Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:04kontakt

Fakulty » Fakulta tropického zemědelství

Katedra tropických plodin a agrolesnictví

Kód Název předmětu Garant předmětu
ICI21E Agrolesnické systémy doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
ICI05E Agrolesnictví doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
ICI08Z Diplomový seminář prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
DIRI10Y Ekologie v TS prof. Ing. Václav Kohout, DrSc.
ICI06E Ekonomická botanika prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
IRI10E Ekosystémy světa
DIRI17Y Explantátové kultury prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
ICI14E Chemoekologie prof. RNDr. Irena Valterová, CSc.
DIRI01Y Obecná produkce rostlinná v TS prof. Ing. Václav Kohout, DrSc.
ICI01E Obiloviny a luskoviny Ing. Jana Lojková, Ph.D.
ICI07E Okopaniny, olejniny a textilní plodiny doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
ICI17E Ovocnářství a vinařství
IRI19E Pěstování plantážních plodin doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
ICI15E Phytochemistry and Plant Chemoecology
ICI19E Pícninářství a pastvinářství v TS doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
IRI05F Rostlinná produkce v TS Ing. Jana Lojková, Ph.D.
IRI05E Rostlinná produkce v TS I Ing. Jana Lojková, Ph.D.
IRI06E Rostlinná produkce v TS II. doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
DIRI13Y Rostlinná výroba v tropech a subtropech
ICI02E Rostlinné explantáty prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
DIRI02Y Speciální plodiny tropů a subtropů prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
ICI03E Speciální plodiny tropů a subtropů prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
DIRI16Y Šlechtění rostlin a semenářství v tropecha a subtropech
ICI16E Šlechtění rostlin a semenářství v TS Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
ICI13E Tropická dendrologie doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
ICI04E Tropická rostlinná společenstva doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
ICI18E Tropické zahradnictví a květinářství Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
ICI22E Víceúčelové dřeviny doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
ICI12E Využití půdního fondu v TS doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
ICI20E Zelinářství
IRI15E Zemědělské soustavy prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani