Maďa,
ČZU (2001)

Životní úroveň, příjmy a výdaje domácností

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
PEF ČZU v Praze (2001)

Vzdělávací instituce pro zemědělství a jejich vliv na rozvoj venkova

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
PEF ČZU (2001)

Management organizační změny

doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashöfer (2001)

Management pro obor podnikání a administrativa

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Credit Praha (2001)

Organizace práce a ergonomie

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
ČZU Praha, PEF, KŘ - CREDIT (2001)

Systém včasného varování

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (2001)

Podnikatelské riziko a krize

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (2001)

Diagnostika učící se organizace

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
PEF ČZU v Praze (2001)

Koncepce virtuálního vzdělávání na PEF ČZU v Praze

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
PEF ČZU Praha (ed) (2001)

Virtuální vzdělávání a virtuální universita v systému vzdělávání Evropské Unie

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
PEF ČZU v Praze (2001)

Reengineering / BPR

doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashöfer, nakladatelství s.r.o. (2001)

Provoz a hospodaření podniků I.

Ing. Pavel Zadražil, CSc.,
PEF ČZU - CREDIT (2001)

Nová ekonomika a moderní řízení

prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashöfer (2001)

Daň z příjmu

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashofer (2001)

Sborník norem a normativů času pro práce při ošetřování skotu. Aktualizace 2001

Ing. Pavla Římovská,
ČZU v Praze,PEF (2001)

Dodavatelské řetězce, plánování logistického řetezce,controlling a benchmarking

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
Verlag Dashofer, Praha (2000)

Agroturistika, možnosti rozvoje a perspektiva v České republice

doc. Ing. Marie Pourová, CSc.,
ČZU v Praze (2000)

Prezentace podniku

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.,
Verlag Dashofer (2000)

Komunikace v řízení

Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.,
ČZU PEF Praha (2000)

Etika v personální práci

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
(2000)

Motivace pracovního chování

Ing. Hana Brabencová, CSc., doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
PEF ČZU (2000)

Personální řízení

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
PEF ČZU (2000)

Outsourcing

Ing. Václav Kala, CSc.,
PEF ČZU (2000)

Tržní hodnota podniku

Ing. Pavel Moulis, Ph.D.,
Verlag Dashofer (2000)

Manažerský sytém pro formulaci a implementaci strategie na bázi balanced scorecard.

doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashöfer (2000)

Vybrané otázky řízení

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
(2000)

Přístupy ke krizovému řízení

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (2000)

Význam vedení lidí

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
Verlag Dashofer (2000)

Personální řízení. Vybrané otázky.

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc., Ing. Hana Brabencová, CSc.,
PEF ČZU (2000)

Krize v podniku

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (2000)

Zákonitosti ve vzniku krizí v podniku

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (2000)

Krizové scénáře

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (2000)

Manažerské rozhodování

doc. Ing. Jiří Dědina, CSc., H. Hrůzová, J. Fotr,
Ekopress (2000)

Modely predikce finanční tísně- příloha na CD

Ing. Pavla Římovská,
Verlag Dashöfer,Praha (2000)

Metody predikce finanční tísně

Ing. Pavla Římovská,
Verlag Dashöfer Praha (2000)

Sborník norem času pro mechanizované práce v rostlinné výrobě

Ing. Pavla Římovská, Ing. Vladimír Maďa, Ing. Pavel Moulis, Ph.D., Ing. Pavel Moulis, Ph.D.,
PEF ČZU v Praze (2000)

Strategické aliance

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
ČZU PEF Praha (2000)

Podnikání a nákupní trh,obchodní vztahy, obchodní partnerství

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
Verlag Dashofer,Praha (1999)

Komunikace a vedení lidí

Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (1999)

Komunikace v řízení Unit 5.3

Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.,
ČZU PEF Praha (1999)

Komunikace v řízení Unit 1.2

Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.,
ČZU PEF Praha (1999)

Marketingový mix. Výrobková politika.

