Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:18kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra využití strojů

Kód Název předmětu Garant předmětu
DTIX38Y Analýza a vyhodnocování dat doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D.
DTIT39Y Automatizace stavebních technologií prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
TIT03E Inženýrské zpracování dat Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D.
TIT73E Inženýrské zpracování dat Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D.
DTIX07 Management a marketing strojů a technických systémů prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
TIA08E Mechanizace odpadového hospodářství doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
TIT08E Mobile Machinery Utilization - TEE doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D.
TIT20E Počítačová prezentace dat Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D.
TIT78E Počítačová prezentace dat Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D.
TIT09Z Praxe II prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.
TIT10Z Projekt IT doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D.
TIT02E Projektování technologických procesů prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.
TIT72E Projektování technologických procesů prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.
TET17E Provozní vlastnosti dopravních vozidel prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
TET77E Provozní vlastnosti dopravních vozidel prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
TIT01E Řízení a organizace výrobních procesů prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
TIT71E Řízení a organizace výrobních procesů prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
DTIX09Y Řízení provozu strojů prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
TIL01Z Skládky tuhých komunálních odpadů doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
TIT76E Skládky tuhých komunálních odpadů doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
TIT06E Skládky tuhých komunálních odpadů doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
TIA01E Služby se zemědělskou technikou prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.
TIA75E Služby se zemědělskou technikou prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.
TET78E Speciální spalovací motory a vozidla prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
TET08E Speciální spalovací motory a vozidla prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
TIT12E Stroje a technologie odpadového hospodářství doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
TIT82E Stroje a technologie odpadového hospodářství doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
TIT04E Stroje a technologie stavebnictví prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
TIT74E Stroje a technologie stavebnictví prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
TIT75E Technika a technologie odpadového hospodářství doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
TIT05E Technika a technologie odpadového hospodářství doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
TIT07E Technologické systémy v rostlinné výrobě prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.
TIT77E Technologické systémy v rostlinné výrobě prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.
DTIX16Y Teorie výrobních procesů prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
TIT13E Využití mobilních strojů doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D.
TIT79E Využití mobilních strojů doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D.
DTIX40Y Využití strojů v rostlinné produkci prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.