Pondělí 10. 12. 2018, 20:27kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra jakosti a spol. strojů

Kód Název předmětu Garant předmětu
TJT06Z Bezpečnost práce doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.
TJT11E Čistírny odpadních vod prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
TJT71E Čistírny odpadních vod prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
TGT25E Elektronické instalace budov I prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
TGT75E Elektronické instalace budov I prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
TJT08E Informační systémy v údržbě prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
DTGT02Y Informační technika a počítačové sítě prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
TJX02E Jakost, spolehlivost a obnova strojů prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
TJX72E Jakost, spolehlivost a obnova strojů prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
DTJT21Y Jakost, spolehlivost a servisní logistika strojů prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
TJT01E Logistic Management - TEE prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
DTJT19Y Obnova strojů a počítačová podpora řízení údržby prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
TGT42E Počítačové sítě WAN a programování v prostředí Windows - IŘT prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
TGT102E Počítačové sítě WAN a programování v prostředí Windows - IŘT, KS prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
TJT13Z Praxe II JSS prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
TGT43E Programování v prostředí Windows - Visual Basic, IŘT prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
TGT101E Programování v prostředí Windows - Visual Basic, IŘT,KS prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
TJT05E Projektové řízení Ing. Tomáš Hladík, Ph.D.
TJX71E Provozuschopnost strojů prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
TJX01E Provozuschopnost strojů prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
DTJX59Y Servis a obnova strojů (SDZ) prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
TJX08E Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
TJX78E Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
TJX76E Systémy řízení jakosti prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
TJX09E Systémy řízení jakosti prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
TJT03E Technická diagnostika doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.
TJT73E Technická diagnostika doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.
TJT74E Technologie údržby strojů prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
TJT04E Technologie údržby strojů prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
TJT09E Technologie údržby strojů 1 prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
TJT14E Technologie údržby strojů 2 prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
DTJT22Y Technologie udržování, diagnostiky a oprav strojů prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
DTJT20Y Tribologie prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
TJT07E Údržba zaměřená na bezporuchovost doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.