Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:04kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra matematiky

Kód Název předmětu Garant předmětu
TAT07E Algoritmické a numerické výpočty RNDr. Jan Hora, Ph.D.
TAT77E Algoritmické a numerické výpočty RNDr. Jan Hora, Ph.D.
TAT06E Aplikovaná matematika prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
TAA01E Aplikovaná matematika doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
TAA71E Aplikovaná matematika doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
TAA11E Applied Mathematics prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
DTAX05Y Finanční matematika prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
DTAT08Y Inženýrská a finanční matematika prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
DTAT08Z Inženýrská a finanční matematika prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
DTAT01Z Inženýrská matematika prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
DTAT01Y Inženýrská matematika prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
DTAX03Y Matematické modelování prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
TAT11Z Matematika - vyrovnavácí kurs TF RNDr. Olga Pokorná, CSc.
TAE21E Matematika doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
TAE31E Matematika doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
TAZ11E Matematika
TAZ71E Matematika
TAL74E Matematika
TAZ03E Matematika
TAL71E Matematika
TAI12E Matematika RNDr. František Mošna, Ph.D.
TAL01E Matematika
TAL04E Matematika
TAL75E Matematika
TAL12E Matematika
TAZ73E Matematika
TAZ13E Matematika
TAZ75E Matematika I
TAI21E Matematika I prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
TAZ01E Matematika I
TAT01E Matematika I prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
TAE01E Matematika I doc. RNDr. Přemysl Jedlička, Ph.D.
TAE71E Matematika I doc. RNDr. Přemysl Jedlička, Ph.D.
TAL03E Matematika I
TAT71E Matematika I prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
TAE72E Matematika II
TAZ72E Matematika II
TAT72E Matematika II prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
TAE02E Matematika II
TAT02E Matematika II prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
TAL02E Matematika II
TAI22E Matematika II prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
TAZ02E Matematika II
TAE73E Matematika III RNDr. Jan Hora, Ph.D.
TAL24E Matematika III prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
TAT03E Matematika III prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
TAE03E Matematika III RNDr. Jan Hora, Ph.D.
TAT73E Matematika III prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
TAT08E Metody zpracování dat RNDr. František Mošna, Ph.D.
TAT78E Metody zpracování dat RNDr. František Mošna, Ph.D.
TAT12Z Praktikum z Matematiky I Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
TAT13Z Praktikum z Matematiky II Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
DTAX06Y Příprava a vyhodnocení experimentu prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
TAA72E Výpočetní metody v biologii Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
TAA02E Výpočetní metody v biologii Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.