Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:37kontakt

Fakulty » Fakulta tropického zemědelství

Katedra tropických plodin a agrolesnictví

Historie

Historie katedry sahá až do roku 1967, kdy byla založena jako jedna ze tří kateder ITS (spolu s katedrou živočišné produkce tropů a subtropů a s katedrou technického a ekonomického rozvoje venkova tropů a subtropů). Hlavním cílem katedry je výchova a vzdělávání odborníků v oboru rostlinná produkce v tropech a subtropech. Do roku 1989 studovali na ITS především zahraniční studenti z rozvojových zemí. Od roku 1992 je studijní program specializace rostlinná výroba otevřen také pro české studenty. Od roku 1976 je Institut tropů a subtropů zahrnut do programu mezinárodní výměny semen mezi univerzitami, institucemi a botanickými zahradami nazvaného Index Seminum.

Zaměření

Posláním katedry je vzdělávací a výzkumná činnost v oblasti rostlinné produkce v tropech a subtropech směřující ke zvýšení udržitelnosti, produktivity a odolnosti zejména maloprodukčních zemědělských systémů při zachování udržitelného využívání diverzity užitkových rostlin.

Pedagogická činnost

Z hlediska vzdělávání se katedra zaměřuje na pěstování, využití a ekologii tropických plodin s důrazem na tradiční a ekologické zemědělské systémy (např. agrolesnictví) a moderní metody rostlinných biotechnologií, doplněné o specializované vědecké disciplíny jako je např. etnobotanika a chemoekologie.

Výzkumná činnost

Výzkum katedry je zaměřen na výběr a domestikaci nových plodin (zejména podužívaných druhů se slibným komerčním potenciálem) a konzervaci jejich genetických zdrojů. Současně se zabývá možnostmi udržitelného využívání těchto rostlinných druhů v agroekosystémech tropů a subtropů a jejich komerčním uplatněním. Součástí výzkumu jsou etnoekologické studie komunit drobných zemědělců a původních etnik s cílem zjistit druhovou diverzitu pěstovaných i přirozeně rostoucích užitkových rostlin a popsat tradiční postupy při jejich pěstování, zpracování a využití. Katedra provozuje tři laboratoře, zaměřené na rostlinné biotechnologie a etnofarmakologii. Laboratoř molekulární biologie se zabývá genetickou charakteristikou užitkových rostlin, zatímco Laboratoř rostlinných explantátů se zaměřuje na výzkum nových metod množení rostlinného materiálu in vitro pro produkci geneticky identického a zdravého sadbového materiálu. Laboratoř etnobotaniky a etnofarmakologie se zabývá výzkumem nutričních vlastností, chemického složení a léčivých účinků rostlin s cílem identifikovat nové nutričně a zdravotně prospěšné potraviny a vyvinout perspektivní produkty využitelné v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Zahraniční styky

Peru Universidad National de Ucayali, Pucallpa ICRAF (World Agroforestry Centre), Pucallpa INIA (Instituto Nacional de Investigacion Agraria), Pucallpa Universidad National de San Antonio Abad del Cuzco Namibie Faculty of Agriculture and Natural Resources - University of Namibia Ekvádor Estación Experimental Santa Catalina Universidad Técnica del Norte, Ibarra

Autor: Ing. Alexander Kandakov Ph.D.Datum poslední aktualizace: 25.02.2014