Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:26kontakt


AS FTZ KER KCHZPT KTPA KUT

Fakulty » Fakulta tropického zemědelství

Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech

Kód Název předmětu Garant předmětu
IUI35E Adaptační biologie zvířat v TS Mgr. Richard Policht, Ph.D.
IUI22E Behaviorální ekologie Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
IAI19E Biofaktory ve výživě zvířat Ing. Petra Silberová, Ph.D.
IUI38E Certifikace a hodnocení kvality potravin
IAI03E Certifikace a hodnocení kvality potravin
DIZI12Y Certifikace a hodnocení kvality potravin v tropech a subtropech
IZI28E Ekologické zemědělství a bioprodukty v tropech a subtropech
IAI15E Hygiena a technologie zpracování masa, masných výrobků a ryb v TS
IAI18E Hygiena a technologie zpracování mléka, vajec a ostatních živočišných produktů v TS
IUI42E Hygiena a technologie zpracování živočišných produktů v TS
DIZI08Y Hygiena a technologie zpracování živočišných produktů v TS
DIZI04Y Chov drůbeže v TS prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
DIZI10Y Chov koz v TS prof. Dr. Ing. Mohamed Momani Shaker
DIZI15Y Chov malých přežvýkavců v tropech a subtropech prof. Dr. Ing. Mohamed Momani Shaker
IAI17E Chov ovcí a koz v TS prof. Dr. Ing. Mohamed Momani Shaker
IUI33 E Chov ovcí a koz v TS prof. Dr. Ing. Mohamed Momani Shaker
DIZI09Y Chov ovcí v TS prof. Dr. Ing. Mohamed Momani Shaker
DIZI16Y Chov prasat a drůbeže v tropech a subtropech prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
IAI14E Chov prasat a drůbeže v TS prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
IUI40E Chov prasat a drůbeže v TS prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
DIZI05Y Chov prasat v TS prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
IAI13E Chov původních živočišných druhů v TS Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
IUI25E Chov původních živočišných druhů v TS Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
IAI01E Chov velkých hospodářských zvířat v TS I. prof. Dr. Ing. Mohamed Momani Shaker
IAI04E Chov velkých hospodářských zvířat v TS II. prof. Dr. Ing. Mohamed Momani Shaker
IUI29E Management a ekonomika rančů Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
IUI34E Metody v ekologii a etologii zvířat Mgr. Richard Policht, Ph.D.
IAI05E Obecná epizootologie a prevence onemocnění zvířat v TS prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
IUI28E Obecná epizootologie a prevence onemocnění zvířat v TS prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
IAI Odborný seminář pro obor AFS prof. Dr. Ing. Mohamed Momani Shaker
IUI51Z Odborný seminář WM Mgr. Richard Policht, Ph.D.
IUI55E Odchyt a péče o divoká a ZOO zvířata Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
IUI27E Populační dynamika zvířat Mgr. Richard Policht, Ph.D.
IUI21E Speciální zoologie v TS doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.
DIZI01Y Speciální zootechnika v TS prof. Dr. Ing. Mohamed Momani Shaker
DIZI06Y Výroba krmných směsí v TS prof. Ing. Jan Bláha, CSc.
IAI21E Výroba krmných směsí v TS prof. Ing. Jan Bláha, CSc.
IZI29Z Výrobní praxe II. živočišná Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
IUI30E Využití zvěře v TS prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
DIZI03Y Výživa a krmení hospodářských zvířat v TS prof. Ing. Jan Bláha, CSc.
IAI06E Výživa a krmení hospodářských zvířat v TS I. prof. Ing. Jan Bláha, CSc.
IAI16E Výživa a krmení hospodářských zvířat v TS II. Ing. Petra Silberová, Ph.D.
IUI15E Výživa člověka a prevence onemocnění z potravin v TS prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
IAI11E Výživa člověka a prevence onemocnění z potravin v TS prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
IUI26E Výživa zvěře v TS Ing. Petra Silberová, Ph.D.
IUI19E Zachování biodiverzity a chráněná území Mgr. Richard Policht, Ph.D.
IZI32E Základy chovu zvířat v TS I. prof. Dr. Ing. Mohamed Momani Shaker
IZI33E Základy výživy zvířat v TS prof. Ing. Jan Bláha, CSc.
IAI20E Zdravotní prevence v TS prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
IZI09E Zoohygiena a prevence hospodářských zvířat v TS prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
DIZI07Y Zoohygiena a prevence v TS prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
IAI02E Zoohygiena hospodářských zvířat v TS prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.