Čtvrtek 13. 12. 2018, 17:22kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra humanitních věd

Kód Název předmětu Garant předmětu
EHI06E Methods of Social Research prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHET7E Metody a techniky sociálního výzkumu Tábor KS prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHE56Z Obecná sociologie doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHZ73Z Sociologie a sociální politika - KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHET6E Veřejná správa VSRR Tábor KS RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHZ76Z Aplikované sociální vědy v regionální enviromentální správě KS prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHZ16Z Aplikované sociální vědy v regionální enviromentální správě prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHE94E Ekonomická sociologie - KS PaE prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHE02E Ekonomická sociologie PAE prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHEL9E Etika ve veřejné správě - KS Litoměřice
EHEM1E Etika ve veřejné správě - KS Most
EHE40E Etika ve veřejné správě - Šumperk KS
EHE36E Etika ve veřejné správě - VSRR doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEH1E Etika ve veřejné správě VSRR Hradec Králové KS
EHEC1E Etika ve veřejné správě VSRR KS Cheb
EHE35E Filosofická antropologie Mgr. Jan Brabec, Ph.D.
EHZ04Z Filosofie - KRAJ, EKOL, KPU
EHL03Z Filosofie -LF - HSSL RNDr. Karel Hauzer, CSc.
EHL71Z Filosofie -LF - HSSL KS RNDr. Karel Hauzer, CSc.
EHT72Z Filosofie -TF - KS RNDr. Karel Hauzer, CSc.
EHT02Z Filosofie -TF RNDr. Karel Hauzer, CSc.
EHL02Z Filosofie
EHL01Z Filosofie AE KPU
EHL72Z Filosofie LF KS
EHEA5E Fundaments of Political Science AEM doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHA01E Historie zemědělství doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEA4E Introduction to Sociology prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHE20E Kvalitativní výzkumné metody HKS prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHEA2E Methods of Social Research EM prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
DEHES1Z Metodologický seminář prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
DEHES2Z Metodologický seminář prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
DEHA06Y Metodologie vědy - DSP - AF RNDr. Karel Hauzer, CSc.
DEHEM4Y Metodologie výzkumu v sociálních vědách prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHE07E Metody a techniky sociálního výzkumu doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHE30E Metody a techniky sociálního výzkumu prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHEH2E Metody a techniky sociálního výzkumu Hradec Králové KS prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHEC2E Metody a techniky sociálního výzkumu Cheb KS prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHEJ7E Metody a techniky sociálního výzkumu Jičín KS prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHEK7E Metody a techniky sociálního výzkumu Klatovy KS prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHEL7E Metody a techniky sociálního výzkumu Litoměřice KS prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHEM2E Metody a techniky sociálního výzkumu Most KS prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHE43E Metody a techniky sociálního výzkumu VSRR prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHX04E Metody a techniky sociologického výzkumu prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHE21E Metody a techniky sociologického výzkumu HKS prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHA11E Metody ve výzkumu sociálních věd prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHX03E Občanská společnost ve venkovském prostoru prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHV56E Obecná sociologie doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHE38E Politický život v regionech a obcích doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE33E Politický život v regionech a obcích HKS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEC6E Politický život v regionech a obcích VSRR Cheb KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEJ8E Politický život v regionech a obcích VSRR Jičín KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEK9E Politický život v regionech a obcích VSRR Klatovy doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEL8E Politický život v regionech a obcích VSRR Litoměřice KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEM5E Politický život v regionech a obcích VSRR Most KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHET8E Politický život v regionech a obcích VSRR Tábor KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE41E Politický život v regionech a obcích VSRR Šumperk KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEH4E Politický život v regionech a obcích VSRR Hradec Králové KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE09Z Politologický seminář doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE51Z Politologie - SYI doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHZ74Z Politologie - KS Ing. Jan Čopík, Ph.D.
EHT73Z Politologie - TF - KS Ing. Jan Čopík, Ph.D.
EHT03Z Politologie - TF Ing. Jan Čopík, Ph.D.
