Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:12kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra fyziky

Photovoltaics

Ing. Vladislav Poulek, CSc., prof. Ing. Martin Libra, CSc.,
Nakladatelství ILSA (2010)

Limit Loading Processes and their Reflection in Intevertebral Dynamics

Mgr. Josef Zeman, Ph.D.,
Tribun EU (2010)

Limit Loading Processes and their Reflection in Intevertebral Dynamics

Mgr. Josef Zeman, Ph.D.,
Tribun EU (2010)

Limit Loading Processes and their Reflection in Intevertebral Dynamics

Mgr. Josef Zeman, Ph.D.,
Tribun EU (2010)

Limit Loading Processes and their Reflection in Intevertebral Dynamics

Mgr. Josef Zeman, Ph.D.,
Tribun EU (2010)

Limit Loading Processes and their Reflection in Intevertebral Dynamics

Mgr. Josef Zeman, Ph.D.,
Tribun EU (2010)

Fotovoltaika, teorie i praxe využití solární energie

prof. Ing. Martin Libra, CSc., Ing. Vladislav Poulek, CSc.,
ILSA (2009)

Agromaterials -Study Guide-

prof. Ing. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc.,
Czech University of Life Sciences (2008)

Energía solar

prof. Ing. Martin Libra, CSc., Ing. Vladislav Poulek, CSc.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2008)

Fyzika - požadavky k přijímací zkoušce

RNDr. Jan Sedláček, Ph.D., RNDr. Vladimír Roubík, CSc.,
(2008)

Zdroje a využití energie

prof. Ing. Martin Libra, CSc., Ing. Vladislav Poulek, CSc.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2007)

Fyzika v příkladech

RNDr. Jan Sedláček, Ph.D., RNDr. Vladimír Roubík, CSc.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2007)

Solar energy, photovoltaics - promissing trend for today and close future

Ing. Vladislav Poulek, CSc., prof. Ing. Martin Libra, CSc.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2006)

Solární energie, fotovoltaika - perspektivní trend současnosti i blízké budoucnosti

prof. Ing. Martin Libra, CSc., Ing. Vladislav Poulek, CSc.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2006)

Zdroje a využití energie

prof. Ing. Martin Libra, CSc.,
(2006)

Efect of cardiac activity on vertebral column responses

Mgr. Josef Zeman, Ph.D.,
Czech Society of Biomechanics (2006)

Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu

Mgr. Josef Zeman, Ph.D.,
(2006)

The Intervertebral Disc Energy Transfer

Mgr. Josef Zeman, Ph.D.,
Czech Society of Biomechanics - Charles University in Prague (2006)

Solární energie

prof. Ing. Martin Libra, CSc., Ing. Vladislav Poulek, CSc.,
Česká zemědělská univerzita v Praze (2005)

Základy měření fyzikálních parametrů zemědělských materiálů a produktů

prof. Ing. Martin Libra, CSc., RNDr. Eva Schürerová, CSc.,
(2004)

Fyzika v příkladech

prof. Ing. Martin Libra, CSc., a kolektiv a kolektiv,
Nakladatelství R. Hájek (2003)