Pondělí 10. 12. 2018, 21:14kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra psychologie

Kyrgyzstan – Homeland of the Kyrgyz

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.,
VDM Verlag. Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften (2010)

L’image de l’Autre dans les chroniques arméniennes

PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.,
Editions Universitaires Europeennes (2010)

Kostely a kaple v domažlickém okrese

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.,
Nostalgie Praha (2010)

Chování člověka v krizových situacích

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
(2009)

Geografie náboženství

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.,
(2009)

Kostely a kaple v domažlickém okrese

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.,
Nostalgie Praha (2009)

Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.,
Za hranice – Společnost pro rozvojovou spolupráci (2009)

The Kyrgyz – Children of Manas. Kyrgyzdar – Manastyn baldary.

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.,
Alterra a Za hranice – Společnost pro rozvojovou spolupráci (2009)

Komunikace pro ekonomy - rozšířené vydání

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc.,
(2008)

Komunikace pro ekonomy - rozšířené vydání

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc., PhDr. Ludmila Natovová, Ph.D.,
(2008)

Pracovní výkon a kvalita života při práci. Část II.

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
(2008)

Vulnerabilita, resilience a zdraví

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., PhDr. Iva Šolcová, Dr. Miloslav Kodl,
MSD (2008)

Socio-economic inequalities in health in the Czech Republic and Central Europe

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
Matfyzpress (2008)

Pracovní výkon a kvalita života při práci

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
(2008)

Kyrgyzstán a Kyrgyzové. Kyrgyzstan i kyrgyzy.

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.,
Západočeská univerzita, Filosofická fakulta, katedra antropologických a historických věd (2008)

Lidé z hor a lidé z pouští: Tádžikistán a Turkmenistán

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (2007)

Interculturalismus - nová dimenze v české společnosti

Ing. Lucie Gralton, Ph.D., Lesly Carolina F. Ruiz,
Alfa (2007)

Základy antropologie

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.,
(2007)

Looking upon knowledge from the depths of time

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Alfa (2007)

Cross-cultural research and reliability

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Alfa (2007)

Interkulturní aspekty vnímání emocí a výrazů tváře v portrétech

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Alfa (2007)

Kulturní šok cizinců žijících v České republice

Lesly Carolina F. Ruiz, Ing. Lucie Gralton, Ph.D.,
Alfa (2007)

Atribuční teorie a interkulturní psychologie

PhDr. Ludmila Natovová, Ph.D.,
Alfa (2007)

Úvod, předpoklady interkulturního výzkumu a současný stav rozvoje oboru u nás

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Alfa nakladatelství s.r.o. (2007)

Písně země Nairi - lidové a trubadúrské písně středověké Arménie

PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.,
Dharmagaia (2006)

Determinanty pracovního chování I.

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc., prof. RNDr. Helena Brožová, CSc., Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D., PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.,
(2006)

Determinanty pracovního chování II.

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
(2006)

Kyrgyzstán: cesta pastevců od tradice k modernitě.

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.,
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (2006)

Hofstede, G.; Hofstede, G. J.: Kultury a organizace

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Linde s.r.o. (2006)

Duševní hygiena. Psychologie zdraví.

PhDr. Kateřina Chamoutová, PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.,
(2006)

Předmluva

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Linde nakladatelství s.r.o. (2005)

Výcvik zaměstnanců

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Linde s.r.o. (2005)

Předmluva

PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.,
Linde nakladatelství s.r.o. (2005)

Koncept osobní pohody (well-being) a jeho psychologické a interdisciplinární souvislosti.

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., PhDr. Iva Šolcová,
Masarykova Univerzita + nakladatelství MSD (2005)

Osobní pohoda: determinující faktory u české dospěléí populace.

PhDr. Iva Šolcová, prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
Masarykova Univerzita + nakladatelství MSD (2005)

Psychosociální determinanty zdraví

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
Academia (2005)

Psychologická problematika dětí s DMO

PhDr. Kateřina Chamoutová,
Grada Publishing (2005)

Komunikace a stres

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
Státní zdravotní ústav Praha (2004)

E-Psychologie

PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D., PhDr. Kateřina Chamoutová, Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D., PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.,
Scientific Pedagogical Publishing (2004)

Rozšíření psychologické poradny do prostředí www

PhDr. Kateřina Chamoutová, PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D., Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D., PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.,
Scientific Pedagogical Publishing (2004)

Výběr zaměstnanců. Zkoušky, testy, rozhovory.

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Linde, s.r.o., Praha (2004)

Komunikace pro ekonomy

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc.,
(2004)

Svatební obřady v Náhorním Karabachu

PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.,
Česká orientalistická společnost (2003)

Kdo vchází do dveří

Mgr. Jan Gruber,
. (2003)

Tackling Inequalities in Health: National Final Report - Czech Republic

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., PhDr. Iva Šolcová, RNDr. Kateřina Ošancová, CSc., Dr. Miloslav Kodl, PhDr. Petr Sadílek, prof. Dr. Jaromír Janoušek, DrSc.,
Státní zdravotní ústav (2002)

Studijní texty z psychologie pro studenty ČZU

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc., PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D., Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.,
(2002)

Duševní hygiena

Mgr. Jan Gruber,
ČZU PEF Credit (2002)

Kapitoly z psychologie pro ekonomy. Část II

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
(2002)

Regulační techniky a techniky duševní hygieny

Mgr. Jan Gruber,
PC Praha (2001)

Psychologie osobnosti a sociální psychologie (Úvodní kapitoly)

PhDr. Kateřina Chamoutová, PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.,
(2001)

Úvod do psychologické metodologie

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc.,
PEF ČZU (2001)

Komunikace mezi kulturami. Psychologie interkulturních rozdílů.

