Pondělí 10. 12. 2018, 20:26kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra informačních technologií

L’Université Tcheque des Sciences de la Vie Prague et sa croissance exceptionnelle entre 1989-2009

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
GREP Paris (2009)

INFORMATIKA I – CVIČENÍ, MS Office 2007

Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ph.D., RNDr. Eva Jablonská, CSc., Ing. Alexandr Vasilenko, Ing. Petr Herold, Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.,
(2009)

INFORMATIKA I - CVIČENÍ, MS Office 2007

Ing. Petr Herold,
(2009)

Zálohování dat

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.,
Verlag Dashoéfer (2009)

Lidský faktor v bezpečnosti IS, sociální inženýrství

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.,
Verlag Dashofer (2009)

Media pro zálohování a archivaci dat

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.,
Verlag Dashofer (2009)

Počítačové viry a jiný škodlivý software- malware

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.,
Verlag Dashofer (2009)

eGovernment bezpečně

Ing. Vít Lidinský, doc. PhDr. Ivana Švarcová, CSc.,
Grada Publishing, a.s. (2008)

Vzdělávání lektorů pro práci svýukovými informačními systémy - nové metody učení

Ing. Ivana Hesová,
Úhlava, o.p.s. (2008)

Informační gramotnost - základ dalšího rozvoje

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.,
Úhlava, o.p.s (2007)

Hospodaření v chráněných krajinných oblastech ČR

Ing. Ludmila Pánková, Ph.D., Ing. Karel Kubata, Ph.D.,
ČZU v Praze, IPC (2007)

Informační gramotnost - základ dalšího rozvoje

Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.,
Úhlava, o.p.s. (2007)

Informační gramotnost - základ dalšího rozvoje

Ing. Pavel Šimek, Ph.D.,
Úhlava, o.p.s (2007)

Oblast realizace vybraných ekonomických modelů v síťové ekonomice

Ing. Tomáš Rain, Ph.D.,
KIT PEF ČZU (2006)

Internetový portál E-senior

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.,
(2006)

Algoritmizace a programování v C, 1.díl

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., Ing. Richard Černý, CSc., Ing. Marek Čandík, Ph.D., doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.,
(2006)

Fraktální geometrie - principy a aplikace

Ing. Marek Čandík, Ph.D., RNDr. František Včelař, CSc., doc. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.,
BEN (2006)

PROMĚNY EDUKAČNÍCH KONSTRUKTŮ VE ZNALOSTNÍ EKONOMICE

Ing. Tomáš Rain, Ph.D., doc. PhDr. Ivana Švarcová, CSc.,
PEF ČZU (2005)

Fraktálové kódovanie obrazov

Ing. Marek Čandík, Ph.D.,
Oftis (2005)

Informatika I - cvičení

RNDr. Eva Jablonská, CSc.,
(2005)

Výroba, jakost a obchod s mlékem v podmínkách EU II

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc., RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Petr Kopeček, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.,
(2005)

Bezpečnosť informačných systémov, steganografia a digitálna vodotlač

Ing. Marek Čandík, Ph.D.,
OFTIS (2005)

Příprava manažerů zemědělských podniků na optimalizaci hospodaření v podmínkách společné zemědělské politiky

Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., a kol. a kol.,
(2004)

Informační technologie I - vybrané kapitoly

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Ing. Jitka Štěpánová, RNDr. Eva Jablonská, CSc., Ing. Edita Šilerová, Ph.D., Ing. Lenka Vašáková,
(2004)

Informační technologie II - vybrané kapitoly

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Ing. Jitka Štěpánová,
(2004)

Bezpečnost informačních systémů - vybrané kapitoly

Ing. Čestmír Halbich, CSc., RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.,
ČZU v Praze (2003)

Internetové technologie I.

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc., Ing. Vratislav Čermák, Ing. Martin Dvořák, Ing. Radek Brázda, Ing. Čestmír Halbich, CSc., Ing. Martin Smítka, Ing. Simona Pejsarová, Ph.D., Ing. Pavel Šimek, Ph.D.,
PEF ČZU v Praze (2003)

Zálohování dat

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.,
Verlag Dashofer (2003)

Bezpečnost dat a jejich zálohování

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.,
Verlag Dashofer (2003)

Simply method of Risk Assesment in Information systems

Ing. Čestmír Halbich, CSc.,
Formatex (2003)

Využití prezentačního softwaru v pedagogické praxi

Ing. Tomáš Rain, Ph.D.,
Aip s. r. o (2003)

Electronic Signature as a part of information Society Infrastructure

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., Juhani Paavilainen, Suzana Stojakovic-Celustka, Ph.D.,
Kluwer Academic Publishers (2003)

Algoritmizace a programování v C

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., RNDr. Stanislav Jelen, doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc., doc. Ing. Karel Richta, CSc.,
(2002)

Bezpečnost dat a jejich zálohování

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.,
Verlag Dashofer (2002)

Informační technologie I - cvičení

RNDr. Eva Jablonská, CSc., Ing. Libor Kožíšek,
(2002)

Základy informatiky a uživatelské programy pro zemědělskou praxi

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.,
ÚZPI (2002)

Základy informatiky a uživatelské programy pro zemědělskou praxi - materiály pro školení na CD

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., RNDr. Eva Jablonská, CSc., Ing. Jitka Štěpánová,
ÚZPI (2002)

Obce a Internet II

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.,
MMR ČR (2002)

Education and Info Ethic

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.,
Osterreichische Computer Gesellschaft (2001)

