Pondělí 10. 12. 2018, 21:48kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra mechaniky a strojnictví

Kód Název předmětu Garant předmětu
DTCX25Y Alternativní zdroje energie prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
TCT70E Aplikovaná hydromechanika doc. Ing. Martin Polák, Ph.D.
TCT10E Aplikovaná hydromechanika doc. Ing. Martin Polák, Ph.D.
TCT06E Aplikovaná termomechanika prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
TCT76E Aplikovaná termomechanika prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
TCT78E Části strojů prof. Ing. David Herák, Ph.D.
TCT05E Části strojů prof. Ing. David Herák, Ph.D.
TCT19Z Energetické stroje a zařízení prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
TCT89Z Energetické stroje a zařízení prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
TCT80E Hydromechanika doc. Ing. Martin Polák, Ph.D.
TCT13E Hydromechanika doc. Ing. Martin Polák, Ph.D.
TCT15E Konstruování s podporou počítačů doc. Ing. Vladimír Šleger, CSc.
TCT81E Konstruování s podporou počítačů doc. Ing. Vladimír Šleger, CSc.
TCT88E Konstruování s podporou počítačů II. prof. Ing. David Herák, Ph.D.
TCT26E Konstruování s podporou počítačů II. prof. Ing. David Herák, Ph.D.
TCT87E Mechanika tekutin doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.
TCT17E Mechanika tekutin doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.
TCT77E Pružnost a pevnost Ing. Oldřich Dajbych, Ph.D.
TCT03E Pružnost a pevnost Ing. Oldřich Dajbych, Ph.D.
TCT04E Technická dokumentace Ing. Václav Podpěra, CSc.
TCT74E Technická dokumentace Ing. Václav Podpěra, CSc.
TCL16E Technická mechanika LF doc. Ing. Vladimír Šleger, CSc.
TCT71Z Technická mechanika TF I. doc. Ing. Vladimír Šleger, CSc.
TCT01Z Technická mechanika TF I. doc. Ing. Vladimír Šleger, CSc.
TCT12E Technická mechanika TF II. doc. Ing. Vladimír Šleger, CSc.
TCT79E Technická mechanika TF II. doc. Ing. Vladimír Šleger, CSc.
DTCT24Y Technická termomechanika prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
TCT23E Technologie chladírenství prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
TCT73E Technologie chladírenství prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
TCT82E Termické zpracování odpadů
TCT20E Termické zpracování odpadů
TCL19Z Termomechanika - LF prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
TCT02E Termomechanika TF prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
TCT72E Termomechanika TF prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
DTCX07Y Transformace a využití energií prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
ne Virtual reality in engineering applications prof. Ing. David Herák, Ph.D.
TCT85E Základy strojnictví Ing. Aleš Sedláček, Ph.D.
TCT30E Základy strojnictví Ing. Aleš Sedláček, Ph.D.
TCT07E Základy technické mechaniky - TEE prof. Ing. David Herák, Ph.D.