Pondělí 10. 12. 2018, 21:31kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra materiálu a strojírenské technologie

Kód Název předmětu Garant předmětu
TDT05Z Dílenská praxe prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
DTDT23Y Konstrukční materiály a strojírenská technologie prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
TDT07E Nauka o materiálu - TEE doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
TDT02E Nauka o materiálu doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
TDT72E Nauka o materiálu doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
TDT76E Perspektivní konstrukční materiály doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
TDT06E Perspektivní konstrukční materiály doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
TDT01E Speciální strojírenská technologie prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
TDT71E Speciální strojírenská technologie prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
TDT73Z Strojírenská technologie I prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
TDT03Z Strojírenská technologie I prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
TDT04E Strojírenská technologie II prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
TDT74E Strojírenská technologie II prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
TDL01E Technické materiály nedřevěné prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.
TDT70E Základy strojírenské technologie prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
TDT10E Základy strojírenské technologie prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
TDT09E Zpracovny kovového odpadu prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
TDT79E Zpracovny kovového odpadu prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
TDT78E Zpracovny nekovového odpadu prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.
TDT08E Zpracovny nekovového odpadu prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.