Čtvrtek 13. 12. 2018, 01:03kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra obchodu a financí

Kód Název předmětu Garant předmětu
EUE01E Accounting Ing. Enikő Lőrinczová, Ph.D.
EUE72Z Agricultural Commodity Quality And Realization
EUE73E Bankovnictví - DS Ing. Milan Ulrich
EUE02Z Bankovnictví Ing. Milan Ulrich
DEUE08Y Bankovnictví doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
EUE02E Bankovnictví Ing. Milan Ulrich
EUL01E Bankovnictví a finance LF Ing. Milan Ulrich
EUL71E Bankovnictví a finance LF DS Ing. Milan Ulrich
EUE03Z Banky a burzy Ing. Milan Ulrich
EUE03E Banky a burzy Ing. Milan Ulrich
EUE37E Bezpečnost a kvalita potravin
EUA05E Certifikace potravin
EUE09E Certifikace potravin
EUE04E Daňová soustava
DEUE03Y Daňová soustava
EUA73E Daňová soustava
EUA01E Daňová soustava AF Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
EUE74E Daňová soustava DS
EUE05E Daňová soustava II. Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
EUE29E Daňová teorie a politika Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
EUE87E Daňové systémy EU - Cheb
EUE11Y Europeand Standards for Property Evaluation doc. Ing. Jaromír Ryska, CSc.
* Europeand Standards of Evaluation of Property doc. Ing. Jaromír Ryska, CSc.
DEUE11Y Evropské standardy pro oceňování majetku doc. Ing. Jaromír Ryska, CSc.
EUE86E Evropské účetní standardy doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
EUE38E Finance Ing. Jana Žehrová
EUA02E Finance a bankovnictví Ing. Jana Žehrová
EUA72E Finance a bankovnictví Ing. Jana Žehrová
EUE75E Finance a úvěr - DS Ing. Jana Žehrová
EUT71E Finance a úvěr - TF DS Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.
DEUE04Y Finance a úvěr doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
EUE06E Finance a úvěr Ing. Jana Žehrová
EUT01E Finance a úvěr TF Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.
DEUE01Y Finance regionální správy doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
DKOF01Y Finance regionální správy doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
DEUEK1Y Finance regionální správy doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
DEUE09Y Finanční management doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
EUE76E Food Certification
EUE42E Fundamentals of Accounting Ing. Marta Stárová, Ph.D.
DEUE05Y Jakost a certifikace potravin
EUE10Z Jakost a zpeněžování zemědělských komodit
EUE10Z Jakost a zpeněžování zemědělských komodit
EUE93E Komoditní studie - DS doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
EUE11E Komoditní studie doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
EUE11Z Komoditní studie doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
EUE92E Manažerské účetnictví - DS Ing. Enikő Lőrinczová, Ph.D.
XKOF26 Manažerské účetnictví Ing. Enikő Lőrinczová, Ph.D.
EUE26E Manažerské účetnictví Ing. Enikő Lőrinczová, Ph.D.
EUE77E Mezinárodní obchod - DS doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
EUE12E Mezinárodní obchod doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
EUE46E Mezinárodní obchod doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
DEUE07Y Mezinárodní obchod doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
EUE85E Místní finance a hospodaření sídla - Hradec Králové Ing. Jana Žehrová
EUE45E Místní finance a hospodaření sídla - HSKS Ing. Jana Žehrová
EUE91E Místní finance a hospodaření sídla - Cheb Ing. Jana Žehrová
EUE83E Místní finance a hospodaření sídla - Most Ing. Jana Žehrová
EUEJ4E Místní finance a hospodaření sídla - VSRR Jičín Ing. Jana Žehrová
EUEK4E Místní finance a hospodaření sídla - VSRR Klatovy Ing. Jana Žehrová
EUEL4E Místní finance a hospodaření sídla - VSRR Litoměřice Ing. Jana Žehrová
EUET4E Místní finance a hospodaření sídla - VSRR Tábor Ing. Jana Žehrová
EUE13E Místní finance a hospodaření sídla Ing. Jana Žehrová
EUE35Z Obchod s biopotravinami Ing. Petra Šánová, Ph.D.
xxxxx Obchod s biopotravinami Ing. Petra Šánová, Ph.D.
EUE27E Obchodní dovednosti Ing. Marta Regnerová, CSc.
