Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:21kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra jakosti a spol. strojů

Opravárenství a diagnostika 3

prof. Ing. Josef Pošta, CSc., doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc., Ing. Bohuslav Peterka, Ph.D.,
Informatorium, spol. s r. o (2010)

Opravárenství a diagnostika

prof. Ing. Josef Pošta, CSc.,
Informatorium (2008)

Opravárenství a diagnostika 2

prof. Ing. Josef Pošta, CSc., Ing. Bohuslav Peterka, Ph.D.,
Informatorium, spol. s r. o. (2008)

EuroMaint - European Maintenance Management

prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Ing. Tomáš Hladík, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D., a kolektiv a kolektiv,
Hogeschool Utrecht, University of Applied Sciences (2008)

POSSIBILITIES OF INDIRECT EMISSION MEASUREMENT

doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc., prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc., doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.,
Tribun EU s.r.o. (2008)

THE OPERATIONAL EMISSION MEASUREMENT OF COMBUSTION ENGINES

doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc., doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D., prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc.,
Tribun EU s.r.o. (2008)

The Application of Telematics for Driven Vehicles’ Emission Measurement

doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc., prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc., doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc., doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek,
Wydavnictwa komunikacji i lacznošci (2008)

TELEMATICKÉ MĚŘENÍ DYNAMIKY VOZIDEL

doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc., prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc.,
KPM CONSULT (2008)

Simulace podnikových procesů

Ing. Tomáš Hladík, Ph.D.,
Computer Press, a.s. (2007)

Otázky pro přezkoumání managementu spolehlivosti

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
Verlag Dashofer (2007)

Procesy analýzy spolehlivosti

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
Verlag Dashofer (2007)

Systémy managementu jakosti a spolehlivosti v údržbě

prof. Ing. Václav Legát, DrSc., prof. Ing. Josef Pošta, CSc., prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., Ing. Petr Hrnčíř,
Česká společnost pro jakost (2007)

Jakost, spolehlivost a obnova strojů

prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Ing. Adéla Horáková,
(2006)

Provozuschopnost strojů

prof. Ing. Josef Pošta, CSc., doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.,
(2006)

Technologie údržby

prof. Ing. Josef Pošta, CSc.,
(2006)

Požadavky na spolehlivost použitých dílů

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
Verlag Dashofer (2006)

Management procesu přezkoumání návrhu

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
Verlag Dashofer (2006)

Management spolehlivosti

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
Verlag Dashofer (2006)

Prediktivní údržba

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
(2006)

Manažer údržby s certifikátem IIR

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
(2006)

Systém managementu kvality v údržbe orientovanej na procesy

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
(2006)

Čistírny odpadních vod

prof. Ing. Josef Pošta, CSc., doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., Ing. Tomáš Just, Ing. Iveta Růžičková, Ph.D., prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., doc. Ing. Jan Koller, CSc.,
(2005)

Strategie a koncepce managementu údržby

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
VERLAG DASHÖFER Praha (2005)

Normovaný management údržby

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
VERLAG DASHÖFER Praha (2005)

Sběr dat o spolehlivosti z provozu

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
VERLAG DASHÖFER Praha (2005)

Analýza nákladů životního cyklu (LCC)

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
VERLAG DASHÖFER Praha (2005)

Servisní logistika

prof. Ing. Václav Legát, DrSc., prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., Ing. Josef Váňa,
(2005)

Metody a postupy provádění údržby

prof. Ing. Josef Pošta, CSc.,
Power Print (2005)

Informační systémy v oblasti údržby

prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.,
Power Print (2005)

Manažer údržby, druhé přepracované vydání

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
(2005)

Příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky.

prof. Dr. Ing. František Kumhála, doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., prof. Ing. Milan Brožek, CSc., doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., prof. Ing. Josef Pošta, CSc.,
Profi Press, s.r.o. Praha (2004)

Logistika náhradních dielov a materiálu v procese údržby

prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Miroslav Rakyta,
(2004)

Manažer údržby

prof. Ing. Josef Pošta, CSc., Ing. Jan Chott, Ing. Jaromír Kovář, Ing. Viktor Matějec, Ing. Vladimír Nováček, Ing. Roman Pleskač, CSc., Ing. Miloslav Valena, RNDr. Ondřej Valent, CSc., Ing. Zdeněk Vyjídáček,
(2004)

Řízení zásob náhradních dílů

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
VERLAG DASHÖFER Praha (2004)

Audit jakosti managementu údržby

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
VERLAG DASHÖFER Praha (2004)

Poruchy a stavy objektů, bezporuchovost a životnost

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
VERLAG DASHÖFER Praha (2004)

Základní modely spolehlivosti

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
VERLAG DASHÖFER Praha (2004)

Možnosti zpracování a využití dat z řízení údržby

prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., Ing. Tomáš Hladík, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.,
ČSJ Praha (2004)

Manažer údržby

prof. Ing. Václav Legát, DrSc., doc. Ing. Antonín Mykiska, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.,
(2004)

Manažer údržby

prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., František Voldán, Ing. Jozef Lacko,
(2004)

Manažer údržby, třetí upravené vydání

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,
(2004)