Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:03kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra systémového inženýrství

Kód Název předmětu Garant předmětu
EAE29Z Bakalářský seminář OSA Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
XKOSA04 Decision support systems doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.
EAE01Z Ekonomicko matematické metody I
EAE01E Ekonomicko matematické metody I.
EAE71E Ekonomicko matematické metody I.
EAE04E Ekonomicko matematické metody I.
EAE02E Ekonomicko matematické metody II.
EAE72E Ekonomicko matematické metody II.
EAT71E Ekonomicko matematické metody TF-OPT (distanční) doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.
EAT01E Ekonomicko matematické metody TF - OPT doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.
DEAE03Y Kvantitativní metody a modelování prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
D Kvantitativní metody a modelové systémy doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.
EAE45E Logistic Systems doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
EAE41E Logistické systémy doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
EAE44E Matematické metody kvantitativní analýzy doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.
EAE26E Matematické metody v ekonomii a managementu prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAE99E Matematické metody v ekonomii a managementu (Hradec Králové) prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAE82E Matematické metody v ekonomii a managementu (Cheb) prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAE96E Matematické metody v ekonomii a managementu (Jičín) prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAE98E Matematické metody v ekonomii a managementu (Klatovy) prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAE97E Matematické metody v ekonomii a managementu (Litoměřice)) prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAEA1E Matematické metody v ekonomii a managementu (Most) prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAEA7E Matematické metody v ekonomii a managementu (Sezimovo Ústí) prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAEA9E Matematické metody v ekonomii a managementu (Šumperk) prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAE31E Matematické metody v ekonomii I doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.
DEAE01Y Matematické modelování
DEAEG1Y Matematické modelování prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
EAE03E Matematika pro ekonomy prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAE37E Mathematics for Economists I prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
EAE38E Mathematics for Economists II doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
EAE49E MATHEMATICS I prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAE47E MATHEMATICS II prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAE48E MATHEMATICS III prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
DEAE09Y Měkké systémy, metodologie a aplikace prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
EAE05E Metody operační analýzy prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
EAE05Z Metody operační analýzy prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
EAE06E Metody operačního výzkumu prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
EAE07Z Metody optimálního rozhodování I. doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.
EAE08E Metody optimálního rozhodování II. doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.
EAE76E Metody optimálního rozhodování VSRR Most
EAE39E Metody OR/MS prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
EAE33E Metody projektového řízení doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
DAE02Y Metody projektového řízení doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
EAE20E Metody systémové analýzy doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.
XKOSA06 Metody systémové analýzy doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.
DEAEN2Y Modelování znalostí doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.
EAE10E Modelové systémy a informační management doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.
EAE09Z Modelové systémy a informační management doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.
EAE11E Operační a systémová analýza
EAE92E Operační a systémová analýza
EAE43E Optimalizace v produkčních systémech prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
EAE81Z Plánování a řízení projektů - DS doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
EAE87E Plánování a řízení projektů - DS doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
EAE12Z Plánování a řízení projektů doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
EAE12E Plánování a řízení projektů doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
EAE13Z Předdiplomní seminář OSA doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.
EAE13E Předdiplomní seminář OSA doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.
EAE32E Rozhodovací modely prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
EAE16E Softwarové aplikace metod operačního výzkumu doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
EAE14Z Softwarové aplikace pro optimální rozhodování doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.
EAE15E Stochastické a simulační modely prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAE15Z Stochastické a simulační modely prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAE17E Systémová analýza a modelování doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.
EAE79E Systémová analýza výrobkových vertikál- VSRR Hradec Králové doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.
EAE83E Systémová analýza výrobkových vertikál - VSRR Cheb doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.
EAE81E Systémová analýza výrobkových vertikál - VSRR Most doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.
EAE27E Systémová analýza výrobkových vertikál doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.
DEAE01 Systémová metodologie (Kvantitativní metody - Matematické modelování) prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
DEAEN1Y Systémové aplikace matematických modelů doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
DEAEG2Y Systémy pro podporu rozhodování doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.
EAE18Z Systémy pro podporu rozhodování prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
XKOSA10 Systémy pro podporu rozhodování prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
EAE18E Systémy pro podporu rozhodování prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
EAE24E Systémy pro podporu rozhodování (EM) doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.
EAE86E Teorie a podpora rozhodování - VSRR Hradec doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
EAE34E Teorie systémů a aplikovaná systémová věda prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
DEAE05Y Teorie systémů a aplikovaná systémová věda prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAE28E Tvorba a SW zpracování projektů doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
EAE30E Úvod do operačního výzkumu doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.
EAE25E Užitá matematika pro ekonomy prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
EAE19E Vícekriteriální rozhodování prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
EAE19Z Vícekriteriální rozhodování prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
EAE73E Základy kvantitativních metod prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
xkosa01 Znalostní inženýrství doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.
EAE40E Znalostní inženýrství doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.