Čtvrtek 13. 12. 2018, 17:20kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra obchodu a financí

Economics, Social Policies and Citizenship in the Europe of Regions (Chapter 3)

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
Slovak University of Agriculture in Nitra, 2010 - GARMOND Nitra (2010)

Zavádíme GLOBALGAP v rostlinné produkci

Ing. Petra Šánová, Ph.D., Ing. Lubomír Berka,
Česká společnost pro jakost v Praze (2010)

Marketing vědy

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc., doc. Ing. Aleš Hes, CSc.,
Kernberg Publishing (2010)

Agrární politika

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
(2009)

Agrární politika

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
(2009)

Chování spotřebitele při nákupu potravin

doc. Ing. Aleš Hes, CSc., Ing. Daniela Šálková, Ph.D., Ing. Marta Regnerová, CSc., doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.,
Alfa Nakladatelství (2009)

Zahraniční obchod - teorie a praxe (Kapitoly: 4.8., příloha 1, 2)

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.,
Grada Publishing, a.s. (2009)

Agrární politika

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., Ing. Bohuslava Boučková, CSc., prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D., doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D., Ing. Irena Benešová, Ph.D.,
(2009)

Zahraniční obchod - teorie a praxe (Kapitoly: 2, 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., Rejstřík)

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
Grada Publishing, a.s. (2009)

Účetnictví

Ing. Marie Landová, CSc.,
(2009)

Účetnictví

Ing. Ivana Kuchařová, Ph.D.,
(2009)

Finance municipalit

Ing. Jana Žehrová, Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.,
(2009)

První kroky s GLOBALGAPem

Ing. Petra Šánová, Ph.D., a kol. a kol.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2009)

Účetnictví I.

doc. Ing. Antonín Valder, CSc.,
(2008)

Účetnictví pro podnikatele v zemědělství

doc. Ing. Antonín Valder, CSc.,
Nakladatelství ASPI, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3 (2008)

The analysis of external trade development among the Czech and Slovak Republics, Hungary, Poland and the Ukraine (V4+1)

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
Editorial House Wieś Jutra, Limited (2008)

Essentials of international trade

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
(2008)

Ekonomika agrárního sektoru

Ing. Dana Žídková, CSc., prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., Ing. Dobroslava Pletichová, Ing. Bohuslava Boučková, CSc., prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
(2008)

Ekonomika agrárního sektoru

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,
(2008)

Cvičení z účetnictví pro podnikatele

Ing. Marta Stárová, Ph.D., Ing. Helena Čermáková, Ph.D., Ing. Jana Hinke, Ph.D., Ing. Josef Březina, CSc., Ing. Ladislav Seidl,
(2008)

Fundamentals of Accounting

Ing. Marta Stárová, Ph.D.,
(2008)

Finance

Ing. Jana Žehrová,
(2007)

Cvičení z účetnictví nevýdělečných organizací

Ing. Helena Čermáková, Ph.D.,
(2007)

Účetní systém IAS/IFRS

Ing. Jana Hinke, Ph.D.,
Kernberg publishing (2007)

Cvičení z účetní závěrky

Ing. Daniela Kynclová, Ing. Jana Hinke, Ph.D.,
(2006)

Zemědělské zbožíznalství

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc., doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D.,
(2006)

Cvičení z biopotravin

Ing. Petra Šánová, Ph.D.,
(2006)

Accounting

Ing. Enikő Lőrinczová, Ph.D.,
(2006)

Oblast realizace vybraných ekonomických modelů v síťové ekonomice

Ing. Tomáš Rain, Ph.D.,
KIT PEF ČZU (2006)

Účetnictví

Ing. Marie Landová, CSc.,
(2006)

Cvičení z teorie účetnictví

Ing. Marie Landová, CSc.,
(2006)

Cvičení z účetnictví pro neekonomické obory ČZU

Ing. Marie Landová, CSc.,
(2006)

Cvičení z teorie účetnictví

Ing. Helena Čermáková, Ph.D.,
(2006)

