Pátek 15. 12. 2017, 03:40kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra informačních technologií

Kód Název předmětu Garant předmětu
ETE01E Algoritmizace
ETE01Z Algoritmizace
ETE24E Algoritmizace a programování
ETE02Z Bezpečnost informačních systémů
ETE02E Bezpečnost informačních systémů
ETE50E Computer Networks Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
ETE43E Computer Science doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE45E Computer Security
ETE40E Computer security
XKIT05 Computer Security
ETE39E E-obchod a podnikání Ing. Alexandr Vasilenko
DETEL7Y ICT a e-business doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
DETEJ6Y ICT a e-business doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE21E ICT for Managers - MSc. doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE41E ICT pro manažery doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE77E ICT pro manažery doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETA07E ICT pro manažery doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE04Z Informace a komunikace
ETE04E Informace a komunikace
DETEC3Y Informační management
DETEK7Y Informační management
ETE05Z Informační systémy Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
ETE06E Informační systémy Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
ETE06Z Informační systémy Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
ETE73E Informační systémy Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
ETE05E Informační systémy Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
ETE25E Informační systémy ve státní správě a samosprávě Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.
XKIT07 Informační systémy ve státní správě a samosprávě Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
ETE19E Informační technologie doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE19Z Informační technologie doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
DETE01Y Informační technologie doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
DETE03Y Informační technologie a e-business doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE34E Informační technologie pro e-business doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE34Z Informační technologie pro e-business doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE26E Informatics I - BSc. Ing. Miloš Ulman, Ph.D.
ETE27E Informatics II. BSc Ing. Miloš Ulman, Ph.D.
ETA01E Informatika
ETA04Z Informatika
ETA71E Informatika
ETA72E Informatika
ETA75E Informatika
ETA04E Informatika
ETA05E Informatika
IUI02E Informatika a umělé inteligence
xxxx -E Informatika I - LF (BKRAJ)
ETE46E Informatika I
ETT03E Informatika I pro TF Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
ETE08E Informatika I.
ETE71E Informatika I.
ETE22E Informatika I.
ETE07E Informatika I.
ETI05E Informatika I. ITS Ing. Karel Kubata, Ph.D.
ETL01E Informatika I. LF (BEKOL)
ETL01Z Informatika I. LF (BLES)
ETE36E Informatika II.
ETE09E Informatika II.
ETE72E Informatika II.
ETE03E Informatika II.
ETE10E Informatika pro manažery I. doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE10Z Informatika pro manažery I. doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE11E Informatika pro manažery II. doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE11Z Informatika pro manažery II. doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE49E Information systems Ing. Tomáš Rain, Ph.D.
DETEO2Y Infrastruktura informačních systémů
ETE32E Internetové technologie - client side doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE32Z Internetové technologie - client side doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE33E Internetové technologie - server side doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE33Z Internetové technologie - server side doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE44E IT for e-business doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE12E Jazyk C++
ETE12Z Jazyk C++ RNDr. Stanislav Jelen
ETD01E Komunikace a informační zdroje - EAD doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
xkit04 Komunikace a informační zdroje - EAD
DETEL6Y Metody a technologie www aplikací doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
ETE17Z Ochrana počítačových dat
ETE17E Ochrana počítačových dat
ETE13E Operační systémy I. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
ETE13Z Operační systémy I. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
ETE14Z Počítačové sítě Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
ETE14E Počítačové sítě Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
DETEL4Y Podniková informatika a její řízení
ETE18E Podnikové informační systémy
ETE18Z Podnikové informační systémy
XKIT02 Programovací jazyk C++
ETE15Z Programování
ETE15E Programování
ETE16E Strategie IS
ETE16Z Strategie IS
ETE30Z Web design Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
ETE31E Web design Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
ETE29E Značkovací jazyky Ing. Alexandr Vasilenko
ETE87E Značkovací jazyky doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.