Tvorba podnikových www prezentací

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
Dashofer verlag (2001)

Ochrana dat

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.,
Verlag Dashofer (2001)

Financování virtuální univerzity

Ing. Edita Šilerová, Ph.D.,
PEF ČZU (2001)

Právní aspekty virtuálního vzdělávání

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.,
Pef ČZU (2001)

Technické a programové vybavení IS/IT

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Ing. Jitka Štěpánová, Ing. Edita Šilerová, Ph.D., Ing. Čestmír Halbich, CSc.,
PEF ČZU v Praze (2001)

Databázové a síťové technologie

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Ing. Jitka Štěpánová, Ing. Čestmír Halbich, CSc., RNDr. Eva Jablonská, CSc.,
PEF ČZU v Praze (2001)

Informatika I - cvičení

RNDr. Eva Jablonská, CSc., doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
PEF ČZU Praha (2001)

Technické a programové vybavení IS/IT

Ing. Jitka Štěpánová, Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Ing. Edita Šilerová, Ph.D., Ing. Čestmír Halbich, CSc.,
PEF ČZU (2000)

Databázové a síťové technologie

Ing. Jitka Štěpánová, Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Ing. Čestmír Halbich, CSc., RNDr. Eva Jablonská, CSc.,
PEF ČZU (2000)

Informatika I - cvičení

RNDr. Eva Jablonská, CSc., doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
PEF ČZU Praha (2000)

Technické a programové vybavení IS/IT

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.,
PEF ČZU v Praze (2000)

Databázové a síťové technologie

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.,
PEF ČZU v Praze (2000)

Informační technologie v řízení

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
PEF ČZU (2000)

Jak lépe využívat E-mail

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
Verlag Dashofer (1999)

Jak lépe využívat Internet

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
Verlag Dashofer (1999)

Inženýrské specializační studium Evropská agrární diplomacie

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
ČZU (1999)

Informatika I

RNDr. Eva Jablonská, CSc., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Ing. Jitka Štěpánová, Ing. Čestmír Halbich, CSc., doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D., doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc., Ing. Edita Šilerová, Ph.D.,
PEF ČZU Praha (1998)

Úvod do programovacího jazyka C

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.,
Credit Praha (1998)

Vybrané kapitoly z informatiky

RNDr. Eva Jablonská, CSc., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Ing. Jitka Štěpánová, Ing. Čestmír Halbich, CSc., doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D., doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc., RNDr. Helena Wallenfelsová,
PEF ČZU Praha (1997)

ACCESS - stručný průvodce systémem

Ing. Jitka Štěpánová,
PEF ČZU (1997)

Textové editory MS Word 6.0

RNDr. Eva Jablonská, CSc., doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc., Ing. Pavel Kubíček,
PEF ČZU ve vydavatelství Credit Praha (1996)

Textové editory - MS Word 6.0

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc., RNDr. Eva Jablonská, CSc.,
PEF ČZU (1996)

Informační systémy

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc., doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., Ing. Edita Šilerová, Ph.D.,
ČZU (1995)

Textové editory - MS Word

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc., Dr. Libor Fettr, doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
ČZU (1993)

Les systemes informatiques dans les années 90

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
ESC Lyon (1992)

Databázové systémy - Paradox

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
Grada a.s. (1992)

Expertní systémy a jejich realizace

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc., doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
PEF VŠZ (1992)

Paradox - příručka pro uživatele

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
Grada (1991)

Programové vybavení počítačů

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
VŠZ (1989)

Programování a programovací jazyky - PASCAL

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
JZD Slušovice 1988 (1988)

Cvičení z výpočetní techniky a programování

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., RNDr. Petr Kučera, Ph.D.,
SPN Praha (1988)

Výpočetní technika a její využití I - Basic

RNDr. Eva Jablonská, CSc., doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
VŠZ (1988)

Výpočetní technika - pomocník agronomů

prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c., doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
SZN (1988)

Výpočetní technika na pomoc VTR v zemědělství

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
ÚVTIZ (1987)

Programování a programovací jazyky - Pascal

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
VŠZ (1987)

Programování a programovací jazyky I - FORTRAN

prof. Ing. Jiří Pišvejc, DrSc., doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
VŠZ (1987)

Cvičení k přemětu Teorie projektování knihovnicko informačních systémů

doc. PhDr. Ivana Švarcová, CSc., prof. Ing. Štefan Kimlička, CSc.,
(1986)

Služby uživatelů JSK a soustavy VTEI

doc. PhDr. Ivana Švarcová, CSc.,
(1986)

Initiation a l informatique

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
PF UK (1985)

Teória projektovania knižnično-informačných systémov.

doc. PhDr. Ivana Švarcová, CSc., prof. Dr. Marie Konigová, CSc., prof. Ing. Štefan Kimlička, CSc.,
UK Bratislava (1984)

Báze dat

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
VŠZ (1983)

Informační systém VTEI a uživatel

doc. PhDr. Ivana Švarcová, CSc., prof. Dr. Marie Konigová, CSc.,
(1983)

Bases de données

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
INRA Jouy-en-Josas (1982)

Cvičení z operačních systémů počítačů

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
VŠZ (1981)

Knihovna standardních programů počítače EC 1030

RNDr. František Burda, doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
VŠZ (1980)

Průvodce výpočetním ústavem VŠZ v Praze

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
VŠZ (1979)

Datový informační a organizační systém

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
PEF (1979)

Knihovna standardních programů počítače MInsk 22

RNDr. František Burda, doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.,
VŠZ (1972)