Pondělí 10. 12. 2018, 21:33kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra humanitních věd

Akce "K". Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech.

RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D., Petr Blažek, doc. Karel Jech, CSc.,
ČZU a Pulchra (2010)

The Structural Changes in the Rural Areas and Agriculture: the Case of the Czech Republic

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., Ing. Irena Herová, Ing. Pavlína Maříková,
Institute of Agricultural and Food Economics (2009)

Metamorphoses of rural sociology during the times: Czech case of iterative renewal.

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
Gummerus Printing Finland (2009)

Trendy vývoje venkovského prostoru

Ing. Pavlína Maříková,
ČZU IVP (2009)

Social capital influence to the economic and social development of the Czech countryside

Ing. Lucie Kocmánková Menšíková, Ph.D., prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
IAFE-NRI (2009)

Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR

doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.,
Kernberg Publishing (2009)

Bohuslavice nad Metují

Ing. Jan Čopík, Ph.D.,
Kernberg Publishing (2009)

Brtnice

Ing. Jan Čopík, Ph.D.,
Kernberg Publishing (2009)

Úholičky

Ing. Jan Čopík, Ph.D.,
Kernberg Publishing (2009)

Dolní Roveň

Ing. Radek Kopřiva, Ph.D.,
Kernberg Publishing (2009)

Doubice

Ing. Václav Bubeníček, Ph.D.,
Kernberg Publishing (2009)

Obce a regiony jako politický prostor

doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.,
Alfa Nakladatelství, s. r. o. (2008)

Regional Disparities and their Influence on Sustainable Rural Development. The Case of Two Different Czech Regions.

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
Ashgate (2008)

Sociologie a její aplikace ve veřejné správě

doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.,
(2008)

"Chtěl jsem mít svobodné zemědělce ve svobodné zemi": Sedlák a politik Stanislav Broj

RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D., Petr Blažek,
Dokořán a ČZU (2008)

Základy veřejné správy

doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., Ing. Radek Kopřiva, Ph.D.,
(2007)

Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství II.

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
(2007)

Hatalom és tudás az európai vidékfejlesztésben

Ing. Eva Kučerová, Bernardett Csurgo, Imre Kovách,
MTAPTI (2007)

Woman in mythology. reflection of her biological change-over in the Neolithic Era, In: Hurst, D. (Ed.) (2006) Consequentiality II, Mythology, Theology, Ontology, Tallahassee, Florida: Expanding Human Consciousness

PhDr. Miroslav Polišenský, CSc.,
EHC-Expanding Human Consciousness (2006)

Regionalistika, regionální rozvoj a rozvoj venkova

prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.,
(2006)

Příručka k výuce politologie

doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., Ing. Václav Bubeníček, Ph.D., Ing. Radek Kopřiva, Ph.D., PhDr. Mgr. Petr Blažek, RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.,
(2006)

A Room of One´s Own: 10 views

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
Sociologický ústav AV ČR Praha (2005)

Kauza „Skupiny revoluční akce“. Letáková kampaň na podporu polské Solidarity ve světle svazkové agendy StB

PhDr. Mgr. Petr Blažek,
(2005)

Civilszervezetek as europái országok

Ing. Eva Kučerová,
Politikai Tudománok Intézete (2005)

Místní partnerství, iniciativa LEADER

Ing. Gabriela Pavlíková,
PEF, ČZU (2005)

Výzkum Život lidí na venkově

Ing. Pavlína Maříková,
ČZU PEF Praha (2005)

Život na venkově a vztah k obci

Ing. Pavlína Maříková, Mgr. Milan Tuček, CSc.,
ČZU PEF Praha (2005)

Mezigenerační vazby a sociální soudržnost na českém venkově

Ing. Gabriela Pavlíková,
PEF, ČZU (2005)

Venkov v České republice - teoretické vymezení

Ing. Pavlína Maříková,
ČZU PEF Praha (2005)

Český venkov 2005 - Rozvoj venkovské společnosti

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., Ing. Irena Herová, Ing. Petr Hladík, Ph.D., prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c., Bc. Lenka Ježdíková, DiS., Ing. Pavlína Maříková, Ing. Gabriela Pavlíková, Ing. Petr Řehoř, PhDr. Zdenka Vajdová,
ČZU Praha (2005)

