Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:04kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra informačního inženýrství

IT product quality, impact on e-governance, measurement and evaluation

prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Ing. Zdeněk Struska,
Alfa nakladatelství (2010)

Methods of Aggregation of Experts’ opinions

prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., Ing. Shady Aly, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
IGI Global (2010)

Information Systems Quality Rating

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
(2010)

Technologies for Supporting Reasoning Communities and Collaborative Decision Making: Cooperative Approaches John Yearwood and Andrew Stranieri edit: Methods of Group decisions and Aggregation of Experts’ opinions.

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
Information Science Publishing (2010)

Methods for Software Complexity and Development Effort Estimation and its Importance in the Area of ICT Governance

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Ing. Martin Závodný,
IGI GLOBAL F (2010)

Conceptual Models for Managerial Ambient Intelligence

prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., Ing. Shady Aly, Ph.D.,
IOS Press BV (2009)

Classification and Prediction with Neural Networks

doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.,
IGI Global (2009)

Data, Information and Knowledge

doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc., Ing. Igor Vajda, DrSc., prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.,
IGI Global (2009)

INFORMATIKA I – CVIČENÍ, MS Office 2007

Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ph.D., RNDr. Eva Jablonská, CSc., Ing. Alexandr Vasilenko, Ing. Petr Herold, Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.,
(2009)

Kvantifikace informací

doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc., Igor Vajda, prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.,
Universita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum (2009)

Neuronové sítě

doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.,
Universita Karlova v Praze - Nakladelství Karolinum (2009)

Study on Knowledge and Decision Making

doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.,
Springer-Verlag New York Inc. (2008)

Modely strategického myšlení v agribusinessu

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc., doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.,
TGTisk s.r.o.Lanškroun (2008)

Mathematical Foundations of Computer Science

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Ing. Martin Papík, Ph.D., Dr. Ing. Robert Pergl,
Kernberg Publishing, s. r. o. & Alfa Nakladatelství, s. r. o. (2008)

Objektové modelování

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
Alfa nakladatelství (2008)

Object normalization as the contribution to the area of formal methods of object-oriented database design.

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
Springer (2008)

Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc., doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.,
Agnes o.s.Carter Repro plus (2008)

ADAMEK - dobývání znalostí

doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.,
EuroMISE (2008)

Projektování informačních systémů s UML

prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.,
(2008)

Teoretické základy informatiky

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Dr. Ing. Robert Pergl, Ing. Martin Papík, Ph.D.,
Kernberg Publishing - Alfa Publishing (2007)

Objektově orientovaný přístup, návrhové vzory

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
Kernberg Publishing - Alfa Publishing (2007)

GIS Technology Courses

doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.,
(2006)

Datové modelování

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
Alfa Publishing (2006)

Algoritmizace a programování v C, 1.díl

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., Ing. Richard Černý, CSc., Ing. Marek Čandík, Ph.D., doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.,
(2006)

Measurement and Rating of Information Systems Quality. Part 3: Design Complexity and SW Engineering Consequences

Ing. Zdeněk Struska,
(2005)

Mathematical Theory of Programs, Part 3: Logical and Functional Programming

Dr. Ing. Robert Pergl,
(2005)

The BORM Method: A Third Generation Object-Oriented Methodology

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., Ing. Jiří Polák, CSc., prof. Dr. Roger Knott, Ph.D.,
University of Akron, USA; University of the Virgin Islands, USA (2005)

Objektově orientovaný přístup v projektování informačních systémů

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., Dr. Ing. Robert Pergl, Ing. Marek Pícka, Ph.D.,
(2005)

Method of GLIF Model Construction and Implementation

Ing. David Buchtela, Ph.D., doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc., Dr. Jan Peleška, CSc., prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.,
ÏOS Press (2005)

Mathematical theory of programs. Part 3: Logical and Functional Programming Paradigms

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
(2005)

Measurement and rating of informaion systems quality. Part 3 Design complexity and software engineering consequences

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
(2005)

Úvod do umělé inteligence

doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.,
(2005)

Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů

prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., doc. Ing. Karel Richta, CSc.,
Grada publishing (2005)

Výpočetní systémy III - Druhé vydání - 1. dotisk

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
(2005)

Mathematical theory of programs - Part 2: Computational complexity

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
(2005)

Podniková informatika

doc. Ing. Prokop Toman, CSc.,
Grada Publishing (2005)

Systems Engineering

prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.,
(2004)

Artificial Intelligence

doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.,
(2004)

Operating Systems

doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.,
(2004)

IS development

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
(2004)

Database systems

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
(2004)

ICT Management for MBA

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
(2004)

Presentation of Medical Guidelines on a Computer

Ing. David Buchtela, Ph.D., doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc., Ing. Zdeněk Anger, Dr. Jan Peleška, CSc., prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.,
IOS Press (2004)

Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc., Karel Nacházel, Miloš Starý, Karel Drbal,
AV ČR (2004)

Výpočetní systémy - cvičení

Ing. David Buchtela, Ph.D., Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.,
(2004)

Měření a hodnocení jakosti informačních systémů

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
(2004)

Objektově orientovaná tvorba softwaru

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., Dr. Ing. Robert Pergl, Ing. Marek Pícka, Ph.D.,
(2004)

