Pondělí 10. 12. 2018, 20:44kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra statistiky

Statistický software na ČZU

Mgr. Jiří Petera, Ing. Julie Poláčková, Ph.D.,
(2009)

Statistický software na ČZU

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.,
(2009)

Statistický software na ČZU

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2009)

Statsitický software na ČZU

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2009)

Diferenciální počet

prof. RNDr. Václav Slavík, DrSc., RNDr. František Mošna, Ph.D.,
(2008)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2008)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2008)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2008)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2008)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2008)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2008)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2008)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2008)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2008)

Statistické metody II

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2008)

Statistické metody II

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2008)

Statistika I

Ing. Andrea Jindrová, Ph.D.,
(2008)

Statistika I

Ing. Andrea Jindrová, Ph.D.,
(2008)

Statistika I

Ing. Andrea Jindrová, Ph.D.,
(2008)

Statistika I

Ing. Andrea Jindrová, Ph.D.,
(2008)

Statistika I

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2008)

Statistika I

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2008)

Statistika I

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2008)

Statistika I

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2008)

Statistika I

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2008)

Statistika I

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2008)

Finanční a pojistná matematika, 3. vydání, 2007

doc. Ing. Otakar Macháček, CSc.,
PROSPEKTRUM, s.s r.o., Praha (2007)

Statistické metody I

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2007)

Statistické metody I

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2007)

Statistické metody I

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2007)

Teorie pravděpodobnosti

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2007)

Předpoklady rozvoje kraje Vysočina, Analýza stavu a vývoje potenciálu lidských zdrojů v kraji Vysočina. Příležitosti rozvoje obcí kraje Vysočina

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
PEF ČZU Praha (2007)

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
PEF ČZU (2007)

Hodnocení stavu a vývoje potenciálu lidských zdrojů v regionech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
MJF Praha (2007)

Statistické metody I

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2007)

Statistické metody I

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2007)

Statistické metody I

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2007)

Statistické metody I

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2007)

Statistické metody I

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2007)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2007)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2007)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2007)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2007)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2007)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2007)

Statistické metody v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2007)

Předpoklady rozvoje kraje Vysočina

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta (2007)

Empirický výzkum v obcích kraje Vysočina

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta (2007)

Statistické metody v příkladech

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2007)

Statistické metody v příkladech

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2007)

Statistické metody v příkladech

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2007)

Statistické metody v příkladech

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2007)

Statistické metody v příkladech

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2007)

Statistické metody v příkladech

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2007)

Životní prostředí

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
ČZU PEF (2007)

Vybrané diagnostické metody pro sledování regionálního rozvoje- metody analýzy dopadů vložených prostředků na rozvoj regionů

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
JU České Budějovice (2006)

Příklady ze statistiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2006)

Matematická statistika I

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2006)

Matematická statistika I

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2006)

Matematická statistika I

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2006)

Matematická statistika I

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2006)

Matematická statistika I

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2006)

Matematická statistika I

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2006)

Matematická statistika I

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2006)

Matematická statistika I

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2006)

Regionální rozdíly nezaměstnanosti

Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.,
Linde (2005)

Matematické metody pro statistiku a operační výzkum

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
(2005)

Matematické metody pro statistiku a operační výzkum

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.,
(2005)

Matematické metody pro statistiku a operační výzkum

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.,
(2005)

Matematické metody pro statistiku a operační výzkum

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.,
(2005)

Matematické metody pro statistiku a operační výzkum

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.,
(2005)

Matematické metody pro statistiku a operační výzkum

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.,
(2005)

Statistika

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2005)

Regionální rozvoj z pozice strukturální politiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
JU České Budějovice (2005)

Statistika

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2005)

Agriculture

Ing. Dagmar Bínová,
European Commission - Publications Office (2005)

2004 Cereal Harvest: The most productive harvest in ten years

Ing. Dagmar Bínová,
European Communities (2005)

Statistika

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2005)

Statistika

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2005)

Statistika

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2005)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2005)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2005)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2005)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2005)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2005)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2005)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2005)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2005)

Český venkov 2005 - Rozvoj venkovské společnosti

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., Ing. Irena Herová, Ing. Petr Hladík, Ph.D., prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c., Bc. Lenka Ježdíková, DiS., Ing. Pavlína Maříková, Ing. Gabriela Pavlíková, Ing. Petr Řehoř, PhDr. Zdenka Vajdová,
ČZU Praha (2005)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2005)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2005)

Cvičení ze statistiky I

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2005)

Cvičení ze statistiky I

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2005)

Cvičení ze statistiky I

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2005)

Cvičení ze statistiky I

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2005)

Cvičení ze statistiky I

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2005)

Cvičení ze statistiky I

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2005)

Cvičení ze statistiky I

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2005)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2005)

Regionální rozvoj - Možnosti hodnocení regionálního rozvoje

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2005)