Principy poskytování sociálních služeb ve venkovských oblastech

Ing. Irena Herová, Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.,
ČZU (2005)

Služby pro seniory v místš bydliště

Ing. Irena Herová,
ČZU (2005)

Zdroj a struktura příjmů, životní úroveň

Ing. Irena Herová, Ing. Lucie Kocmánková Menšíková, Ph.D.,
ČZU (2005)

Český venkov 2005 - Rozvoj venkovské společnosti

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
ČZU Praha (2005)

Člověk a živočich

doc. PhDr. Zdeněk Pátek, CSc.,
(2005)

Generační aspekty lokální politické participace

doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., PhDr. Mgr. Petr Blažek, RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.,
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta (2005)

Typologie opozice a odporu proti komunistickému režimu

PhDr. Mgr. Petr Blažek,
Nakladatelství Dokořán - FF UK (2005)

Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství, část II.

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
(2005)

Regionalistika, regionální rozvoj a rozvoj venkova

doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.,
(2005)

Regionalistika, regionální rozvoj a rozvoj venkova

Ing. Adéla Schmiedová,
(2005)

Czechoslovakia

PhDr. Mgr. Petr Blažek, a kol. a kol.,
Intitute of National Remembrance (2005)

Do posledního dechu. Antologie služebních přísah příslušníků SNB

PhDr. Mgr. Petr Blažek,
Tilia (2005)

Kolorovaný obraz komunistické minulosti: Vznik, natáčení a uvedení 30 případů majora Zemana

PhDr. Mgr. Petr Blažek, a kol. a kol.,
Nakladatelství Lidové noviny (2005)

Politika v regionálním rozvoji

doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.,
KHV PEF ČZU v Praze (2004)

Politika v regionálním rozvoji

doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., Ing. Václav Bubeníček, Ph.D., Ing. Markéta Luhanová,
KHV PEF ČZU v Praze (2004)

On the assumed selfish character of human nature in economic theory (some observations from the Czech Republic during the period of post-communism

PhDr. Miroslav Polišenský, CSc.,
EXpanding Humasn Consciousness, Inc. (2004)

Vlastní pokoj: 10 pohledů

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
Sociologický ústav AV ČR Praha (2004)

Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství, část I.

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
(2003)

Nestátní neziskové organizace před vstupem České republiky do Evropské unie

Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.,
ČZU PEF, CREDIT (2003)

Český venkov v evropském kontextu z hlediska reprezentace zájmů

doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D., PhDr. Mgr. Petr Blažek,
KHV PEF ČZU (2003)

Sociální ekologie II

PaedDr. Miloš Bělohoubek, CSc.,
ČZU Praha, PEF, Credit (2003)

Vybavenost domácností 2003

Ing. Lucie Kocmánková Menšíková, Ph.D.,
ČZU v Praze, PEF, vydavatelství CREDIT Praha (2003)

Podpora rozvoje zemědělství a venkova v rámci programu SAPARD

doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc., prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.,
PEF ČZU (2003)

Úvod do sociální politiky

doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc., Ing. Eva Kučerová,
ČZU v Praze, PEF (2003)

Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980-1989.

PhDr. Mgr. Petr Blažek, Roman Laube, Mgr. Filip Pospíšil,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (2003)

České děti

PhDr. Mgr. Petr Blažek,
Historický ústav AV ČR (2003)

Hodnotové orientace a životní styl venkovských podnikatelů

Ing. Pavlína Maříková,
ČZU Praha (2002)

Základní charakteristika malých podniků v Jihočeském kraji

Bc. Lenka Ježdíková, DiS.,
ČZU v Praze, PEF ve vydavatelství CREDIT Praha (2002)

Malé a střední podnikání na venkově

Ing. Lucie Kocmánková Menšíková, Ph.D., Ing. Tomáš Marek,
ČZU v Praze, PEF ve vydavatelství CREDIT Praha (2002)

Podnikatelské klima v obci a okolí, místo podnikatelů ve vztahové struktuře obce

Ing. Irena Herová,
ČZU v Praze, PEF, Vydavatelství Credit Praha (2002)

Podnikání na venkově

Ing. Irena Herová,
ČZU v Praze, PEF, Credit Praha (2002)

Sociologie v regionálním/rurálním rozvoji

prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.,
ČZU v Praze, PEF (2002)