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
(2001)

Morální příprava zaměstnanců a studentů

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc., Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D., PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.,
PEF ČZU (2001)

Psychologické aspekty řídící práce

PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.,
Verlag Dashöfer, ONTL (2001)

Průvodce psychologií osobnosti a sociální psychologií pro distanční studium

PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D., PhDr. Kateřina Chamoutová,
CREDIT Praha (2001)

Sociální psychologie zdraví

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
Grada Publishing (2001)

Psychosociální zatížení a životní styl u vybraného souboru žen s akademickou kariérou

PhDr. Iva Šolcová, prof. Dr. Václav Hošek, CSc., prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
nakl. Pavel Křepela (2001)

Psychologie v podnikánání a komunikace (vybrané kapitoly), 4. vyd.

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc., PhDr. Eduard Bakalář, CSc.,
PEF ČZU (2000)

The Czech Republic: An Old Nation´s Late-born State. In. European Nations and Nationalism (Theoretical and historical perspectives)

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc., PhDr. Vlastimil Černý, CSc.,
Ashgate Publishing Ltd. (2000)

Kapitoly z psychologie pro ekonomy. Část I.

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
(2000)

Psychologické aspekty řídící práce

PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.,
Verlag Dashöfer,ONTL (2000)

Rozvoj lidských možností. Kapitoly z psychologie pro ekonomy.

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
(2000)

Neuropsychologie

PhDr. Kateřina Chamoutová,
Galén (2000)

Deset rodin po 10 letech, 1989-1999

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc., prof. Dr. Frederick Lorenz, prof. Dr. Joseph Hraba,
Academia (1999)

Strukturovaný vyšetřovací a intervenční postup depresivních poruch v primární lékařské péči

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., Dr. I. Paclt,
SZÚ (1999)

Psychologie v podnikání a komunikace (vybrané kapitoly), 3. vyd.

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc., PhDr. Eduard Bakalář, CSc.,
PEF ČZU (1999)

Syndrom vyhoření

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., PhDr. Iva Šolcová,
SZÚ (1998)

Duševní zdraví

PhDr. Kateřina Chamoutová, PhDr. Ivana Veltrubská,
(1998)

Psychologie v podnikání a komunikace (vybrané kapitoly), 2. vyd.

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc., PhDr. Eduard Bakalář, CSc.,
PEF ČZU (1998)

Psychologie v podnikání a komunikace (vybrané kapitoly), 1. vyd.

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc., PhDr. Eduard Bakalář, CSc.,
PEF ČZU (1997)

Nemocnost na psychické choroby

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
SZÚ (1997)

Úmrtnost na sebevraždy

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
SZÚ (1997)

Stres

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
SZÚ (1997)

Poradny zdravého životního stylu - zvládání stresu

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
SZÚ (1997)

Pohyb a relaxace

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., doc. L. Komárek, CSc.,
SZÚ (1996)

Dvě a více generací v bytě

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., doc. H. Provazníková, CSc.,
SZÚ (1996)

Metody a postupy v poradnách podpory zdraví

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., Dr. J. Janovská, doc. L. Komárek, CSc., Dr. T. Šoltýsová,
SZÚ (1996)

The Experience of Governing Oneself

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Birga Glücksmann Verlag (1995)

Liberalism after communism: the Czech civil service.

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Avebury Series on Philosophy, Atheneum Press (1994)

The Czech Republic

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc.,
ERCOMER (1994)

Sociálně-psychologická příprava pracovníků na zavádění výpočetní techniky do zemědělských podniků

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc.,
ÚVTIZ, MZV (1989)

Jak vyjít s lidmi i se sebou samým

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Dům techniky ČSVTS Ostrava (1989)

Psychologická péče o nervově nemocné dítě

PhDr. Kateřina Chamoutová,
Avicenum (1988)

Vliv činnosti malé výpočetní techniky v zemědělském podniku na průběh realizační fáze řízení

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc.,
VŠZ (1986)

Vývoj psychiky

PhDr. Kateřina Chamoutová,
(1985)

K přípravě vedoucích pracovníků na zavádění malé výpočetní techniky do zemědělských podniků

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc.,
VŠZ (1984)

Přístupy k ovlivňování pracovníků

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc.,
VŠZ (1982)

Organizační struktura v případových studiích

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Institut řízení (1982)

Realizace cílů a zkušenosti vedoucího pracovníka

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Institut řízení (1981)

Applying Programmed Objectives Management to Work Group Leadership.

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
IŘ Praha (1981)

Organizační normy jako nástroj racionalizace řízení a řídící práce

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc.,
VŠZ (1981)

Programové cíle v řízení kolektivů

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Institut řízení (1981)

Psychologická a sociologická hlediska práce s lidmi

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc.,
Státní zemědělské nakladatelství (1981)

Soustava organizačních norem v zemědělském podniku

doc. Ing. Jaroslav Keil, CSc., Ing. Silvie Kuncová, doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc.,
ÚVTIZ, MZV (1981)

Gedächtnis und Erkennen.

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
Studienverlag Dr. N.Brockmeyer (1980)

Profesiofragická analýza řídící práce

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc.,
VŠZ (1980)

Paměť a rozpoznávání

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.,
ČSAV (1976)

Psychologická a sociologická hlediska práce s lidmi

doc. Ing. Mgr. Zdeňka Pechačová, CSc.,
Státní zemědělské nakladatelství (1976)