Pondělí 10. 12. 2018, 21:01kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra využití strojů

Technika pro zpracování komunálního odpadu - Vědecká monografie

doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., doc. Ing. Petr Vaculík, Ph.D., Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D.,
ČZU Praha (2010)

Spatial Variability and Pattern of Selected Properties of Agricultural Soils in the Czech Republic Measured by

doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Jitka Kumhálová, Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D., Ing. Martin Zlínský, Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Václav Prošek,
Springer Netherlands (2010)

Kompostování v pásových hromadách na volné ploše

Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Petr Plíva, CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D., A. Jelínek, Ing. Mária Kollárova, Jaroslav Váňa, MVDr. Bohuslav Vostoupal, Karolína Marešová,
Profi Press (2009)

POČÍTAČOVÁ PREZENTACE DAT - FIREMNÍ STYL A KOMUNIKACE

Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.,
(2009)

POČÍTAČOVÁ PREZENTACE DAT - POČÍTAČOVÁ TYPOGRAFIE A NÁVRH DOKUMENTŮ

Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.,
(2009)

POČÍTAČOVÁ PREZENTACE DAT - GRAFIKA A TISK DOKUMENTŮ

Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.,
(2009)

Logistika odpadového hospodářství

prof. Ing. Věra Voštová, CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D., Karel Jeřábek,
České vysoké učení technické v Praze Česká technika – nakladatelství ČVUT (2009)

Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009

prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., Ing. Oldřich Faměra, CSc., prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., doc. Ing. Boris Hučko, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc., doc. Ing. Alois Kodeš, CSc., prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc., doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací a MZe ČR (2008)

Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů

Ing. Mária Kollárova, Petr Plíva, Ing. Antonín Jelínek, CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Věra Hájková,
Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha (2007)

Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů

Ing. Mária Kollárova, Petr Plíva, Ing. Antonín Jelínek, CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Věra Hájková,
Výzkumný ústav zemědělské techniky (2007)

Využití mobilních strojů - podklady k přednáškám a cvičením (multimediální CD)

doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.,
(2007)

Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu

prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., a kolektiv a kolektiv, prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Normativy zemědělských výrobních technologií

prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., a kolektiv a kolektiv, prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Příručka pro starosty venkovských obcí

Z. Trávníček, prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., a kol. a kol.,
MMR (2005)

Technika pro kompostování v pásových hromadách

Ing. Petr Plíva, CSc., doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Antonín Jelínek, CSc., Ing. Mária Kollárova,
Výzkumný ústav zemědělské techniky (2005)

Příručka pro starosty venkovských obcí

Ing. Zdeněk Trávníček, CSc., prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., a kol. a kol.,
Ministerstvo pro místní rozvoj (2004)