Socioekonomická analýza českého venkova

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
PEF ČZU (2002)

Český venkov 2000 - Základní údaje

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., Ing. Irena Herová, Ing. Pavlína Maříková, Ing. Lucie Kocmánková Menšíková, Ph.D., Mgr. Pavel Sládek,
ČZU PEF (2002)

Dejte šanci míru! Pacifismus a nefomální mírové aktivity mládeže v Československu 1980-1989

PhDr. Mgr. Petr Blažek,
ÚSD AV ČR - Votobia (2002)

Etika

PhDr. Zdeněk Bígl,
CZU (2002)

Sociologická hlediska efektivní integrace venkova

doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc., prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.,
PEF ČZU (2002)

Názory a postoje ke změnám po roce 1989 v regionálním srovnání

Ing. Irena Herová,
PEF CZU Praha (2002)

Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji

doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.,
ČZU (2002)

Sturktura malého podnikání na českém venkově

Ing. Gabriela Pavlíková,
ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství CREDIT Praha (2002)

Neziskové organizace a jejich podpora podnikatelskou sférou

Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.,
CREDIT Praha (2002)

Sociální ekologie I

PaedDr. Miloš Bělohoubek, CSc.,
PEF ČZU (2002)

SOCIOKULTURNÍ INSTITUCE KINEMATOGRAFIE JAKO LOKÁLNÍ FENOMÉN V PODMÍNKÁCH ČESKÉHO VENKOVA

Mgr. Vítězslav Slezáček,
ČZU, PEF, CREDIT (2001)

Venkov a staří lidé

Ing. Irena Herová,
PEF ČZU ve vydavatelství CREDIT (2001)

Filosofie II

RNDr. Karel Hauzer, CSc.,
ČZU PEF Praha (2001)

Třetí sektor jako sociální a společenská instituce

Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.,
ČZU PEF, vydavatelství Credit (2001)

Rodina a domácnost

Ing. Irena Herová,
ČZU (2001)

Biografická a věcná hesla ke středověké filosofie a filosofii 19. a 20. století

PhDr. Zdeněk Bígl,
Diderot (2001)

Zemědělství a venkov v politickém procesu

doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.,
PEF ČZU Praha (2001)

Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology (příručka pro distanční studium)

doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc., Ing. Eva Kučerová, Ing. Lukáš Kříž,
PEF ČZU (2001)

Politický proces ve venkovském prostoru ČR

doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.,
PEF ČZU Praha (2001)

The Changing Role of Agriculture in the Czech Countryside

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
Aldershot, UK (2001)

Tři české obce

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
ČZU (2001)

Obec a její instituce

Ing. Lucie Kocmánková Menšíková, Ph.D.,
ČZU v Praze (2001)

Přehled historického vývoje tří sledovaných obcí

Mgr. Vítězslav Slezáček,
ČZU Praha, PEF, Credit (2001)

Obec a její instituce, Životní úroveň, příjmy a výdaje domácnosti

Ing. Lucie Kocmánková Menšíková, Ph.D.,
ČZU Praha, PEF ve vydavatelství CREDIT Praha (2001)

Rodina a domácnost, Společenské změny po roce 1989, Obec a její instituce

Ing. Pavlína Maříková,
ČZU Praha (2001)

Český venkov 2001 - Instituce - Úvod, Závěry

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.,
ČZU Praha (2001)

Sociální instituce venkovské ženy

Ing. Pavlína Maříková,
ČZU Praha (2001)

Veřejná správa a samospráva, samosprávné orgány obcí - obecní úřady

Ing. Gabriela Pavlíková,
ČZU (2001)

Vhled do instituce vlastnictví - aneb vlastnictví optikou věd sociologických, ekonomických a právních

Ing. Lucie Kocmánková Menšíková, Ph.D.,
PEF ČZU ve vydavatelství CREDIT Praha (2001)

Psychologické aspekty řízení změny.