Ing. Hana Brabencová, CSc.,
Verlag Dashöfer (1999)

Personální řízení - vybrané otázky 2. vydání

Ing. Hana Brabencová, CSc., doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
ČZU PEF Praha (1999)

Kalkulace nákladů a snižování nákladů v příkladech, Výklad a příklady o zákonu o dani z příjmů

doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc., a. kol.,
Dashofer (1999)

Rozvoj podniku

Ing. Pavla Římovská, Ing. Pavel Moulis, Ph.D., Ing. Pavel Moulis, Ph.D.,
Verlag Dashöfer Praha (1999)

Příloha na CD, příklady aplikace metod hodnocení výkonnosti podniku

Ing. Pavla Římovská,
Verlag Dashöfer Praha (1999)

Řízení podniku v informační společnosti

prof. Ing. Jan Dohnal, CSc., J. Pour,
VŠE Praha (1999)

Sekretářka v moderním podniku část 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (1999)

Uplatnění principů strategického řízení v ekonomické integraci .

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
(1999)

Podnik, kapitola 4

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
Verlag Dashofer (1999)

Význam podnikání v mezinárodním měřítku, kapitola 8.1

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
Verlag Dashofer (1999)

Sekretářská praxe část 8/2, 8/3, 8/4 (mimo 8/4.3.3 a 8/4.3.4), 8/5, 8/8, 8/9

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (1999)

Mezinárodní podnikání a konkurenční výhoda, kapitola 8.3

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
Verlag Dashofer (1999)

Základy řízení

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (1999)

Hodnocení výkonnosti podniku

Ing. Pavla Římovská, Ing. Věra Horská,
Verlag Dashöfer, Praha (1999)

Soubor hesel k managementu. In: Žák, M. aj. Velká ekonomická encyklopedie

doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.,
Linde (1999)

Uplatnění principů strategického řízení v ekonomické integraci.

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
(1999)

Strategické aliance

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
PEF ČZU v Praze (1999)

Mezinárodní podnikání a konkurenční výhoda, kapitola 8.3

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
Verlag Dashofer (1999)

Podnik, kapitola 4

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
Verlag Dashofer (1999)

Management a organizování podniku v podmínkách globalizace

doc. Ing. Jiří Dědina, CSc., J. Čejka,
Brabapress (1999)

Financování růstu podniku

Ing. Pavel Moulis, Ph.D., Ing. Pavla Římovská,
Verlag Dashöfer (1999)

Economics of Czech and Slovcak Agriculture Integration with the EU

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc., Aloiz Podolák, prof. Ing. Imrich Okenka, CSc., Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D.,
(1999)

Učící se organizace

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
PEF ČZU v Praze (1999)

Význam podnikání v mezinárodním měřítku, kapitola 8.1

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
Verlag Dashofer (1999)

Personální řízení. Vybrané otázky.

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc., Ing. Hana Brabencová, CSc.,
PEF ČZU (1999)

Personální řízení

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
PEF ČZU (1999)

Získávání zaměstnanců

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashofer (1999)

Hodnocení zaměstnanců

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashofer (1999)

Motivace zaměstnanců

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashofer (1999)

Orientace podniku na trh - marketing

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.,
Verlag Dashofer (1999)

Podniková kultura

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashofer (1999)

Koncepce úspěšné personální práce

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashofer (1999)

Uplatnění principů strategického řízení v ekonomické integraci

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., a. kol.,
ČZU Praha a SPU Nitra (1999)

Application of strategic management principles in economic integration

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., a. kol.,
ČZU Praha (1999)

Proces formulace strategické změny.

doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashöfer (1999)

Proces implementace strategické změny

doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashöfer (1999)

Fůze a akvizice UNIT 3.5

Ing. Václav Kala, CSc.,
ČZU PEF Praha (1999)

Specifika zahraničního obchodu

doc. Ing. Aleš Hes, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc., a. kol.,
Verlag Dashofer, Praha (1999)

Platné právní předpisy pro úpravu zahraničně obchodní činnosti

doc. Ing. Aleš Hes, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc., a. kol.,
Verlag Dashofer, Praha (1999)

Uplatnění principů strategického řízení v ekonomické integraci.

