Čtvrtek 13. 12. 2018, 01:27kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra materiálu a strojírenské technologie

Strojírenská technologie (technologické postupy)

prof. Ing. Milan Brožek, CSc.,
(2009)

Strojírenská technologie I (návody ke cvičením)

prof. Ing. Milan Brožek, CSc.,
(2008)

Zpracovny nekovového odpadu

prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.,
(2008)

Nauka o materiálu

doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.,
(2006)

Příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky

prof. Ing. Milan Brožek, CSc.,
Profi Press, s. r. o. (2004)

Příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky.

prof. Dr. Ing. František Kumhála, doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., prof. Ing. Milan Brožek, CSc., doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., prof. Ing. Josef Pošta, CSc.,
Profi Press, s.r.o. Praha (2004)