Mgr. Pavel Sládek,
Verlag Dashofer (2001)

Biografická a věcná hesla k dějinám středověké filosofie a filosofie 19.-20. století

PhDr. Zdeněk Bígl,
Diderot (2000)

Biografická a věcná hesla k dějinám středověké filosofie a filosofie 19.-20. století

PhDr. Zdeněk Bígl,
Diderot (2000)

The Development of Czech Agriculture and Countryside from 1989 to 1999

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
Peter Lang - Europaischer Verlag der Wissenschaften (2000)

Economic and Social Position of Rural Women in the Czech Republic

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
Open Society Institute (2000)

Biografická a věcná hesla k filosofii středověku a filosofii 19. a 20. století

PhDr. Zdeněk Bígl,
Diderot (2000)

Filosofie I

RNDr. Karel Hauzer, CSc., PhDr. Zdeněk Bígl,
ČZU v Praze (2000)

Sociologie venkova a zemědělství

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c., RNDr. Věra Trnková, CSc.,
(2000)

Moderní společnost a problémy politiky

RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., doc. PhDr. Zdeněk Pátek, CSc., Ing. Pavel Dostál,
PEF ČZU (1999)

Měnící se role zemědělství v trvale udržitelném rozvoji venkova

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
Carolinum (1999)

Moderní společnost a problémy politiky

doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.,
ČZU Praha (1999)

Moderní společnost a problémy politiky - Demokracie a totalita, Zemědělci a politika

doc. PhDr. Zdeněk Pátek, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D., Ing. Pavel Dostál,
ČZU (1999)

Politologie - Demokracie a stát, Rolnictvo v politických vztazích

doc. PhDr. Zdeněk Pátek, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.,
ČZU (1998)

Village for work as well as life: Sociological reflection of post-transformation period of Czech village

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.,
Wydawnictwo akademii ekonomicznej Wroclaw (1998)

Různá vnímání globalizace a české zemědělství

prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.,
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Universita Karlova (1998)

Kdo byl kdo v 20. století?

PhDr. Zdeněk Bígl,
Libri (1997)

Věcná a bibliografická hesla pro univerzální encyklopedii

PhDr. Zdeněk Bígl,
Nakladatelský dům (1996)

B. Sutor, Politická etika

PhDr. Zdeněk Bígl,
OIKOYMENH (1996)

K. R. Popper, Logika vědeckého zkoumání

PhDr. Zdeněk Bígl,
CZU (1996)

Vybrané filosofické texty II

PaedDr. Miloš Bělohoubek, CSc., RNDr. Karel Hauzer, CSc., PhDr. Jaroslava Bradáčová, CSc., JUDr. Silvie Štrycková, CSc.,
ČZU (1996)

Filosofické listy II - Reflexe

PaedDr. Miloš Bělohoubek, CSc., RNDr. Karel Hauzer, CSc., PhDr. Zdeněk Bígl, PhDr. Jaroslava Bradáčová, CSc.,
ČZU (1996)

Politologie. Učební texty

doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.,
PEF ČZU Praha (1996)

Politologie. Učební texty

RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., doc. PhDr. Zdeněk Pátek, CSc.,
PEF ČZU (1996)

Vybrané filosofické texty II

JUDr. Silvie Cikánová, CSc., RNDr. Karel Hauzer, CSc., PaedDr. Miloš Bělohoubek, CSc., PhDr. Jaroslava Bradáčová, CSc.,
ČZU (1996)

Finanzkatastrophen und Spekulanten

PhDr. Miroslav Polišenský, CSc.,
Transal Books (1995)

Privatisation in Agriculture and Rural Regeneration

doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací (1995)

Vybrané filosofické texty I

JUDr. Silvie Cikánová, CSc., RNDr. Karel Hauzer, CSc., PaedDr. Miloš Bělohoubek, CSc., PhDr. Helena Chroustová, PhDr. Jaroslava Bradáčová, CSc.,
ČZU (1994)

The Language and Origin of the Etruscans

PhDr. Miroslav Polišenský, CSc.,
Transal Books (1991)

Úvod do transakční analýzy

PhDr. Miroslav Polišenský, CSc.,
Psychiatrická léčebna KÚNZ Kosmonosy, Edice LD 1978 (15) (1978)

Transakční analýza I.

PhDr. Miroslav Polišenský, CSc.,
Psychiatrická léčebna KÚNZ Kosmonosy (1978)

Některé možnosti využití psychologie práce v družstvech invalidů

PhDr. Miroslav Polišenský, CSc., a kol. a kol.,
Družstvo inženýrsko-racionalizačních služeb (IRS) (1972)