EHI02Z Politologie - ITSZ RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHI02E Politologie - ITSZ RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHZ15Z Politologie RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHE11Z Politologie info doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHL06Z Politologie a současnost - LF - HSSL RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHL08Z Politologie a současnost - LF RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHA03Z Politologie a současnost Ing. Jan Čopík, Ph.D.
EHA02E Politologie a současnost Ing. Jan Čopík, Ph.D.
EHA73E Politologie a současnost RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHEH8E Politologie Hradec Králové Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE84E Politologie Cheb Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEJ2E Politologie Jíčín Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEK6E Politologie Klatovy Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEL2E Politologie Litoměřice Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEM8E Politologie Most Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE12E Politologie PAA doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE10E Politologie PaE doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE72E Politologie PAE KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE54E Politologie regionálního rozvoje PAE doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHES1E Politologie Šumperk Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHET2E Politologie Tábor Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE05E Politologie VSRR doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHZ77E Principy regionálního rozvoje - KS RES prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHZ17E Principy regionálního rozvoje - RES prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHE32E Problematika neziskového sektoru HKS Bc. prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHEA6E Qualitative Methods prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
DEHEE1Y Regionální a rurální rozvoj v evropském a globálním kontextu prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHX02E Reprezentace zemědělských a venkovských zájmů v politickém systému ČR doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEA3E Rural Development doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHI03E Rural Development prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHE73E Rurální sociologie - KS prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHE13E Rurální sociologie prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHEA7E Science, Philosophy and Society
EHE39E Sociální a regionální rozvoj prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHE34E Sociální a regionální rozvoj HKS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHEJ9E Sociální a regionální rozvoj Jičín KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHE25E Sociální a regionální rozvoj Klatovy KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHEH5E Sociální a regionální rozvoj VSRR Hradec Králové KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHEC4E Sociální a regionální rozvoj VSRR Cheb KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHE37E Sociální a regionální rozvoj VSRR Litoměřice KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHEM4E Sociální a regionální rozvoj VSRR Most KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHE04E Sociální antropologie
EHE14Z Sociální ekologie - PEF
EHE89E Sociální politika - PAE KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHE15Z Sociální politika - VSRR doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHE82E Sociální politika doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHE15E Sociální politika VSRR , PAE doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHEH6E Sociální politika VSRR Hradec Králové KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHEC5E Sociální politika VSRR Cheb KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHE31E Sociální politika VSRR Jičín KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHE27E Sociální politika VSRR Klatovy KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHE28E Sociální politika VSRR Litoměřice KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHEM6E Sociální politika VSRR Most KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
DEHEK1Y Sociální sítě, aktéři a instituce v regionálním rozvoji - DSP doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHZ11Z Sociologie venkova KRAJ, EKOL, KPU prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHZ01E Sociologie venkova FŽP prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHL75Z Sociologie venkova LF KS prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHI01Z Sociologie a demografie v rozvojových zemích prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHX01E Sociologie a její aplikace v úpravách krajiny prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHL73E Sociologie a sociální politika - KS HSSL doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHZ10Z Sociologie a sociální politika - UTSS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHL10E Sociologie a sociální politika - LF HSSL doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHE26E Sociologie ve venkovském rozvoji prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHE75E Sociologie ve veřejné správě - KS Most Bc. doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHET5E Sociologie ve veřejné správě - KS Tábor Bc. doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHE23E Sociologie ve veřejné správě VSRR doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHEK2E Sociologie ve veřejné správě VSRR Klatovy KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHEJ4E Sociologie ve veřejné správě VSRR Jičín KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHEL4E Sociologie ve veřejné správě VSRR Litoměřice KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHES5E Sociologie ve veřejné správě VSRR Šumperk KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHE83E Sociologie ve veřejné správě Cheb Bc. KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHE77E Sociologie ve veřejné správě VSRR Hradec Králové KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHT04Z Sociologie venkova - TF prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHT74Z Sociologie venkova - TF KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHA07E Sociologie venkova a zemědělství prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHV57E Sociologie venkova a zemědělství prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHA71E Sociologie venkova a zemědělství KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHE18E Sociologie venkova a zemědělství s anglickou terminologií (Rural Sociology with English Terms) prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHL14Z Sociologie venkova pro LF prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
DEHEA6Y Sociologie venkovského prostoru DSP prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
DEHEH7Y Sociologie venkovského prostoru DSP prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHA09E Úvod do filosofie - AF PaedDr. Miloš Bělohoubek, CSc.
