Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:11kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra systémového inženýrství

Základy matematické analýzy a lineární algebry

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc., Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.,
(2009)

Harmonizace národního a evropského systému kvalifikací

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. Ing. Milan Houška, Ph.D., Ing. Roman Kvasnička, Ph.D.,
Czech University of Life Sciences Prague (2009)

Systems Approach to Knowledge Modelling

doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., doc. Ing. Milan Houška, Ph.D., Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D.,
Graphical Studio Olga Čermáková (2008)

Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékařském sektoru v zemích EU

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. Ing. Milan Houška, Ph.D., Ing. Roman Kvasnička, Ph.D., doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D.,
ČZU Praha (2008)

Lineární programování - cvičebnice

doc. Ing. Milan Houška, Ph.D., Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D.,
(2008)

YET - Young Entrepreneur´s Training

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
Fyto Prague (2007)

Vícekriteriální rozhodování

doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2007)

Rozhodovací modely a znalostní management

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2007)

Projektové řízení

doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2007)

Projektové řízení III

doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D.,
(2007)

Modely teorie grafů I

RNDr. Petr Kučera, Ph.D.,
(2006)

Determinanty pracovního chování I.

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc., prof. RNDr. Helena Brožová, CSc., Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D., PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.,
(2006)

Stochastické modely I

doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.,
(2005)

Linerární programování I.

prof. Ing. Jan Získal, CSc.,
(2005)

Lineární programování II

prof. Ing. Jan Získal, CSc., doc. Ing. Milan Houška, Ph.D., Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D.,
(2005)

Lineární programování III

prof. Ing. Jan Získal, CSc., Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D., doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.,
(2005)

Lineární programování I

prof. Ing. Jan Získal, CSc., Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D., doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.,
(2005)

Rozhodovací modely

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.,
(2005)

Simulační modely I.

doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.,
(2005)

Modely řízení zásob I

doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D.,
PEF ČZU v Praze (2004)

Strukturní analýza I

RNDr. Petr Kučera, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.,
ČZU v Praze (2004)

Distribuční ulohy I

Ing. Ivanka Kosková,
(2004)

Projektové řízení I

doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., Ing. Pavlína Langrová,
(2004)

Projektové řízení II

Ing. Pavlína Langrová, doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.,
(2004)

Systémy hromadné obsluhy I

doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D.,
(2004)

Matematické programování I - Nelineární optimalizační modely

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.,
(2004)

Model teorie rozhodování s neurčitě zadanými výplatami

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.,
PEF ČZU Praha (2004)

Systémová podpora projektů

doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., Ing. Pavlína Langrová,
ČZU (2003)

Modely pro vícekriteriální rozhodování

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc., doc. Ing. Milan Houška, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.,
(2003)

Základní metody operační analýzy

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc., doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.,
(2003)

Multi Criteria Multilevel Transshipment Problem and Its Software Support

doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.,
Physica Verlag (2002)

Základní metody operační analýzy

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc., doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.,
(2002)

Zemědělská ekonomika I.

Ing. Dobroslava Pletichová, prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc., Ing. Jiří Mach, prof. Ing. Zdeněk Poděbradský, CSc.,
PEF, Credit Praha (2002)

Metody optimálního rozhodování pro veřejnou správu

prof. Ing. Jan Získal, CSc.,
Credit Praha (2001)

Koncepce virtuálního vzdělávání na PEF ČZU v Praze

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
PEF ČZU Praha (ed) (2001)

Virtuální vzdělávání a virtuální universita v systému vzdělávání Evropské Unie

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.,
PEF ČZU v Praze (2001)

Systém studia a přijímací řízení 2001/2002

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
PEF ČZU v Praze (2001)

Modules in Management Science

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.,
PEF ČZU v Praze (2001)

Studijní plány pro akademický rok 2000/2001

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
PEF ČZU (2000)

Státní závěrečná zkouška bakalářská ve studijních programech PEF ČZU

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
PEF ČZU (2000)

Zásady teorie rozhodování. Rozhodování a typ prostředí. Psychologické a sociologické aspekty rozhodo

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
Dashöfer Verlag (2000)

Ekonomicko matematické metody II - Aplikace a cvičení

doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., prof. RNDr. Helena Brožová, CSc., doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., RNDr. Petr Kučera, Ph.D.,
PEF ČZU (2000)

Note on the Activities Related to the Distance Education Centre of the PEM at the CUA

prof. Ing. Jan Získal, CSc.,
VUT Brno (2000)

Cvičení k distančním textům II

prof. Ing. Jan Získal, CSc.,
PEF ČZU (2000)

Systémová analýza a modelování II

prof. Ing. Jan Získal, CSc., doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc., prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.,
PEF ČZU (2000)

Systém studia a přijímací řízení 1999/2000

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze ve vydavatelství CREDIT (1999)

Ekonomicko matematické metody II

prof. Ing. Jan Získal, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
PEF ČZU (1999)

Cvičení ke skriptům EMM II

prof. Ing. Jan Získal, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
PEF ČZU (1999)

Řídící pracovník: Snižování rizik řídící práce. Zásady úspěšného rozhodování. Psychologické aspekty

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
Dashöfer Verlag (1999)

Ekonomicko matematické metody II.