ACCOUNTING Seminars

Ing. Marta Stárová, Ph.D.,
(2006)

Cvičení z teorie účetnictví

Ing. Marie Landová, CSc., Ing. Valérie Váchová, Ing. Helena Čermáková, Ph.D.,
(2006)

Cvičení z účetnictví pro neekonomické obory ČZU

Ing. Marie Landová, CSc., Ing. Valérie Váchová,
(2006)

Účetnictví podle IAS/IFRS - příklady a případové studie

Ing. Jana Hinke, Ph.D.,
Alfa Publishing, s.r.o. (2006)

Cvičení z teorie účetnictví

Ing. Helena Čermáková, Ph.D.,
(2006)

Finance municipalit

Ing. Jana Žehrová, Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.,
(2005)

PROMĚNY EDUKAČNÍCH KONSTRUKTŮ VE ZNALOSTNÍ EKONOMICE

Ing. Tomáš Rain, Ph.D., doc. PhDr. Ivana Švarcová, CSc.,
PEF ČZU (2005)

Účetní závěrka 2005

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
ASPI (2005)

Zástupné možnosti - účetnictví, paušální výdaje, paušální daň, sdružení

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
ASPI (2005)

Pohledávky. Závazky

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
ASPI (2005)

Peníze

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
ASPI (2005)

Leasing

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
ASPI (2005)

Pohledávky. Závazky

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
ASPI (2005)

Oceňování

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
ASPI (2005)

Finanční analýza

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
ASPI (2005)

Základy mezinárodního obchodu

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.,
(2005)

Daňová teorie a politika

Ing. Josef Březina, CSc.,
(2005)

Biopotraviny

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc., doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D.,
(2005)

Výroba, jakost a obchod s mlékem v podmínkách EU II

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc., RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Petr Kopeček, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.,
(2005)

České účetní standardy pro podnikatele s komentářem

Ing. Daniela Kynclová,
CP Books, a.s. Brno (2005)

Obchodní nauka

doc. Ing. Aleš Hes, CSc., Ing. Daniela Šálková, Ph.D., Ing. Marta Regnerová, CSc.,
(2004)

Velkoobchod a maloobchod

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.,
(2004)

Hodnota zemědělské půdy v ČR

doc. Ing. Jaromír Ryska, CSc., doc. Ing. Antonín Valder, CSc.,
(2004)

Účetnictví pro podnikatele

doc. Ing. Antonín Valder, CSc.,
(2004)

Potravinářské zbožíznalství

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc.,
(2004)

Vybrané kapitoly obchodních dovedností II.

Ing. Marta Regnerová, CSc., Ing. Daniela Šálková, Ph.D.,
(2004)

Daňová soustava

Ing. Marta Šulcová-Seidlová,
(2004)

Sbírka příkladů ke cvičení z daňové soustavy

Ing. Marta Šulcová-Seidlová,
(2004)

Investiční bankovnictví

Ing. Milan Ulrich, Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.,
(2004)

Aplikace systémů řízení jakosti v zemědělské prvovýrobě.

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc., doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D., Ing. Petra Šánová, Ph.D., a kol. a kol.,
IPC PEF (2004)

Aplikace systémů řízení jakosti v zemědělské prvovýrobě.

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc., doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D., Ing. Petra Šánová, Ph.D., a kol. a kol.,
(2004)

Pohledávky

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
ASPI (2004)

Závazky

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
ASPI (2004)

Pokuty a penále

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
ASPI (2004)

Finance

Ing. Jana Žehrová,
(2004)

Vybrané kapitoly obchodních dovedností I

Ing. Marta Regnerová, CSc., Ing. Daniela Šálková, Ph.D.,
(2003)

Využití prezentačního softwaru v pedagogické praxi

Ing. Tomáš Rain, Ph.D.,
Aip s. r. o (2003)

Skladování a konzervace zemědělských produktů

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc.,
Nakl. Credit (2003)

Účetnictví podle mezinárodních účetních standardů

Ing. Daniela Kynclová,
ČZU Praha, PEF ve vydavatelství CREDIT Praha (2003)

Finance

Ing. Jana Žehrová,
(2003)

Účetnictví

Ing. Marie Landová, CSc.,
PEF ČZU Praha (2003)

Cvičení z bankovnictví

Ing. Milan Ulrich, Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.,
(2002)

Cvičení z účetnictví I

Ing. Marie Landová, CSc., Ing. Helena Čermáková, Ph.D.,
ČZU PEF - Credit Praha (2002)

Cvičení z účetnictví II.

