Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:48kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra psychologie

Kód Název předmětu Garant předmětu
XKPS02 Human Behaviour in Risk Situations
EPE40E Antropologie areálů - areál I. PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.
EPE41E Antropologie areálů - areál II. doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPE44E Antropologie areálů - areál III. doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPEB3E Antropologie areálů - areál IV. doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPE17Z Antropologie kultury, společnosti a osobnosti doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPEB2E Antropologie náboženství doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPE? Basic Psychology
EPE35E Cestopisy jako pramenný materiál PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.
EPE42E Dokumentární techniky a postprodukce doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPT72Z Dopravní psychologie PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPT03Z Dopravní psychologie PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE36E Duchodní kultura Evropy doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPE02Z Duševní hygiena PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.
EPA05E Duševní hygiena PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.
EPEB1E Etnické konflikty a sociální hnutí doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPE33E Etnické minority v Evropě doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPEA3E Filosofická antropologie doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPE03E Fundamentals of Psychology PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.
EPE30E Geografie náboženství doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPE77E Hodnocení a odměňování pracovníků PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE13E Hodnocení a odměňování pracovníků PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE04E Chování člověka v krizových situacích
EPE23E Chování člověka v krizových situacích
EPE28E Chování člověka v krizových situacích doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
EPE85E Chování člověka v krizových situacích
EPE74E Komunikace mezi kulturami (Aplikace v obchodním jednání a vedení lidí) doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
EPE08E Komunikace mezi kulturami (Aplikace v obchodním jednání a vedení lidí) doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
EPE05E Komunikace mezi kulturami (Aplikace v obchodním jednání a vedení lidí) doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
EPE78E Komunikace mezi kulturami (Aplikace v obchodním jednání a vedení lidí) doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
DEPE03Y Komunikace mezi kulturami (Aplikace v obchodním jednání) doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
EPE75E Komunikace ve státní správě (Most) PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE37E Lingvistická antropologie doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPE34E Mezinárodní migrační procesy PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.
EPE38E Politická geografie PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.
EPE31E Příbuzenské systémy PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.
EPL05Z Psychologie
EPE09E Psychologie a etika v podnikání doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
EPE21E Psychologie a etika v podnikání Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.
EPE15E Psychologie a komunikace v podnikání
EPE22E Psychologie organizačního chování doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
EPE16E Psychologie organizačního chování při práci doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
EPE10E Psychologie osobnosti a komunikace
EPA03E Psychologie osobnosti a komunikace PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE07E Psychologie osobnosti, sociální psychologie PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE71E Psychologie osobnosti, sociální psychologie PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE19E Psychologie osobnosti, sociální psychologie PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE06E Psychologie osobnosti, sociální psychologie
EPT01Z Psychologie osobnosti, sociální psychologie
EPE18E Psychologie osobnosti, sociální psychologie
EPA71E Psychologie osobnosti, sociální psychologie PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPA01E Psychologie osobnosti, sociální psychologie PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE72E Psychologie rozhodování PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE14E Psychologie rozhodování PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE10Z Psychologie v podnikání doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
EPE11E Psychologie v podnikání doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
EPT02E Psychologie v podnikání
EPL02Z Psychologie v podnikání
EPT73E Psychologie v podnikání
EPA02E Psychologie v podnikání doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
DEPEH5Y Psychologie v řízení doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
EPE73Z Sociální komunikace a rétorika
EPE12E Sociální komunikace a rétorika PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE73E Sociální komunikace a rétorika PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE12Z Sociální komunikace a rétorika
EPL04Z Sociální komunikace a rétorika
EPE79E Sociální komunikace a rétorika PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPA04E Sociální komunikace a rétorika PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE26E Soudobé teorie společnosti doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPE32E Teorie etnicity PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.
EPEA9E Urbánní antropologie doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPE13Z Úvod do srovnávací psychologie PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
EPE39E Veřejné mínění a média doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPE24E Základy antropologie doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPE29E Základy dokumentárních technik doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
EPE76E Základy psychologie (Klatovy) PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.