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
Bratislava (1999)

Posouzení připravenosti podniku ke změně.

doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashöfer (1998)

Strategické řízení

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1998)

Personální řízení. Vybrané otázky,

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc., Ing. Hana Brabencová, CSc.,
PEF ČZU (1998)

Personální řízení

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
PEF ČZU (1998)

Kybernetika v řízení

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
ČZU (1998)

Organizace práce a řízení času

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (1998)

Vzájemná orientace vedoucího pracovníka a sekretářky

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (1998)

Desatera pro vedoucí pracovníky a sekretářky

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (1998)

Podíl sekretariátu na kvalitě výrobků a služeb

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (1998)

Management organizační změny

doc. Ing. Josef Palán, CSc., JUDr. Helena Kotvová,
PEF ČZU v Praze (1998)

Finanční analýzy UNIT 3.3

Ing. Václav Kala, CSc.,
ČZU PEF Praha (1998)

Finanční strategie UNIT 3.4

Ing. Václav Kala, CSc.,
ČZU PEF Praha (1998)

Systémové souvislosti, typy změn a proces změny

doc. Ing. Josef Palán, CSc.,
Verlag Dashöfer (1998)

Manažerské účetnictví UNIT 3.2

Ing. Václav Kala, CSc.,
ČZU PEF Praha (1997)

Kurz asistentka manažéra

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Korespondečná škola poradca manažera (1997)

Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních organizacích - 1. vydání

prof. Ing. Jan Dohnal, CSc., J. Pour,
Ekopress (1997)

Typologie sekretářek

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (1997)

Asertivní jednání v sekretariátu

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (1997)

Postavení sekretářky ve světě

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Verlag Dashöfer (1997)

Průvodce podnikovou strategií

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
PEF ČZU v Praze (1997)

Organizační architektura

doc. Ing. Jiří Dědina, CSc., ,
Victoria Publishing (1997)

Manažerské rozhodování

doc. Ing. Jiří Dědina, CSc., J. Fotr,
Ekopress (1997)

ZOD Zálší -případová studie

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., Ing. František Houdek,
PEF ČZU v Praze (1997)

Průvodce podnikovou strategií

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.,
PEF ČZU v Praze (1997)

Management obchodní firmy

doc. Ing. Jiří Dědina, CSc., E. Chvátalová,
Centrum Bohemia (1996)

Podnikové organizační struktury

doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.,
Victoria Publishing (1996)

Korespondence podnikatelů

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D., PhDr. Olga Kuldová,
Linde (1996)

Školní zemědělský podnik v Lánech - případová studie

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
PEF CŽU v Praze (1996)

Finanční řízení UNIT 3.1

Ing. Václav Kala, CSc.,
ČZU PEF v Praze (1996)

Strategické řízení: metody, postupy, realizace

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
PEF ČZU v Praze (1995)

Moderní sekretářka a sekretariát

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.,
Linde (1994)

Správa a samospráva obce

Ing. Václav Kala, CSc., Jan Přikryl, Jiří Vraný,
Naše vojsko (1992)

Úvod do marketingu

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.,
IVV MZVe ČR (1991)

Podnikání a podnikatelské formy

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
Agroengeneering (1991)

Doplňky ke změnám v technice zpracování plánů při využívání výpočetní techniky

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.,
VŠZ PEF Praha (1989)

Pracovní linky krmení na bázi stacionární mechanizace

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
VŠZ Praha (1989)

Projektování ASŘ, Růžička a kol.

prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.,
SZN (1989)

Methanová fermentace hnoje

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.,
Komenium n.p. (1987)

Vědeckotechnický rozvoj v zemědělsko-průmyslovém komplexu

prof. Ing. Alois Slabý, CSc.,
SZN (1987)

Organizace pracovních linek krmení ve vybraných velkokapacitních stájích pro chov dojnic

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.,
PEF VŠZ (1986)

Vypočetní technika, 1. vyd.

prof. Ing. Jan Dohnal, CSc., E. Picková,
VŠZ Praha (1985)

Absolventi PEF VŠZ o studiu a svém uplatnění v praxi

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.,
PEF VŠZ (1982)

Organizace řízení v zemědělském podniku

prof. Ing. Alois Slabý, CSc.,
Institut MZVž ČSR (1976)

Rukověť řídícího pracovníka v zemědělství a lesnictví

prof. Ing. Alois Slabý, CSc.,
SZN (1976)

Organizace a racionalizace správy v zemědělských podnicích

prof. Ing. Alois Slabý, CSc.,
SZN (1972)

Služby pro zemědělství

prof. Ing. Alois Slabý, CSc.,
SZN (1969)