EUE82E Obchodní dovednosti Ing. Marta Regnerová, CSc.
EUE27Z Obchodní dovednosti Ing. Marta Regnerová, CSc.
EUT72E Obchodní nauka - TF DS doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
EUT04E Obchodní nauka - TF OPT doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
EUA71E Obchodní nauka doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
EUA04E Obchodní nauka doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
EUE14E Obchodní nauka doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
EUE71E Obchodní nauka DS doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
EUE15E Oceňování majetku a podniků doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
EUE16E Pojišťovnictví doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
EUE16Z Pojišťovnictví doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
EUE20E Potravinářské zbožíznalství Ing. Petra Šánová, Ph.D.
EUE17Z Potravinářské zbožíznalství Ing. Petra Šánová, Ph.D.
EUI01 Prvotní a účetní evidence
EUT06E Řízení finančních procesů - TF Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.
EUT76E Řízení finančních procesů - TF DS Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.
EUE18Z Řízení finančních procesů Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.
EUE18E Řízení finančních procesů Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.
EUE41E Správa daní KOF
EUE95E Správa daní KOF KS Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
EUE90E Systém a správa daní - VSRR Cheb Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
EUEK3E Systém a správa daní - VSRR Klatovy Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
EUEH3E Systém a správa daní - VSRR Hradec Králové Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
EUEJ3E Systém a správa daní - VSRR Jičín Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
EUEL3E Systém a správa daní - VSRR Litoměřice Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
EUEM3E Systém a správa daní - VSRR Most Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
EUET3E Systém a správa daní - VSRR SUT Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
EUES3E Systém a správa daní - VSRR Šumperk Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
EUE40E Systém a správa daní Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
EUE78E Teorie účetnictví - DS
EUE21Z Teorie účetnictví - PAA
EUE21E Teorie účetnictví - PaE
EUT73E Teorie účetnictví - TF DS Ing. Ivana Kuchařová, Ph.D.
EUT07E Teorie účetnictví TF Ing. Ivana Kuchařová, Ph.D.
EUA03E Trade and Commerce doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
EUE43E Trade and Commerce Ing. Olga Regnerová
DEUEJ2Y Účetní systémy podniků agrokomplexu doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
DEUE02Y Účetní systémy podniků agrokomplexu doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
EUE23E Účetní závěrka
EUE23Z Účetní závěrka
EUE80E Účetní závěrka DS
EUE80Z Účetní závěrka DS
EUL02Z Účetnictví - LF Ing. Jitka Šišková, Ph.D.
EUL70Z Účetnictví - LF DS Ing. Jitka Šišková, Ph.D.
EUE34E Účetnictví - SYI
EUX71E Účetnictví Ing. Jitka Šišková, Ph.D.
EUX03E Účetnictví Ing. Jitka Šišková, Ph.D.
EUX75E Účetnictví a finanční hospodaření Ing. Jitka Šišková, Ph.D.
EUX02E Účetnictví a finanční hospodaření Ing. Jitka Šišková, Ph.D.
EUE24Z Účetnictví na počítači doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
EUE89E Účetnictví nevýdělečných organizací
EUA08E Učetnictví nevýdělečných organizací
EUE39E Účetnictví nevýdělečných organizací
EUE32E Účetnictví podle mezinárodních standardů Ing. Marta Stárová, Ph.D.
EUE96E Účetnictví podle mezinárodních standardů Ing. Marta Stárová, Ph.D.
EUE79E Účetnictví pro podnikatele - DS
EUE22E Účetnictví pro podnikatele - PaE
EUT74E Účetnictví pro podnikatele - TF DS
EUT08E Účetnictví pro podnikatele TF Ing. Ivana Kuchařová, Ph.D.
EUE44E Účetnictví rozpočtových a neziskových organizací - HSKS
EUE25E Velkoobchod a maloobchod doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
EUE81E Velkoobchod a maloobchod DS doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
EUE28E Základy obchodních nauk Ing. Marta Regnerová, CSc.
EUE88E Základy účetnictví - Cheb doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
EUE47E Základy účetnictví - INFO
EUE97E Základy účetnictví - INFO DS
EUL03E Základy účetnictví - LF Ing. Jitka Šišková, Ph.D.
EUE33E Základy účetnictví - VSRR doc. Ing. Antonín Valder, CSc.
EUE08E Zemědělské zbožíznalství