Accounting information systems - Part 4: System development activities

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., Ing. Jiří Polák, CSc., prof. Dr. James Hall, Ph.D.,
Thomson South-Western (2004)

Vytváření databází v ORACLE

doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.,
(2004)

Mathematical theory of programs. Part 1: Computation models

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
(2004)

Measurement and rating of information systems quality. Part 1: Concept, terminology, and theoretical backgroud

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
(2004)

Measurement and rating of information systems quality, Part 2: Quality model

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
(2004)

GIS Technology Courses

doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.,
(2004)

Measurement and rating of information systems quality. Part 2 Quality Model

Ing. Zdeněk Struska, prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
(2004)

Základy počítačového publikování

doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.,
CZU (2003)

Projektování informačních systémů

prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.,
(2003)

Teorie a praxe informace

doc. Ing. Prokop Toman, CSc.,
(2003)

Objektový přístup v databázových systémech

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
ČZU (2002)

Object-oriented approach and UML in information system design

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
ČZU (2002)

Výpočetní systémy III

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
(2002)

MBA core course: Informatics, stydy text for unit 2.2: Information Engineering

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
ČZU (2002)

DTP - počítačová typografie

doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.,
CZU Praha (2002)

Algoritmizace a programování v C

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., RNDr. Stanislav Jelen, doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc., doc. Ing. Karel Richta, CSc.,
(2002)

Technika a technologie

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
ČZU (2002)

Umění systémového návrhu

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
Grada (2002)

Relační databázové systémy

doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.,
ČZU PEF PRAHA (2001)

Základy počítačové typografie

doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.,
ČZU PRAHA (2001)

K problématice distančního vzdělávání

prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.,
ČZU-PEF (2001)

Neuronový a logický přístup k umělé inteligenci

doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.,
PEF CZU (2001)

Operační systémy II

doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.,
PEF CZU (2001)

Geografické informační systémy a zpracování obrazů

doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.,
ČZU PEF (2001)

Informatika pro ekonomy

doc. Ing. Prokop Toman, CSc.,
VŠE (2001)

Koncepce virt. vzdělávání na PEF ČZU

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
PEF CZU (2001)

W-Design

doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.,
CZU Praha (2001)

Umění systémového návrhu

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
Grada (2000)

Methods for Building a University Information System

prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., RNDr. Alexander Černý, Ing. Jan Búřil,
VUTIUM (2000)

Měření a hodnocení jakosti informačních systémů

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
(2000)

Projektové řízení

doc. Ing. Prokop Toman, CSc.,
Národní vzdělávací fond (2000)

Sliding Window for Relations Mapping.

doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.,
GITC, Amsterdam 2000, (2000)

DTP - počítačová typografie

doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.,
ČZU PRAHA (2000)

Výpočetní systémy III

prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.,
(2000)

Metody zavádění IS na univerzitách. Příručka 1999.

prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., RNDr. Alexander Černý, Ing. Jan Búřil,
VUTIUM Brno (1999)

Power spectrum evaluation and texture classification.

doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.,
University of Uppsala, (1999)

Geografické informační systémy a zpracování obrazů.

doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.,
(1999)

Context Sliding Window for Training Learning and Texture Classification.

doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.,
TUK Košice (1998)

Informatika I

RNDr. Eva Jablonská, CSc., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Ing. Jitka Štěpánová, Ing. Čestmír Halbich, CSc., doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D., doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc., Ing. Edita Šilerová, Ph.D.,
PEF ČZU Praha (1998)

Databázové systémy I

doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D., doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
ČZU PRAHA (1998)

Úvod do programovacího jazyka C

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.,
Credit Praha (1998)

Databázové systémy

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
ČZU (1998)

Databázové systémy

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.,
ČZU (1998)

Vybrané kapitoly z informatiky

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
ČZU (1997)

Vybrané kapitoly z informatiky

RNDr. Eva Jablonská, CSc., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Ing. Jitka Štěpánová, Ing. Čestmír Halbich, CSc., doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D., doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc., RNDr. Helena Wallenfelsová,
PEF ČZU Praha (1997)

Modelování agend veřejné správy

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
ÚSIS ČR (1997)

Context Analysis along Temporal Axis

doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.,
Slovak Cybernetics Society (1996)

Informační systémy

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc., doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., Ing. Edita Šilerová, Ph.D.,
ČZU (1995)

Objekty - Každodenní realita

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
ITC Pragodata (1995)

Multitemporal and Multisource Analysis

doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.,
R. Oldenbourg, Verlag (1994)

Textové editory - MS Word

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc., Dr. Libor Fettr, doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
ČZU (1993)

Objektově orientované programování v systému Smalltalk

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
HH (1992)

Objektově orientované programování v systému Smalltalk

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
ČZU (1992)

Expertní systémy a jejich realizace

doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc., doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.,
PEF VŠZ (1992)

Regional Planning and Control Using Satellite Data

doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.,
EURISY (1992)

Texture Synthesis and Identification. Theory and Applications.

doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.,
R. Oldenbourg, (1991)

The present state in developing methods of digital image processing of remote sensing

doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.,
xx (1990)