Ing. Marie Landová, CSc., Ing. Jaroslava Turinková, Ing. Daniela Kynclová,
PEF ČZU - Credit Praha (2002)

Vybraná cvičení k Účetnictví na počítači

Ing. Enikő Lőrinczová, Ph.D.,
ČZU PEF Praha - CREDIT Praha (2002)

Daňová soustava

Ing. Marta Šulcová-Seidlová, Ing. Josef Březina, CSc.,
ČZU PEF Praha - CREDIT Praha (2002)

Účetnictví I.

doc. Ing. Antonín Valder, CSc., Ing. Enikő Lőrinczová, Ph.D.,
(2002)

Účetnictví II.

doc. Ing. Antonín Valder, CSc., Ing. Enikő Lőrinczová, Ph.D.,
(2002)

Hodnocení jakosti zemědělských produktů

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc.,
ČZU PEF (2002)

Základy mezinárodního obchodu

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.,
(2002)

Jakost a certifikace potravin

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc.,
Reprograficeké studio PEF - ČZU (2001)

Bankovnictví

Ing. Milan Ulrich, Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.,
(2001)

Velkoobchod

Ing. Stanislav Kroc, CSc.,
ČZU Praha (2001)

Cvičení z účetnictví pro neekonomické obory ČZU

Ing. Marie Landová, CSc.,
ČZU PEF Praha (2001)

Základy maloobchodu

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.,
PEF, ČZU v Praze (2001)

Základy velkoobchodu a maloobchodu

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.,
PEF, ČZU v Praze (2001)

Virtuální administrativa

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.,
PEF, ČZU v Praze (2001)

SW program pro zkoušení z předmětu Teorie účetnictví a Účetnictví pro podnikatele

doc. Ing. Antonín Valder, CSc., P. Jakš,
(2001)

Účetnictví I. (první vydání)

doc. Ing. Antonín Valder, CSc., Ing. Ivana Mitačová,
PEF ČZU Praha (2000)

Účetnictví II. (první vydání)

doc. Ing. Antonín Valder, CSc.,
PEF ČZU Praha (2000)

Jakost a zpeněžování zemědělských komodit

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc.,
ČZU PEF Praha (2000)

Základy mezinárodního obchodu, 2. přepracované vydání

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.,
Reprostudio PEF, ČZU v Praze (2000)

Obchodní nauka, 3. přepracované vydání

doc. Ing. Aleš Hes, CSc., Ing. Stanislav Kroc, CSc., Ing. Marta Regnerová, CSc., Josef Vaško,
Reprostudio PEF, ČZU v Praze (2000)

Maloobchod pomocný učební text

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.,
Reprostudio PEF, ČZU v Praze (2000)

Finance

Ing. Jana Žehrová,
PEF ČZU Praha +CREDIT Praha (2000)

Účetnictví

Ing. Marie Landová, CSc.,
PEF ČZU v Praze (2000)

Specifika zahraničního obchodu

doc. Ing. Aleš Hes, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc., a. kol.,
Verlag Dashofer, Praha (1999)

Platné právní předpisy pro úpravu zahraničně obchodní činnosti

doc. Ing. Aleš Hes, CSc., doc. Ing. Josef Palán, CSc., a. kol.,
Verlag Dashofer, Praha (1999)

Potravinářské zbožíznalství

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc., Ing. Miroslav Samek, CSc.,
PEF ČZU Praha (1999)

Jakost a certifikace potravin

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc.,
PEF ČZU Praha (1999)

Obchodní nauka

Ing. Marta Regnerová, CSc., doc. Ing. Aleš Hes, CSc., Ing. Stanislav Kroc, CSc., Josef Vaško,
vydavatelství CREDIT Praha (1999)

Teorie účetnictví (čtvrté vydání)

doc. Ing. Antonín Valder, CSc.,
ČZU Praha (1999)

Účetnictví pro podnikatele (čtvrté přepracované vydání)

doc. Ing. Antonín Valder, CSc.,
edice PEF ČZU Praha (1999)

Skladování a konzervace zemedelskych produktu.

