Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:29kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra statistiky

Kód Název předmětu Garant předmětu
DESE10Y Analýza kategorizovaných dat doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
DESEN3Y Analýza kategorizovaných dat doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
ESI03E Aplikovana statistika - ITS prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
ESE87E Aplikovaná statistika - VSRRHK doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.
ESEA6E Aplikovaná statistika - VSRRCH doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.
ESEA2E Aplikovaná statistika - VSRRJ doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.
ESEA3E Aplikovaná statistika - VSRRK doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.
ESEA4E Aplikovaná statistika - VSRRL doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.
ESE86E Aplikovaná statistika - VSRRM doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.
ESEC1E Aplikovaná statistika - VSRRS doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.
ESE01E Aplikovaná statistika prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
ESE01Z Aplikovaná statistika prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
ESA05E Applied Statistics doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
ESI05E Biometrika a pokusnictví - ITS
ESL01E Ekonomická statistika - LF
ESE21Z Financial Mathematics - MSc., RJSOZ doc. Ing. Otakar Macháček, CSc.
ESE02Z Finanční a pojistná matematika doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.
ESE02E Finanční a pojistná matematika doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.
ESE40E Fundamantals of Statistics Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.
ESA07E Fundamentals of Statistics Ing. Zuzana Pacáková, Ph.D.
ESE82E Hospodářská a sociální statistika - VSRRK prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
ESE97E Hospodářská a sociální statistika - VSRRL prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
ESE98E Hospodářská a sociální statistika - VSRRM prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
ESEB4E Hospodářská a sociální statistika - VSRRS prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
ESE29E Hospodářská a sociální statistika prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
ESE22E Insurance Mathematics - MSc., RSJOZ doc. Ing. Otakar Macháček, CSc.
ESE83Z Matematická statistika I. Ing. Pavla Hošková, Ph.D.
ESE03Z Matematická statistika I. Ing. Pavla Hošková, Ph.D.
ESE04E Matematická statistika II. Ing. Pavla Hošková, Ph.D.
ESE84E Matematická statistika II. Ing. Pavla Hošková, Ph.D.
ESEB1E Matematické metody pro statistiku a operační výzkum - PAAHK doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
ESEB5E Matematické metody pro statistiku a operační výzkum - PAASUT doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
ESE06E Matematické metody pro statistiku a operační výzkum doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
ESE07E Předdiplomní statistický seminář doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.
ESE07Z Předdiplomní statistický seminář doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.
ESE08Z Seminář výpočetní statistiky
ESE08E Seminář výpočetní statistiky
ESE35E Seminář výpočetní statistiky
DESEK5Y Sociálně hospodářská statistika prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
DESE08Y Sociálně hospodářská statistika prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
ESE34E Statistical Data Analysis prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
ESE30E Statistická analýza dat prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
DESE03Y Statistická analýza ekonomických časových řad
ESE31E Statistická analýza ekonomických dat
DESEG4Y Statistická prognostika
DESE09Y Statistická prognostika
DESA15Y Statistické metody prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
DESEF2Y Statistické metody
DESEI4Y Statistické metody v managementu prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
DESE07Y Statistické metody v managementu doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.
DESE02Y Statistické metody v marketingu
ESE72E Statistické metody v marketingu a obchodu - DS
ESE12E Statistické metody v marketingu a obchodu
ESE13Z Statistické metody v marketingu a obchodu
DESE13Y Statistické modelování
DESEG3Y Statistické modelování
ESE32E Statistické postupy DATA MINING
DESE14Y Statistické procedury v SAS prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
DESA14Y Statistické procedury v SAS (pro FAPPZ) prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
DESE06Y Statistické techniky zpracování dotazníkových anket
DESE11Y Statistické vícerozměrné metody prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
DESEN4Y Statistické vícerozměrné metody prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
DESE05Y Statistické výpočetní prostředí prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
ESE23E Statistický seminář - MSc. doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
DESEJ2Y STATISTIKA - pro doktorské studium
DESEC2Y STATISTIKA - pro doktorské studium
DESE01Y STATISTIKA - pro doktorské studium
DEST16Y Statistika - pro doktorské studium TF prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
EST01E Statistika - TF prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
EST71E Statistika - TFDS prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
ESA03E Statistika a biometrika Ing. Radka Procházková, Ph.D.
ESA73E Statistika a biometrika Ing. Radka Procházková, Ph.D.
ESE15Z Statistika I. - PAA doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
ESEB2Z Statistika I. - PAAHK doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
ESEB6Z Statistika I. - PAASUT doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
ESE73Z Statistika I. - PAE DS Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.
ESE24E Statistika I. - SYI
ESE14Z Statistika I. pro PaE
ESE17E Statistika II. - PAA doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
ESEB3E Statistika II. - PAAHK doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
ESEB7E Statistika II. - PAASUT doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
ESE74E Statistika II. - PAE DS Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.
ESE25E Statistika II. - SYI
ESE16E Statistika II. pro PaE
DESE12Y Statistika pro sociology doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
DESEE3Y Statistika pro sociology doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.
DESE17Y Statistika v informatice
ESE19E Teorie pravděpodobnosti
ESE75E Teorie pravděpodobnosti
DESE04Y Vybrané metody aktuárské matematiky doc. Ing. Otakar Macháček, CSc.
ESE26Z Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
ESE79E Základy statistiky- VSRRK
ESE92E Základy statistiky- VSRRL
ESE93E Základy statistiky- VSRRM
ESEA8E Základy statistiky- VSRRS
ESE41E Základy statistiky - HKS
ESE27E Základy statistiky doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.