Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:07kontakt

Fakulty » Fakulta tropického zemědelství

Katedra ekonomiky a rozvoje

How to Improve Adoption of Agroforestry Systems among Small Farmers in Peruvian Amazon?

doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D., Ing. Barbora Kulíková, Ing. Jana Lojková, Ph.D., doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.,
Nova Science Publishers, Inc (2010)

Sustainable Development

prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc., doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.,
CULS Prague (2009)

Analiz i issledovanie processov proizvodstva granul i briketov iz fitomassy

prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc., Ing. Alexander Kandakov, Ph.D., Ing. Tatiana Ivanova, Ph.D., V. M. Pobedinschi,
ČZU Praha (2009)

Banking; Banks, Bankig Services, Banking Sector

doc. Ing. Karel Srnec, Ph.D., Ing. Magdaléna Divišová, Ing. Eva Svobodová,
(2009)

Banking and Microcredit - GLOSSARY

doc. Ing. Karel Srnec, Ph.D., Ing. Magdaléna Výborná,
(2009)

Impacts of CIMMYT´s formal international training activities linked to long-term trials in the field of Conservation agriculture: 1996–2006

Ing. Jiřina Svitáková,
International Maize and Wheat Improvement Center CIMMYT, Mexico (2009)

Twapandula Angola

Ing. Petra Chaloupková, Ph.D., prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D., Pavel Trefil, Ing. Magdaléna Divišová, Ing. Magdaléna Výborná,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2009)

Metodologia da criacao integrada dos peixes e das aves, Angola, Província do Bié

Ing. Petra Chaloupková, Ph.D., prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D., Pavel Trefil,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2009)

Energy, Environment and Sustainable Development

prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc., doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.,
Czech University of Life Sciences Prague (2008)

Protegeons notre nature!

Ing. Markéta Antonínová, Ph.D., prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., Ing. Jan Svitálek,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2008)

Foreign Trade and Development Economics

doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc., prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.,
(2007)

Geography of World Economy

prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc., doc. Ing. Karel Srnec, Ph.D.,
(2006)

Economics of Development

doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc., prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.,
(2006)

International trade and developing countries

prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc., doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.,
(2006)

Marketing of Agriculture in Developing Countries

Ing. Petra Chaloupková, Ph.D.,
(2006)

Solos do planalto central em Angola

Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.,
(2006)

International Organizations and NGOs

prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc., doc. Ing. Karel Srnec, Ph.D., Ing. Jaime Muňoz Jans, Ph.D., Ing. Jaime Muňoz Jans, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc., Ing. Aiwa Edmond Aiwa, Ph.D.,
(2005)

Řízení a plánování projektů

prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc., doc. Ing. Karel Srnec, Ph.D., Ing. Jaime Muňoz Jans, Ph.D., Ing. Aiwa Edmond Aiwa, Ph.D.,
(2005)

Development Economics

prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.,
(2005)

Development Economics

prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc., doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.,
CZU Prague (2005)

Farm Management

prof. Ing. Jiří Havel, CSc., doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc., Ing. Vladimír Verner, Ph.D.,
(2004)

Banking and Finance in Less Developed Coutries

doc. Ing. Karel Srnec, Ph.D., prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc., Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D., Ing. Aiwa Edmond Aiwa, Ph.D., Ing. Vladimír Verner, Ph.D.,
(2004)

Development Economics

prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc., doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.,
(2004)

Ekonomika agrárního sektoru

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., Ing. Ivana Brožová, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.,
PEF ČZU (2003)

Globální problémy a světová ekonomika

prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.,
H.C. Beck (2003)

Geography of World Agriculture

prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc., doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc., doc. Ing. Karel Srnec, Ph.D.,
(2003)

Evropská integrace

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.,
CREDIT Praha (2002)

Globalizace světového hospodářství

prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.,
C.H. BECK (2002)

Globalisation

prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.,
Universitas Agriculturae Praga (2000)

Quantifying Agricultural Competitiveness: Methodology and Results

Ing. Zdeněk Toušek, Ph.D., prof. Dr. Alan Mathews, doc. Dr. RNDr. Tomáš Ratinger,
FAO (1999)

Průzkum trhu a zpeněžování zemědělských výrobků v RZ

doc. Ing. Karel Srnec, Ph.D., a kol. a kol.,
(1977)

Zemědělská ekonomika v příkladech

doc. Ing. Karel Srnec, Ph.D., a col a col,
(1976)