Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:53kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra zemědělských strojů

Spatial Variability and Pattern of Selected Properties of Agricultural Soils in the Czech Republic Measured by

doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Jitka Kumhálová, Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D., Ing. Martin Zlínský, Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Václav Prošek,
Springer Netherlands (2010)

Minimalizace zpracování půdy

prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Blanka Procházková, Barbora Badalíková, Jan Dovrtěl, Tamara Dryšlová, Ivo Hartman, Jan Hrubý, Eva Hrudová, Miloslav Javůrek, Pavel Kasal, Karel Klem, Pavel Kovaříček, doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., prof. Dr. Ing. František Kumhála, doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., Lubomír Neudert, Pavel Růžek, Vladimír Smutný, Ing. Marie Váňová, CSc., Jan Winkler,
Vydavatelství Profi Press, s.r.o. (2008)

Zpracování půdy a setí – úspory energie

prof. Ing. Josef Hůla, CSc., doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.,
VÚZT (2008)

Zemědělská technika-stroje a technologie pro rostlinnou výrobu

prof. Dr. Ing. František Kumhála, doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D., Ing. Ivo Honzík,
Česká zemědělská univerzita v Praze, nakladatelství Powerprint (2007)

Aplikační technika

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.,
Orin s.r.o. (2006)

Technika pro sklizeň a konzervaci pícnin

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.,
Ing. Petr Baštan - vydavatelství (2006)

Ottova encyklopedie A-Ž (hesla: zemědělská technika)

doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.,
Ottovo nakladatelství, s.r.o. (2004)

Porovnání axiálních a tangenciálních mlátiček z hlediska sklizně sladovnického ječmene.

prof. Dr. Ing. František Kumhála,
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha (2004)

Poškození obilek sladovnického ječmene během technologického procesu sklizně.

prof. Dr. Ing. František Kumhála, doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Ing. Josef Krupička, CSc.,
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. Praha (2004)

Příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky.

prof. Dr. Ing. František Kumhála, doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., prof. Ing. Milan Brožek, CSc., doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., prof. Ing. Josef Pošta, CSc.,
Profi Press, s.r.o. Praha (2004)

Opravy a údržba hydraulických soustav

doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.,
Profi Press s.r.o. (2004)

Oleje, maziva a chladicí kapaliny

doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.,
Profi Press s.r.o. (2004)