Ing. Miroslav Samek, CSc., prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc.,
(1999)

Potravinárské zbozíznalství.

Ing. Miroslav Samek, CSc., prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc.,
(1999)

Obchodní nauka

Ing. Stanislav Kroc, CSc., doc. Ing. Aleš Hes, CSc., Ing. Marta Regnerová, CSc., Josef Vaško,
ČZU Praha (1999)

Spotřebitelské ceny (in:Kocianová a kol.:Vývoj jednotlivých cenových okruhů v letech 1997 a 1998

Ing. Stanislav Kroc, CSc.,
(1999)

Hlavní klasifikační systémy;Průmysl potravin a pochutin (in: Werner a kol.: Technologické systémy a materiály.)

Ing. Stanislav Kroc, CSc.,
Vydavatelství ZČU Plzeň (1998)

Teorie účetnictví (třetí vydání)

doc. Ing. Antonín Valder, CSc.,
ČZU Praha (1998)

Účetnictví pro podnikatele (třetí přepracované vydání)

doc. Ing. Antonín Valder, CSc.,
edice PEF, ČZU Praha (1998)

Sbírka příkladů ke cvičení z daňové soustavy

Ing. Marta Šulcová-Seidlová,
PEF ČZU Praha (1998)

Skladování a konzervace zemědělských produktů.

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc., Ing. Miroslav Samek, CSc.,
PEF ČZU Praha (1998)

Jakost a zpeněžování zemědělských produktů pro bakalářské studium

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc.,
PEF ČZU Praha (1998)

Jakost a zpeněžování zemědělských produktů I. (čtvrté přepracované vydání)

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc.,
PEF ČZU PRAHA (1997)

Jakost a zpeněžování zemědělských produktů II. (druhé přepracované vydání)

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc.,
PEF ČZU Praha (1997)

Finance

Ing. Jana Žehrová,
(1997)

Obchodní nauka

Ing. Marta Regnerová, CSc., doc. Ing. Aleš Hes, CSc., Ing. Stanislav Kroc, CSc., Josef Vaško,
PEF ČZU Praha (1997)

Teorie účetnictví (třetí přepracované vydání)

doc. Ing. Antonín Valder, CSc.,
PEF ČZU Praha (1997)

Účetnictví pro podnikatele (třetí přepracované vydání)

doc. Ing. Antonín Valder, CSc.,
PEF ČZU Praha (1997)

Mercury contamination of the tissues of cattle from various regions of Poland.

Ing. Miroslav Samek, CSc., Henryka Zarska, I. SILUK, Tadeusz P. Zarski,
Ann.Warsaw Agricult.Univ.-SGGW (1997)

Obchodní nauka

Ing. Stanislav Kroc, CSc., Ing. Marta Regnerová, CSc., doc. Ing. Aleš Hes, CSc., Josef Vaško,
ČZU Praha (1997)

Daňová soustava

Ing. Marta Šulcová-Seidlová,
PEF ČZU Praha (1996)

Základy mezinárodního obchodu, 1. vydání

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.,
Reprostudio PEF, ČZU v Praze (1996)

Jakost a zpeněžování zemědělských produktů I.

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc.,
PEF Reprografické studio, ČZU Praha (1996)

Cvičení z účetnictví pro neekonomické obory

Ing. Marie Landová, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1996)

Jakost a zpeněžování zemědělských produktů II.

prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc.,
edice PEF, ČZU Praha (1995)

Vývoj spotřebitelských cen zboží a služeb

Ing. Stanislav Kroc, CSc.,
Zprávy a rozbory ČSÚ (1995)