Pondělí 10. 12. 2018, 20:26kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra mechaniky a strojnictví

Hydromechanika

doc. Ing. Martin Polák, Ph.D.,
(2009)

Sbírka příkladů z termomechaniky

doc. Ing. Martin Polák, Ph.D., prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc., Daniel Adamovský,
(2009)

Doprava v zemědělství

Ing. Otakar Syrový, Ing. Alexander Bartolomějev, Pavel Kovaříček, Ing. Karel Kubín, Michal Novák, Ing. Václav Podpěra, CSc., Ing. Radek Pražan,
Profi Press s.r.o. (2008)

Aplikovaná hydromechanika I (základy hydroenergetiky)

doc. Ing. Emil Ulrych, CSc.,
(2007)

Termomechanika

doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D., Daniel Adamovský, prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.,
(2007)

Části strojů

doc. Ing. Ladislav Zachariáš, CSc.,
(2007)

Části strojů

doc. Ing. Ladislav Zachariáš, CSc.,
(2005)

Biomasa-obnovitelný zdroj energie

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof.h.c., Ing. Jaroslav Kára, CSc., Ing. Petr Jevič, CSc.,
(2004)