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., prof. Ing. Jan Získal, CSc.,
PEF Česká zemědělská univerzita v Praze (1999)

Cvičení k učebnici Ekonomicko matematické metody II.

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
PEF Česká zemědělská univerzita v Praze (1999)

Courses Handbook - Courses at FEM CUA

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
Czech Agricultural University of Prague (1999)

Matematika .Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
CREDIT (1999)

Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
CREDIT (1998)

Management Science/Operation Research

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1998)

Ekonomicko matematické metody I.

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
PEF Česká zemědělská univerzita v Praze (1998)

Cvičení k učebnici Ekonomicko matematické metody I

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., prof. Ing. Jan Získal, CSc.,
PEF Česká zemědělská univerzita v Praze (1998)

Ekonomicko matematické metody II.

prof. Ing. Jan Získal, CSc., prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.,
PEF ČZU (1998)

Cvičení z metod operační analýzy I.

prof. Ing. Jan Získal, CSc., Ing. Ivanka Kosková,
PEF ČZU (1998)

Systémová analýza a modelování I.

prof. Ing. Jan Získal, CSc.,
PEF ČZU (1998)

Systém studia a přijímacího řízení 1998/99

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze ve vydavatelství CREDIT Praha (1998)

Cvičení z metod operační analýzy I.

Ing. Ivanka Kosková, prof. Ing. Jan Získal, CSc.,
PEF ČZU (1998)

Ekonomicko matematické metody I.(studijní texty pro distanční vzdělávání)

prof. Ing. Jan Získal, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
PEF ČZU (1998)

Přehled otázek a příkladů z MOR

RNDr. Petr Kučera, Ph.D., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
PEF ČZU Praha (1997)

Informace pro uchazeče o studium na PEF ČZU v Praze

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze, vydavatelství CREDIT Praha (1997)

Metody optimálního rozhodování, 2. přepracované a doplněné vydání

prof. Ing. Jan Získal, CSc.,
PEF ČZU (1997)

Systémová analýza a modelování, díl 1.

prof. Ing. Jan Získal, CSc.,
PEF ČZU (1997)

Uno strumento informatiko in ambiente MS Excel per l analisi a molti obiettivi

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc., Francesco Marangon,
Universita Udine, Italie (1997)

Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
CREDIT (1997)

WinTime602, PlanTime602 – manuály programů

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc., a kol. a kol.,
Software 602 (1997)

Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc.,
PEF ČZU (1996)

Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
PEF ČZU (1996)

Přehled otázek a příkladů z předmětu EMM

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
PEF ČZu (1996)

Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky.

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. RNDr. Jiří Kába, CSc.,
PEF ČZU (1996)

Stochastické modely

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1996)

Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze (1996)

Ekonomicko matematické metody II.

prof. Ing. Jan Získal, CSc., prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1996)

Metodická příručka, OPERA - výukový program

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.,
SIMOPT - Comenius, Praha (1994)

Model výrobní struktury pro počítače typu IBM-PC

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.,
PEFˇ VŠZ Praha (1992)

Optimalizace rozvozu sena, řešení dopravních problémů zemědělského podniku

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.,
(1989)

Ekonomicko matematické metódy

prof. Ing. Jan Získal, CSc., doc. PhDr. Josef Pitel, DrSc.,
Príroda (1988)

Ekonomicko matematické metody

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. PhDr. Josef Pitel, DrSc.,
SNTL, Alfa - Priroda (1988)

Cvičení z výpočetní techniky a programování

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., RNDr. Petr Kučera, Ph.D.,
SPN Praha (1988)

Systémový model výrobní struktury zemědělského podniku

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.,
(1987)

String Graphs

RNDr. Petr Kučera, Ph.D., RNDr. Jan Kratochvíl, Miroslav Goljan,
Academia Praha (1986)

Základy matematického modelování zemědělské výroby

prof. Ing. Jan Získal, CSc., Ing. Libor Vrána, CSc.,
SPN (1971)