Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:05kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra technologických zařízení staveb

Technika pro zpracování komunálního odpadu - Vědecká monografie

doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., doc. Ing. Petr Vaculík, Ph.D., Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D.,
ČZU Praha (2010)

Navigace

Ing. Michal Hruška, Ph.D., Ing. Milan Říha,
(2010)

Účinné využití tuhých biopaliv v malých spalovacích zařízeních s ohledem na snižování emisí znečišťujících látek

doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., Ing. Petr Jevič, CSc., doc. Ing. Petr Vaculík, Ph.D.,
powerprint, Praha (2010)

Palubní radiooperátor pro námořní pohyblivou službu

Ing. Milan Říha, Ing. Michal Hruška, Ph.D.,
(2009)

NAVTEX, NAVigational TEleX

Ing. Michal Hruška, Ph.D., Ing. Milan Říha,
(2009)

Zpracování biologicky rozložitelných odpadů

doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., doc. Ing. Petr Vaculík, Ph.D.,
PowerPrint (2008)

Dopravní a manipulační stroje I. Základy logistiky

prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2008)

Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3 - 11/3.5

Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.,
Verlag Dashofer (2008)

Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.5 - 11/3.6.1

Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.,
Verlag Dashofer (2008)

Biomasa pro výrobu energie

doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., doc. Ing. Petr Vaculík, Ph.D.,
ČZU v Praze (2008)

Počítačové instalace kap. 11/2.11 - 11/2.11.1

Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.,
(2007)

Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů

Ing. Mária Kollárova, Petr Plíva, Ing. Antonín Jelínek, CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Věra Hájková,
Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha (2007)

Pivovarnictví

doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc.,
Grada Publishing a.s. (2007)

Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů

Ing. Mária Kollárova, Petr Plíva, Ing. Antonín Jelínek, CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Věra Hájková,
Výzkumný ústav zemědělské techniky (2007)

Počítačové instalace kap. 11/2 - 11/2.4

Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.,
Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o. (2006)

Počítačové instalace kap. 11/2.5 - 11/2.6

Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.,
Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o. (2006)

Technika a technologie v živočišné produkci

doc. Ing. Miroslav Andrt, CSc.,
(2006)

Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů

doc. Ing. Miroslav Andrt, CSc.,
IREAS, Institut pro strukturální politiku,o.p.s. (2006)

Počítačové instalace kap. 11/2.6.1 - 11/2.8

Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.,
Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o. (2006)

Počítačové instalace kap. 11/2.9 - 11/2.10

Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.,
Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o. (2006)

Právní aspekty kompostování

Ing. Petr Plíva, CSc., Ing. Antonín Jelínek, CSc., Ing. Mária Kollárova, doc. Ing. Miroslav Andrt, CSc., Ing. Jaroslav Váňa, CSc., MVDr. Bohuslav Vostoupal,
(2004)

Technika a technologie v živočišné produkci

doc. Ing. Miroslav Andrt, CSc.,
(2004)

Biomasa-obnovitelný zdroj energie

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof.h.c., Ing. Jaroslav Kára, CSc., Ing. Petr Jevič, CSc.,
(2004)

Obaly a obalová technika

Ing. Andrea Smejtková, Ph.D.,
(2004)