Pondělí 10. 12. 2018, 20:27kontakt

Fakulty » Fakulta tropického zemědelství

Katedra udržitelných technologií

Kód Název předmětu Garant předmětu
ITI51E Alternativní zdroje energií v TS doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
DITIO4Y Applied Mechanical Engineering
DITI52Y Ekonomika a geografie světového hospodářství
ITI59E Energetické prostředky
DITI65Y Environmentální inženýrství v tropech a subtropech doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
ITI35E Environmentální inženýrství v zemědělství I Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
IUI16E Environmentální inženýrství v zemědělství II doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
ITI03E Geografie světového zemědělství
ITI55E Hospodaření se zemědělskými odpady v TS doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
DITI13Y Konvenční a nekonvenční manipulace s materiálem doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
DITI05Y Mechanizace pěstování plantážních plodin doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
ITI39E Mechanizace plantážních plodin doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
ITI15E Mechanizace rostlinné výroby v tropech a subtropech doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
DITI01Y Mechanizace zemědělství pro rostlinnou produkci tropů a subtropů doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
DITI15E Mechanizace zemědělství pro živočišnou produkci tropů a subtropů doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
DITI64Y Mechanizace zemědělství v tropech a subtropech doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
ITI25E Mechanizace živočišné výroby v TS doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
IUI52Z Project doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
DITI56Y Projekty a plánování v zemědělství rozvojových zemích
DITI70Y Přístrojová a řídící technika doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
IEI12E Regionální studie – CIS a transitivní ekonomiky
IEI13E Regionální studie – Latinská Amerika a Karibik
DITIO3Y Renewable Sources of Energy in Tropics and Subtropics
DITI63Y Rural Engineering in Tropics and Subtropics
IUI09E Řízení a plánování projektů v rozvojových zemích
IUI24E Řízení energetických zdrojů v tropech a subtropech Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
IUI14E Sociologie a demografie venkova v rozvojových zemích Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
ITI24Z Technické kreslení a základy počítačové grafiky doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
DITI07Y Technika zpracování a skladování zemědělských produktů tropů a subtropů doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
DITI12Y Technologické systémy v zemědělství tropů a subtropů
DITI71Y Technologie čištění vody doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
DITI69Y Trvale udržitelné technologie pro nakládání s odpady
DITI68Y Trvale udržitelné technologie pro zpracování půdy doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
DITI66Y Udržitelné technologie v TS
IUI23E Venkovská mechanizace a elektrifikace v tropech a subtropech
DITI08Y Využití strojně traktorového parku
IUI04E Základy inženýrských studií
DITI67Y Zemědělská mechanizace a technologické systémy v TS
IUI45E Zemědělské inženýrství v tropech a subtropech MODUL doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
ITI62E Zemědělské technologie v tropech a subtropech