Čtvrtek 17. 1. 2019, 10:10kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra kvality a bezpečnosti potravin

Historie


Katedra kvality zemědělských produktů (KKZP) byla založena v dubnu 2004 jako logický výsledek rozvoje zemědělsko-potravinářského sektoru požadujícího absolventy se širokými znalostmi zaměřenými na kvalitu zemědělských produktů ve vztahu k jejich zpracování v potravinářském průmyslu i jiných odvětvích.Zaměření


KKZP se zaměřuje na kvalitu jak živočišných, tak rostlinných zemědělských produktů s ohledem na požadavky zakotvené ve společné zemědělské politice a evropské legislativě.
Cílem je pokrýt oblast bezpečnosti a kvality zemědělských produktů „od pole až po vidličku“.Pedagogická činnost


KKZP vyučuje studenty bakalářských, magisterských a doktorandských studijních programů v následujících oblastech:

1. kvalita a zpracování rostlinných produktů
2. kvalita a zpracování živočišných produktů
3. kvalita a zpracování mléka a mléčných výrobků
4. senzorická analýza zemědělských produktů
5. konzervace potravin a posklizňové úpravy
6. bezpečnost, kvalita a certifikace potravinVýzkumná činnost


Výzkumná činnost KKZP se zaměřuje do několika oblastí.

Laboratoř obilovin provádí širokou škálu analýz, určení rheologických parametrů a hodnocení kvality obilovin s ohledem na jejich pekařské vlastnosti.

Dále experimentuje s různými druhy mouky mletými v laboratorních podmínkách s následným hodnocením jejich kvality.

Mlékařská laboratoř je vybavena pro rutinní i speciální analýzy mléka a mléčných výrobků. Nezabývá se pouze kravským mlékem, ale výzkum je zaměřen také na mléko kozí a ovčí, kvalitu mléka a mléčných výrobků z těchto druhů a faremní zpracování mléka.

Jednou ze sledovaných charakteristik je složení mléka a jeho vliv na kvalitu a složení finálních produktů. Jeden z projektů v oblasti mléčných výrobků je zaměřen na vliv uzení a jakost uzených sýrů.

Experimenty se zeleninou jsou zaměřeny na její pěstování za různých podmínek hnojení, resp. porovnání vlivu nehnojení, hnojení minerálními hnojivy a fermentovanou prasečí kejdou.

Senzorická analýza zemědělských produktů se orientuje na sledování organoleptických změn rostlinných a živočišných produktů během jejich skladování a zpracování.

Zahraniční styky


KKZP spolupracuje s Katedrou hygieny a bezpečnosti potravin Slovenské zemědělské univerzity v Nitře. Společně s touto katedrou byla v květnu 2006 zorganizována konference „Drůbež a mléko ve výživě člověka“.Pravidelně 2x ročně pořádá KKZP semináře pro farmáře.

První z nich je zaměřen na senzorické hodnocení faremních výrobků, druhý na analytické metody hodnocení mléka a mléčných výrobků, faremní výrobu sýrů, HACCP systémy pro farmáře apod.

Autor: Ing. Vlastimil Mikšík Ph.D.Datum poslední aktualizace: 19.10.2012