EHA10E Úvod do filosofie - AF - rostlinolékařství PaedDr. Miloš Bělohoubek, CSc.
EHA72E Úvod do filosofie KS
EHE16E Úvod do regionalistiky doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHEH7E Úvod do regionalistiky VSRR Bc. Hradec Králové KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHEC7E Úvod do regionalistiky VSRR Bc. Cheb KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHEJ1E Úvod do regionalistiky VSRR Bc. Jičín KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHEK5E Úvod do regionalistiky VSRR Bc. Klatovy KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHEL1E Úvod do regionalistiky VSRR Bc. Litoměřice KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHEM7E Úvod do regionalistiky VSRR Bc. Most KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHES2E Úvod do regionalistiky VSRR Bc. Šumperk KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHET1E Úvod do regionalistiky VSRR Bc. Tábor KS doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHE61E Věda, filosofie a společnost - INFO RNDr. Karel Hauzer, CSc.
EHE79E Věda, filosofie a společnost - KS PAA Hradec Králové RNDr. Karel Hauzer, CSc.
EHE80E Věda, filosofie a společnost - KS PAA Tábor RNDr. Karel Hauzer, CSc.
EHE71E Věda, filosofie a společnost - KS PAE INFO RNDr. Karel Hauzer, CSc.
EHE60E Věda, filosofie a společnost - PAA Mgr. Jan Brabec, Ph.D.
EHE55E Věda, filosofie a společnost - PAE Mgr. Jan Brabec, Ph.D.
EHE62E Věda, filosofie a společnost - SYI
EHEC3E Veřejná správa Mgr. VSRR Cheb KS RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHEM3E Veřejná správa Mgr. VSRR Most KS RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHE24E Veřejná správa Mgr. HKS RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHE63E Veřejná správa VSRR RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHEH3E Veřejná správa VSRR Hradec Králové KS RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHEJ6E Veřejná správa VSRR Jičín KS RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHEK8E Veřejná správa VSRR Klatovy KS RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHEL6E Veřejná správa VSRR Litoměřice KS RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
DEHEH8Y Veřejná správa a regionální rozvoj DSP doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
DEHEE2Y Veřejná správa a regionální rozvoj DSP doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHES6E Veřejná správa VSRR Šumperk KS RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.
EHD02E Zahraniční politika a mezinárodní vztahy doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHD01E Základy diplomacie - EAD doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE68E Základy kvalitativního výzkumu HKS prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHE19E Základy politologie Bc. HKS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHA13E Základy regionálního rozvoje prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHE17E Základy regionálního rozvoje prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHA74E Základy regionálního rozvoje HK prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHEH9E Základy regionálního rozvoje VSRR Bc. Hradec Králové KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHEC8E Základy regionálního rozvoje VSRR Bc. Cheb KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHEM9E Základy regionálního rozvoje VSRR Bc. Most KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHES3E Základy regionálního rozvoje VSRR Bc. Šumperk KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHEJ3E Základy regionálního rozvoje VSRR Jíčín KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHEK3E Základy regionálního rozvoje VSRR Klatovy KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHEL3E Základy regionálního rozvoje VSRR Litoměřice KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHET3E Základy regionálního rozvoje VSRR Tábor KS prof. PhDr. Michal Lošák, Ph.D.
EHE67E Základy sociologie doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.
EHI01E Základy sociologie prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHZ12E Základy sociologie FŽP prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
EHA12E Základy veřejné správy doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHA70E Základy veřejné správy HK doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE29E Základy veřejné správy HKS. doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE22E Základy veřejné správy VSRR Bc. doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE78E Základy veřejné správy VSRR Hradec Králové Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEC9E Základy veřejné správy VSRR Cheb Bc. KS. doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEJ5E Základy veřejné správy VSRR Jičín Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEK4E Základy veřejné správy VSRR Klatovy Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHEL5E Základy veřejné správy VSRR Litoměřice Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHE76E Základy veřejné správy VSRR Most Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHES4E Základy veřejné správy VSRR Šumperk Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
EHET4E Základy veřejné správy VSRR Tábor Bc. KS doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.