Pondělí 10. 12. 2018, 19:38kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra práva

Kód Název předmětu Garant předmětu
EJE01E Finanční právo JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D.
EJE33E Fundamentals of Law
EJE21E Law in EU
EJI01E Mezinárodní obchodní právo
EJD01E Mezinárodní právo - EAD JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE06E Mezinárodní právo - HSKS JUDr. Viktor Jansa, CSc.
DEJEI6Y Mezinárodní právo a právo EU JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE71E Mezinárodní právo a právo EU - DS JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE90E Mezinárodní právo a právo EU - VSRRCH JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE02E Mezinárodní právo a právo EU JUDr. Viktor Jansa, CSc.
DEJE02Y Mezinárodní právo a právo EU JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE07E Občanské právo - HKS JUDr. Jitka Mráčková, CSc.
EJE08E Občanské právo - VSRR JUDr. Jitka Mráčková, CSc.
EJEC3E Občanské právo - VSRRCH JUDr. Jitka Mráčková, CSc.
EJES3E Občanské právo - VSRRS JUDr. Eva Kadlecová
EJE04Z Občanské právo JUDr. Eva Kadlecová
EJEH6Z Občanské právo PAA H Králové
EJEH3E Občanské právo VSRR k.s. Hradec Králové
EJEJ3E Občanské právo VSRR k.s. Jičín
EJE03E Obchodní a občanské právo
EJE78E Obchodní a občanské právo
EJL09Z Obchodní právo - AE/KI/KPU
EJL04Z Obchodní právo - LF
EJEH7E Obchodní právo - PAAHK JUDr. Eva Kadlecová
EJE05E Obchodní právo
EJL73Z Obchodní právo HSSL - DS
EJE24E Pracovní právo a sociální zabezpečení - PAA JUDr. Daniela Světlíková
EJT20E Pracovní právo a sociální zabezpečení - TF JUDr. Daniela Světlíková
EJE73E Pracovní právo a sociální zabezpečení - DS JUDr. Daniela Světlíková
EJE20E Pracovní právo a sociální zabezpečení JUDr. Daniela Světlíková
DEJEJ9Y Právní regulace environmentálních aspektů hospodářského rozvoje v EU JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJD03E Právní regulace integračních procesů JUDr. Viktor Jansa, CSc.
DEJE03Y Právní regulace veřejné správy a regionálního rozvoje JUDr. Viktor Jansa, CSc.
DEJEK4Y Právní regulace veřejné správy a regionálního rozvoje JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJL71Z Právní úprava LI-I LF - DS Mgr. Ivana Hájková
EJL02E Právní úprava LI-II LF Mgr. Ivana Hájková
EJL72E Právní úprava LI - II LF - DS Mgr. Ivana Hájková
EJL01Z Právní úprava LI I. - 1. HSSL, 4.DREV,4.LES Mgr. Ivana Hájková
EJL03E Právní úprava podnikání - LF JUDr. Jitka Mráčková, CSc.
EJT01E Právní úprava podnikání - TF JUDr. Jitka Mráčková, CSc.
EJA02E Právní úprava podnikání JUDr. Jitka Mráčková, CSc.
EJA72E Právní úprava podnikání JUDr. Jitka Mráčková, CSc.
EJE26E Právní úprava podnikání
EJA71E Právní úprava podnikání JUDr. Jitka Mráčková, CSc.
EJA01E Právní úprava podnikání JUDr. Jitka Mráčková, CSc.
EJV02E Právní úprava podnikání JUDr. Jitka Mráčková, CSc.
EJE16E Právní vztahy k nemovitostem JUDr. Eva Kadlecová
EJL08E Právo a životní prostředí JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJA04E Právo a životní prostředí JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJA74E Právo a životní prostředí JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJD02E Právo Evropské unie - EAD JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE96E Právo Evropské unie - VSRRHK JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE28E Smluvní a korporativní právo JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJA03E Správní a pozemkové právo JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJZ07E Správní a pozemkové právo JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJA73A Správní a pozemkové právo JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE77E Správní a procesní právo - DS JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE10E Správní právo - HSKS JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJL05E Správní právo - LF JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE27E Správní právo - PAA JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJZ73E Správní právo Ekol2 JUDr. Jana Borská, Ph.D.
EJEK3E Správní právo hmotné a procesní - VSRR Klatovy JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE22E Správní právo hmotné a procesní JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJEL2E Správní právo hmotné a procesní JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJEM1E Správní právo hmotné a procesní VSRRM JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE11E Velké evropské a ostatní světové právní systémy JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE91E Velké evropské a ostatní světové právní systémy JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE79E Velké evropské a ostatní světové právní systémy JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE32E Veřejné a soukromé právo - VSRR JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D.
EJE97E Veřejné a soukromé právo - VSRRHKN JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D.
EJEK4E Veřejné a soukromé právo - VSRRKN JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D.
EJEL4E Veřejné a soukromé právo - VSRRLN JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D.
EJE88E Veřejné a soukromé právo - VSRRMN JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D.
EJE12E Veřejné právo v podnikání
EJE85E Veřejné právo VSRR - Most
EJE29E Veřejné právo VSRR
EJE13Z Vybrané kapitoly z dějin práva a z historie JUDr. Viktor Jansa, CSc.
DEJE01Y Vybrané kapitoly z práva JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJA08E Základy práva JUDr. Jana Borská, Ph.D.
EJZ02Z Základy práva Mgr. Ivana Hájková
EJA07E Základy práva životního prostředí JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJA75E Základy právních nauk - Bc. Mgr. Ivana Hájková
EJE76E Základy právních nauk - DS Mgr. Ivana Hájková
EJE34E Základy právních nauk - HSKS JUDr. Viktor Jansa, CSc.
EJE17E Základy právních nauk - Info Mgr. Ivana Hájková
EJL06E Základy právních nauk - LF Mgr. Ivana Hájková
EJL06Z Základy právních nauk - LF Mgr. Ivana Hájková
EJE18E Základy právních nauk - PAA Mgr. Ivana Hájková
EJE14E Základy právních nauk - PAE Mgr. Ivana Hájková
EJE15E Základy právních nauk - SYI Mgr. Ivana Hájková
EJT72E Základy právních nauk - TF DS Mgr. Ivana Hájková
EJE30E Základy právních nauk - VSRR Mgr. Ivana Hájková
EJA05E Základy právních nauk Mgr. Ivana Hájková
EJT14E Základy právních nauk Mgr. Ivana Hájková
EJE34E Základy právních nauk Mgr. Ivana Hájková
EJV01E Základy právních nauk Mgr. Ivana Hájková
EJET1E Základy právních nauk VSRR SUT Mgr. Ivana Hájková
EJEH2E Základy právních nauk VSRR HK Mgr. Ivana Hájková
EJEJ1E Základy právních nauk VSRR Jičín Mgr. Ivana Hájková
EJEL1E Základy právních nauk VSRR Litoměřice JUDr. Daniela Světlíková
EJA76E Základy správního a pozemkového práva JUDr. Viktor Jansa, CSc.