Čtvrtek 17. 1. 2019, 10:07kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra zemědělských strojů

Kód Název předmětu Garant předmětu
TFT02Z Design strojů a zařízení v agropotravinářském komplexu
TFT75Z Design strojů a zařízení v agropotravinářském komplexu
KOPIE - Design strojů a zařízení v agropotravinářském komplexu
TFX16E Malá mechanizace Ing. Josef Krupička, CSc.
TFX83E Malá mechanizace Ing. Josef Krupička, CSc.
TFX08E Mechanizace ochrany rostlin doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
TFX70E Mechanizace ochrany rostlin doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
TFA02E Mechanizace rostlinné výroby doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
TFA75E Mechanizace rostlinné výroby doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
TFA02E_ Mechanizace rostlinné výroby prof. Ing. Josef Hůla, CSc.
TFA75E_ Mechanizace rostlinné výroby prof. Ing. Josef Hůla, CSc.
TFA31E Mechanizace zahradnictví Ing. Josef Krupička, CSc.
TFA73E Mechanizace zahradnictví Ing. Josef Krupička, CSc.
TFA30E Mechanizace zahradnictví Ing. Josef Krupička, CSc.
TFE25Z Mechanizace zahradnictví a speciálních provozů Ing. Josef Krupička, CSc.
TFA71E Mechanizace zemědělské výroby I. Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D.
TFA01E Mechanizace zemědělské výroby I. Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D.
TFA72E Mechanizace zemědělské výroby I. pro Bc Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D.
TFA32E Mechanizace zemědělské výroby I. pro Bc Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D.
TFT78E Obchod s technikou doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
TFT28E Obchod s technikou doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
TFT22Z Praxe I.
TFT34Z Praxe II.
TFX29E Precizní zemědělství doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
TFX85E Precizní zemědělství doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
DTFX41Y Precizní zemědělství doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
TFX05E Řízení a obsluha sklízecích mlátiček doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
DTFT50Y Stavba stacionárních zařízení (SDZ) prof. Dr. Ing. František Kumhála
TFT87E Stroje a technologie pro lesnickou a dřevařskou výrobu doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.
TFT19E Stroje a technologie pro lesnickou a dřevařskou výrobu doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.
TFT40E Stroje a technologie v rostlinné produkci prof. Ing. Josef Hůla, CSc.
TFT85E Stroje a technologie v rostlinné produkci prof. Ing. Josef Hůla, CSc.
TFT40E_ Stroje a technologie v rostlinné produkci prof. Dr. Ing. František Kumhála
TFT85E_ Stroje a technologie v rostlinné produkci prof. Dr. Ing. František Kumhála
TFT71E Stroje pro sklizeň pícnin a semenných plodin Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D.
TFT11E Stroje pro sklizeň pícnin a semenných plodin Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D.
TFT12E Stroje pro sklizeň speciálních plodin a úpravu produktů prof. Dr. Ing. František Kumhála
TFT72E Stroje pro sklizeň speciálních plodin a úpravu produktů prof. Dr. Ing. František Kumhála
TFT74E Stroje pro zpracování půdy, pěstování rostlin a sklizeň okopanin doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
TFT04E Stroje pro zpracování půdy, pěstování rostlin a sklizeň okopanin doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
DTFX51Y Technika a technologie rostlinné produkce (SDZ) prof. Ing. Josef Hůla, CSc.
TFT15E Technika pro obnovu a udržování krajiny I. doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
TFT88E Technika pro obnovu a udržování krajiny I. doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
TFT16E Technika pro obnovu a udržování krajiny II. prof. Dr. Ing. František Kumhála
TFT89E Technika pro obnovu a udržování krajiny II. prof. Dr. Ing. František Kumhála
DTFX43Y Technologie a technika pro sklizeň rostlinné produkce prof. Dr. Ing. František Kumhála
DTFX42Y Technologie a technika pro zpracování půdy a pěstování rostlin doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
TFT23E Technologie a technika rostlinné produkce prof. Ing. Josef Hůla, CSc.
TFT80E Technologie a technika rostlinné produkce prof. Ing. Josef Hůla, CSc.
TFT76E Tekutinové mechanizmy doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.
TFT06E Tekutinové mechanizmy doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.
DTFX44Y Teorie technologických systémů prof. Dr. Ing. František Kumhála
TFE24E Zemědělská technika doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
TFE85E Zemědělská technika doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
DTFT54Y Zemědělské stroje a motorová vozidla (SDZ) doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
TFT79E Zpracování partikulárních látek prof. Dr. Ing. František Kumhála
TFT09E Zpracování partikulárních látek prof. Dr. Ing. František Kumhála