Pondělí 10. 12. 2018, 21:35kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra vozidel a pozemní dopravy

Opravárenství a diagnostika 3

prof. Ing. Josef Pošta, CSc., doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc., Ing. Bohuslav Peterka, Ph.D.,
Informatorium, spol. s r. o (2010)

TRENDS IN VEHICLES SAFETY

Ing. František Dvořák, CSc., Ing. František Lachnit, Ph.D.,
Slovak University of Agricultur in Nitra (2009)

Logistika odpadového hospodářství

prof. Ing. Věra Voštová, CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D., Karel Jeřábek,
České vysoké učení technické v Praze Česká technika – nakladatelství ČVUT (2009)

Vodík alternativní palivo

doc. Ing. Josef Kameš, DrSc.,
Nakladatelství ČVUT - Výroba (2008)

POSSIBILITIES OF INDIRECT EMISSION MEASUREMENT

doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc., prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc., doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.,
Tribun EU s.r.o. (2008)

THE OPERATIONAL EMISSION MEASUREMENT OF COMBUSTION ENGINES

doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc., doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D., prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc.,
Tribun EU s.r.o. (2008)

Doprava v ůzemním plánování

doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc., Ing. Patrik Břečka, Ph.D.,
KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, 611 54 Brno (2008)

The Application of Telematics for Driven Vehicles’ Emission Measurement

doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc., prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc., doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc., doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek,
Wydavnictwa komunikacji i lacznošci (2008)

E-learningová podpora kurzů dopravní telematiky

Ing. Patrik Břečka, Ph.D.,
KPM CONSULT (2008)

TELEMATICKÉ MĚŘENÍ DYNAMIKY VOZIDEL

doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc., prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc.,
KPM CONSULT (2008)

Územní plánování a doprava

Ing. arch. Hana Bártová, doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc.,
Nakladatelství ARCH (2008)

Rural Engineering in the Tropics and Subtropics

prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc., doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc.,
ČZU Praha (2007)

Základy dopravního inženýrství

doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc.,
(2005)

Dopravní inženýství II

Ing. Patrik Břečka, Ph.D., Ing. Tomáš Matras, Ph.D.,
(2005)

Alternativní pohony automobilů

doc. Ing. Josef Kameš, DrSc.,
BEN - technická literatura, Praha 2004 (2004)