Pondělí 10. 12. 2018, 20:27kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra technologických zařízení staveb

Kód Název předmětu Garant předmětu
TGT97E Biotechnologické zpracování organických odpadů-KS Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof.h.c.
TGT27E Biotechnologické zpracování organických odpadů Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof.h.c.
TGT48E Brewing Czech beer doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc.
TGT84E Dopravní a manipulační stroje-KS prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
TGT04E Dopravní a manipulační stroje prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
DTGX52Y Dopravní, manipulační a skladovací technika (SDZ) prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
TGE24E Dopravní, manipulační a zpracovatelská technika na zemědělských farmách doc. Ing. Petr Vaculík, Ph.D.
TGT26Z Elektronické instalace budov II (aktivní prvky počítačových sítí, síťová bezpečnost) Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
TGT46E Elektronické instalace budov III (elektrické zabezpečovací systémy I) Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
TGT27Z Elektronické instalace budov IV (elektrické zabezpečovací systémy II) Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
TGT28Z Elektronické instalace budov V (elektrické zabezpečovací systémy III) Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
TGT26E Ergonomie a přístrojové vybavení vozidel Ing. Michal Hruška, Ph.D.
TGT76E Ergonomie a přístrojové vybavení vozidel Ing. Michal Hruška, Ph.D.
TGT44Z Firemní prezentace a informační systémy-IŘT Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
TGT37Z Firemní prezentace a informační systémy Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
DTGT28Y Logistika technologických zařízení staveb prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
TGT94E Obaly a obalová technika-KS
TGT14E Obaly a obalová technika
TGT45E Počítačová grafika a webové prezentace Ing. Michal Hruška, Ph.D.
TGT34E Počítačové sítě LAN a multiprocesové OS Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
TGT36Z Praxe II. - TTZO
TGT30Z Praxe II. - TZS
TGX02E Principy technol. projekce DI Ing. Jan Sander, Ph.D.
TGT22E Process Engineering in Agri-Food Industries - TEE
TGT95Z Programování v prostředí Windows - Visual Basic-KS Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
TGT35Z Programování v prostředí Windows - Visual Basic Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
TGT93E Projektování technologických zařízení staveb-KS Ing. Jan Sander, Ph.D.
TGT33E Projektování technologických zařízení staveb Ing. Jan Sander, Ph.D.
TGT88E Skladovací technika-KS doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
TGT08E Skladovací technika doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
TGT99Z Správa operačního systému LINUX-KS Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
TGT79E Správa počítačové sítě NOVELL NETWARE-KS Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
TGT39E Správa síťových OS I (Novell Netware) Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
TGT38Z Správa síťových OS II (Linux) Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
TGT 03E Storage of agricultural materials doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc.
TGT96E Stroje a technologie v živočišné produkci-KS
TGT40E Stroje a technologie v živočišné produkci
TGA04E Stroje a zařízení pro přípravu krmiv doc. Ing. Petr Vaculík, Ph.D.
TGT100E Stroje pro zpracování zeměděských produktů - KS Dr. Ing. Tomáš Jehlička
TGT41E Stroje pro zpracování zeměděských produktů Dr. Ing. Tomáš Jehlička
TGX07E Strojní zařízení pro sanitaci v agropotravinářském průmyslu doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc.
TGA71E Technická zařízení staveb pro ŽV - KS doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc.
TGA01E Technická zařízení staveb pro ŽV doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc.
DTGX27Y Technika a technologie zpracování odpadů
TGT70E Technika prostředí-KS prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
TGT10E Technika prostředí prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
DTGX29Y Technika prostředí staveb prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
TGA10E Technika v živočišné výrobě
TGA75E Technika v živočišné výrobě KS
TGT01E Technological Equipment of Buildings for Animal Production - TEE prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
TGT87E Technologická zařízení potravinářských staveb I.-KS Ing. Vladimír Doležal, Ph.D.
TGT07E Technologická zařízení potravinářských staveb I. Ing. Vladimír Doležal, Ph.D.
TGT73E Technologická zařízení potravinářských staveb II.-KS Ing. Vladimír Doležal, Ph.D.
TGT13E Technologická zařízení potravinářských staveb II. Ing. Vladimír Doležal, Ph.D.
DTGX56Y Technologická zařízení staveb a technologie živoč. produkce (SDZ) prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
TGT91E Technologická zařízení staveb odpadového hospodářství I.-KS doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
TGT31E Technologická zařízení staveb odpadového hospodářství I. doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
TGT92E Technologická zařízení staveb odpadového hospodářství II.-KS doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
TGT32E Technologická zařízení staveb odpadového hospodářství II. doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
TGT86E Technologická zařízení staveb pro ŽV I.-KS doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc.
TGT16E Technologická zařízení staveb pro ŽV I. doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc.
TGT77E Technologická zařízení staveb pro ŽV II. -KS doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc.
TGT17E Technologická zařízení staveb pro ŽV II. doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc.
TGT81E Technologická zařízení výroby krmiv-KS
TGT11E Technologická zařízení výroby krmiv
DTGX26Y Technologie a technika v živočišné výrobě doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc.
TGT71E Technologie a technika živočišné produkce-KS
TGT21E Technologie a technika živočišné produkce
TGX76E Technologie výroby potravin -KS Ing. Vladimír Doležal, Ph.D.
TGX06E Technologie výroby potravin Ing. Vladimír Doležal, Ph.D.
TGA09E Technologie zpracování rostlinných produktů Dr. Ing. Tomáš Jehlička
TGA02E Technologie zpracování živočišných produktů
TGT06E Transport, Handling and Manipulation Machinery prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
TGT24Z Základy webu a webových aplikací Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
TGX43E Zařízení a výroba potravin v TS
TGT98E Zásobování plynem-KS Ing. Ladislav Musil, CSc.
TGT28E Zásobování plynem Ing. Ladislav Musil, CSc.
DIDI094 Zemědělské stavby a mechanizace živočišné produkce prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
TGI42E Zpracování a skladování zemědělských produktů vTS