Matematika - příprava na přiiímací zkoušky na PEF ČZU v Praze

RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
(2005)

Matematické metody pro statistiku a operační výzkum

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.,
(2004)

Statistika

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Matematika - příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze

RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
(2004)

Cvičení ze statistiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Cvičení ze statistiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Cvičení ze statistiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Cvičení ze statistiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Cvičení ze statistiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Statistika

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Statistika

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Statistika

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Statistika v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Statistika v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Statistika v příkladech

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Statistika

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2004)

Statistika

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat-učební texty

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Statistika a biometrika přednášky a cvičení pro AF a ITS

Ing. Radka Procházková, Ph.D.,
(2004)

Statistika a biometrika přednášky a cvičení pro AF a ITS

Ing. Radka Procházková, Ph.D.,
(2004)

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS

prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., Ing. Pavla Hošková, Ph.D., Ing. Radka Procházková, Ph.D., Ing. Zdeněk Louda,
(2004)

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS

Ing. Pavla Hošková, Ph.D.,
(2004)

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS

Ing. Pavla Hošková, Ph.D.,
(2004)

Řešené příklady v systému STATISTICA

Ing. Zdeněk Louda,
(2004)

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS

Ing. Zdeněk Louda, prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., Ing. Pavla Hošková, Ph.D., Ing. Radka Procházková, Ph.D., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2004)

Statistika v příkladech

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2004)

Cvičení ze statistiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2004)

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS

RNDr. Pavla Šařecová, CSc., prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., Ing. Pavla Hošková, Ph.D., Ing. Zdeněk Louda, Ing. Radka Procházková, Ph.D.,
(2004)

Cvičení ze statistiky

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2004)

Cvičení ze statistiky

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2004)

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS

RNDr. Pavla Šařecová, CSc., prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., Ing. Pavla Hošková, Ph.D., Ing. Zdeněk Louda, Ing. Radka Procházková, Ph.D.,
(2004)

Cvičení ze statistiky

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2004)

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS

RNDr. Pavla Šařecová, CSc., prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., Ing. Pavla Hošková, Ph.D., Ing. Zdeněk Louda, Ing. Radka Procházková, Ph.D.,
(2004)

Cvičení ze statistiky

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2004)

Statistika v příkladech

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2004)

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS

prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., Ing. Radka Procházková, Ph.D., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., Ing. Zdeněk Louda, Ing. Pavla Hošková, Ph.D.,
(2004)

Statistika v příkladech

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
(2004)

The Basics of Financial and Insurance Mathematics.

doc. Ing. Otakar Macháček, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
(2004)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
(2004)

Matematika - příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze

RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
(2003)

Cvičení z teorie pravděpodobnosti

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
CREDIT (2003)

Matematické metody pro statistiku a operační výzkum

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
PEF ČZU (2003)

Cvičení a přednášky z biometriky s řešenými příklady pro AF a ITSZ

prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., Ing. Pavla Hošková, Ph.D., Ing. Radka Procházková, Ph.D., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
PEF ČZU CREDIT (2003)

Statistika I - Pracovní sešit pro posluchače kombinovaného studia

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
CREDIT (2003)

Cvičení ze statistiky I

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., doc. Ing. Rudolf Zeipelt, CSc.,
CREDIT (2003)

Cvičení ze statistiky II

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., doc. Ing. Rudolf Zeipelt, CSc.,
CREDIT (2003)

Cvičení ze statistiky

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
CREDIT (2003)

Český venkov 2000 - Základní údaje

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., Ing. Irena Herová, Ing. Pavlína Maříková, Ing. Lucie Kocmánková Menšíková, Ph.D., Mgr. Pavel Sládek,
ČZU PEF (2002)

Statistická analýza výběrových šetření

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.,
PEF ČZU Praha (2002)

Předdiplomní statistický seminář - vybrané texty

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., doc. Ing. Rudolf Zeipelt, CSc., Ing. Václav Ulrych, Ing. Dagmar Bínová,
Credit Praha (2002)

Finanční a pojistná matematika

doc. Ing. Otakar Macháček, CSc.,
Prospektrum spol. s r.o. Praha (2001)

Matematické metody pro statistiku a operační výzkum

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.,
PEF ČZU (2001)

Statistika I - pracovní sešit pro posluchače kombinmovaného studia

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
CREDIT (2001)

Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
PEF ČZU (2001)

Systém studia a přijímací řízení 2001/2002

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
PEF ČZU v Praze (2001)

Virtuální studium

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
PEF ČZU v Praze (2001)

Cvičení a přednášky z biometriky s řešenými příklady pro AF a ITSZ

Ing. Pavla Hošková, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., Ing. Radka Procházková, Ph.D.,
PEF ČZU (2000)

Oponentní posudek doktorské disertační práce Ing. K. Somerlíkové, PEF MZLU Brno

prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc.,
- (2000)

Sbírka příkladů z teorie pravděpodobnosti

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
CREDIT (2000)

Systém SAS - příručka pro uživatele

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., Jan Hříbal, Marián Volma,
CREDIT (2000)

Cvičení a přednášky z biometriky s řešenými příklady pro AF a ITSZ

prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., Ing. Radka Procházková, Ph.D., Ing. Pavla Hošková, Ph.D.,
PEF ČZU- CREDIT Praha (2000)

Matematika (Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky)

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
PEF ČZU (2000)

Cvičení a přednášky z biometriky s řešenými příklady pro AF a ITSZ

Ing. Radka Procházková, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., Ing. Pavla Hošková, Ph.D.,
PEF ČZU, vydavatelství Credit Praha (2000)

Cvičení ze statistiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
CREDIT (1999)

Matematika, Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
PEF ČZU ve vydavatelství CREDIT (1999)

Teorie pravděpodobnosti

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
PEF ČZU ve vydavatelství CREDIT (1999)

Statistika

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
PEF ČZU ve vydavatelství CREDIT (1999)

Sbírka příkladů z teorie pravděpodobnosti

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
PEF ČZU ve vydavatelství CREDIT (1999)

Matematika .Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
CREDIT (1999)

Statistika

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
CREDIT (1999)

Cvičení ze statistiky

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve vydavatelství CREDIT Praha (1999)

Cvičení ze statistiky I.

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., doc. Ing. Rudolf Zeipelt, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve vydavatelství CREDIT Praha (1999)

Cvičení ze statistiky II.

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., doc. Ing. Rudolf Zeipelt, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve vydavatelství CREDIT Praha (1999)

Systém studia a přijímací řízení 1999/2000

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze ve vydavatelství CREDIT (1999)

The Basics of Financial and Insurance Mathematics.

doc. Ing. Otakar Macháček, CSc.,
ČZU Praha (1999)

Základy statistiky, kap. 14/6

prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
Verlag Dashofer, s.r.o. Praha (1999)

Cvičení ze statistiky I.

doc. Ing. Rudolf Zeipelt, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1999)

Cvičení ze statistiky II.

doc. Ing. Rudolf Zeipelt, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1999)

Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
CREDIT (1998)

Statistika

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
CREDIT (1998)

Statistika

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
PEF ČZU ve vydavatelství CREDIT (1998)

Matematika (Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky)

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
PEF ČZU ve vydavatelství CREDIT (1998)

Cvičení z biometriky s řešenými příklady pro AF

prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
PEF ČZU - CREDIT Praha (1998)

Systém studia a přijímacího řízení 1998/99

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze ve vydavatelství CREDIT Praha (1998)

Matematika a statistika I. Lineární algebra.

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1997)

Matematika - informační brožura. Publikace k přijímacím zkouškám.

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., a. kol.,
PEF ČZU ve vydavatelství CREDIT (1997)

Matematika (Sbírka úloh pro přijímací zkoušky z matematiky)

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
PEF ČZU ve vydavatelství CREDIT (1997)

Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
CREDIT (1997)

Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
CREDIT (1997)

Informace pro uchazeče o studium na PEF ČZU v Praze

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze, vydavatelství CREDIT Praha (1997)

Cvičení ze statistiky I.

doc. Ing. Rudolf Zeipelt, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
PEF ČZU Praha (1996)

Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc.,
PEF ČZU (1996)

Teorie pravděpodobnosti

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
PEF ČZU ve vydavatelství CREDIT (1996)

Matematika a statistika I. Lineární algebra.

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
PEF ČZU v Praze (1996)

Cvičení ze statistiky

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.,
CREDIT (1996)

Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
PEF ČZU (1996)

Přehled otázek a příkladů z předmětu EMM

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
PEF ČZu (1996)

Cvičení ze statistiky

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve vydavatelství CREDIT Praha (1996)

Cvičení ze statistiky I.

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., doc. Ing. Rudolf Zeipelt, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve vydavatelství CREDIT Praha (1996)

Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc., prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., RNDr. Pavla Šařecová, CSc.,
Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze (1996)

Finanční a pojistná matematika (učebnice)

doc. Ing. Otakar Macháček, CSc.,
Prospektrum Praha (1996)

Sbírka příkladů z teorie pravděpodobnosti

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
PEF ČZU (1995)

Základy teorie pravděpodobnosti, Testování statistických hypotéz

doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc.,
Príroda Bratislava (1987)

Základní výpočetní postupy vícerozměrné analýzy.

doc. Ing. Otakar Macháček, CSc.,
VŠZ Praha (1987)

Uplatnění faktorové analýzy ve vybraných příkladech

prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc.,
VÚSEI Praha (1979)

Výpočet a rozbor produkčních modelů pro ha výnosy plodin

prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc.,
VÚSEI Praha (1972)