Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:27kontakt


AS FTZ KER KCHZPT KTPA KUT

Fakulty » Fakulta tropického zemědelství

Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech

Základy chovu zvířat v TS I.

prof. Dr. Ing. Mohamed Momani Shaker,
(2010)

Basic of animal husbandry in TS I.

prof. Dr. Ing. Mohamed Momani Shaker,
powerprint (2010)

African Studbook. Western giant eland, Taurotragus derbianus derbianus (Gray, 1847)

doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., Markéta Antonínová, Pavel Brandl, RNDr. Petr H. Verner, CSc.,
Czech university of life sciences Prague (2009)

Importované infekcie parazitárneho pôvodu

doc. MVDr. Alica Kočišová, CSc.,
UVL v Košiciach (2009)

Poultry and Pork nutrition in Latina America

MSc. Olga Lucia Rosero Alpala,
(2009)

African Studbook: Western giant eland (Taurotragus derbianus derbianus (Gray, 1847))

prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., Ing. Markéta Antonínová, Ph.D., doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., RNDr. Petr Verner, CSc.,
Czech University of Life Sciences (2008)

Protegeons notre nature!

Ing. Markéta Antonínová, Ph.D., prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., Ing. Jan Svitálek,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2008)

Využití zvěře v tropech a subtropech

prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc., Ing. Jiří Tomeš, Ing. Jana Vidová, Ing. Petra Silberová, Ph.D.,
(2007)

Farm Animal Wastes Production in the Tropics and

MSc. Andrey Román Valencia,
KLMKMKLM (2007)

Dictionary of the Veterinary Mean English-Spanish

MSc. Andrey Román Valencia, prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.,
(2007)

Health risks in tropics and subtropics - diseases transmitted by vectors

prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc., Ing. Petra Silberová, Ph.D., doc. MVDr. Alica Kočišová, CSc.,
(2007)

Zemědělství

prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D., prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů, prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.,
Baset (2007)

Manual para criacao das aves em Angola

Ing. Klára Hendlová,
(2006)

BREEDING OF LARGE FARM ANIMALS

prof. Dr. Ing. Mohamed Momani Shaker,
ČZU PRAHA (2005)

BREEDING OF LARGE FARM ANIMALS IN TROPICS AND SUBTROPICS

prof. Dr. Ing. Mohamed Momani Shaker, doc. Ing. Ivan Šáda, CSc.,
(2005)

Human Nutrition and Prevention of Food-borne Diseases

Ing. Radka Hudečková, Ph.D.,
(2004)

General Epizootology and Prevention of Animal Diseases in the Tropics and Subtropics

Ing. Radka Hudečková, Ph.D.,
(2004)

Human Nutrition and Prevention of Food-borne Diseases

doc. MVDr. Richard Sovják, CSc.,
(2004)

General Epizootology and Prevention of Animal Diseases in the Tropics and Subtropics

doc. MVDr. Richard Sovják, CSc.,
(2004)

Choroby ošípaných - Nemoci prasat (Straw,B.E.-D´Allaire S.-Mengeling W.L.-Taylor D.J.)

prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.,
Ed: Hajko/Hajková, Bratislava, Slovenská republika (2004)