Pondělí 10. 12. 2018, 19:40kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra práva

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Ing. Milan Říha, JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D.,
Námořní akademie České republiky s.r.o. (2010)

Služby sociální péče v domovech pro seniory

JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D., Ing. Milan Říha,
Námořní akademie České republiky s.r.o. (2010)

Pracovní právo

Mgr. Ivana Hájková,
(2009)

Open Source Software

doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA,
Grada Publishing (2009)

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů

doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA,
Wolters Kluwer (2009)

Marketing a nová ekonomika

doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA,
C.H.Beck (2009)

Teorie a praxe strategického a manažerského řízení v ICT

doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA,
Kernberg Publishing (2009)

Pracovní právo

JUDr. Daniela Světlíková, Mgr. Ivana Hájková,
(2009)

Základy veřejného a soukromého práva

JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D., JUDr. Viktor Jansa, CSc., Mgr. Ivana Hájková, JUDr. Daniela Světlíková, doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA,
(2008)

Základy práva pro posluchače České zemědělské univerzity v Praze

JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA, JUDr. Daniela Světlíková, Mgr. Ivana Hájková,
(2008)

Vybrané právne a technické aspekty elektronizácie agend verejnej správy v európskej únii

doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA,
Magnet Press (2008)

Občanské soudní řízení sporné a využití informačních technologií a právních informačních systémů (E-Justice)

doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA,
Linde Praha (2008)

Právo v informačních technologiích

doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA,
Computer Media (2008)

Teorie bezpečnosti počítačových sítí

doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA,
Computer Media (2008)

Fundamentals of Law - workbook

doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA,
(2008)

Cvičení ze základů právních nauk

doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA,
(2008)

Správní právo prakticky

JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D.,
(2008)

Správní řád

Mgr. Ivana Hájková, JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D.,
(2007)

Notion and Obligations of Undertakings with Significant Market Power in the Law of Electronic Communications

doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA,
Schulthess Juristische Medien AG (2007)

Úvod do eGovernmentu - právní a technický průvodce

doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA,
Úřad vlády České republiky (2007)

Fundamentals of law

doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LLM, MBA,
(2007)

Základy úpadkového práva

Mgr. Jiřina Bartůšková,
C. H. Beck v Praze (2006)

Obchodní závazkové vztahy

Mgr. Jiřina Bartůšková,
C. H. Beck v Praze (2006)

Soukromoprávní spory a jejich rozhodování soudy

JUDr. Eva Kadlecová,
C. H. Beck v Praze (2006)

Základy právních nauk

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.,
(2006)

Právní úprava podnikání v zemědělství.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.,
(2005)

Základy filozofie a psychologie.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.,
Eurolex Bohemia, s. r. o. (2005)

Základy ekonomie, mezinárodních vztahů, logiky a teorie vědy.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.,
Eurolex Bohemia, s. r. o (2005)

Základy státovědy, politologie a sociologie.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.,
Eurolex Bohemia, s. r. o. (2005)

Základy etiky, estetiky a religionistiky.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.,
Eurolex Bohemia, s. r. o. (2005)

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult

Mgr. Jiřina Bartůšková, JUDr. Eva Kadlecová,
Nakladatelství C.H.Beck v Praze (2004)

Moc a právo v evropské politické tradici

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.,
Eurolex Bohemia (2004)

Na cestu

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.,
Archa Třebíč (2002)

Právo v podnikání II

Mgr. Jiřina Bartůšková,
(2001)

Právo v podnikání II. - Obchodní spory a jejich rozhodování

JUDr. Eva Kadlecová,
MZLU Brno (2001)

Zur Theologie der St.-Wenzels-Bibel.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.,
Verlag ferdinand Schöningh (2001)

Obchodní zákoník a nový druh notářského zápisu

Mgr. Jiřina Bartůšková,
Verlag Dashofer (2001)

Informace o zákoně o investičních pobídkách

JUDr. Ing. Jan Lang, CSc.,
Verlag Dashofer (2000)

Management organizační změny

doc. Ing. Josef Palán, CSc., JUDr. Helena Kotvová,
PEF ČZU v Praze (1998)

Právní nauka pro odborné školy

Mgr. Jiřina Bartůšková,
GRADA Publishing (1998)

Legal and economic problems of agricultural transformation In: Managing agricultural, enviromental and social systems

JUDr. Ing. Jiřina Homolková, CSc., prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.,
AU Szcecin (1998)

Základy právních nauk

Mgr. Ivana Hájková, JUDr. Ing. Jiřina Homolková, CSc., prof. JUDr. Pavel Vokatý, CSc., JUDr. Helena Kotvová, JUDr. Jiří Kučera,
PEF ČZU v Praze (1996)

Základy právních nauk

JUDr. Ing. Jiřina Homolková, CSc., Mgr. Ivana Hájková, prof. JUDr. Pavel Vokatý, CSc., JUDr. Helena Kotvová, JUDr. Jiří Kučera,
PEF ČZU (1996)

Zákon o střelných zbraních

JUDr. Viktor Jansa, CSc.,
Nakladatelství a vydavatelství právnickéa ekonomické literatury EUROUNION Praha (1996)