Pondělí 10. 12. 2018, 20:42kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra kvality a bezpečnosti potravin

Průvodce světem potravin

doc. Ing. Luboš Babička, CSc.,
Informační centrum bezpečnosti potravin MZe (2009)

Dusičnany jako rizikový faktor v zelenině

doc. Ing. Luboš Babička, CSc.,
ČZS (2009)

Výskyt těžkých kovů v zelenině v závislosti na způsobu hnojení

Ing. Ivana Poustková, Ph.D., Ing. Daniela Miholová, CSc., doc. Ing. Luboš Babička, CSc., doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Ludmila Prokůpková, Ph.D., Ing. Petr Doxanský,
STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika (2009)

Výroba potravin ve vztahu k zdravotním rizikům transgenních plodin

doc. Ing. Luboš Babička, CSc., Ing. Ivana Poustková, Ph.D., doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.,
STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika (2009)

Autenticita koncentrátů pomerančových džusů

Ing. Ivana Poustková, Ph.D., doc. Ing. Luboš Babička, CSc., doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Ludmila Prokůpková, Ph.D., Ing. Oldřich Faměra, CSc.,
STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika (2009)

Pšenice

Marie Hrušková, I. Burešová, prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Oldřich Faměra, CSc., Ing. Alena Hanišová, CSc., V. Horáková, J. Horčička, L. Hřivna, prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c., Jaroslav Prugar,
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (2008)

Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009

prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., Ing. Oldřich Faměra, CSc., prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., doc. Ing. Boris Hučko, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc., doc. Ing. Alois Kodeš, CSc., prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc., doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.,
Ústav zemědělských a potravinářských informací a MZe ČR (2008)

Výroba potravin a jejich uvádění do oběhu (Aktualizace pro rok 2008) Kap. 2.2.1.6. GMO a potraviny nového typu

doc. Ing. Luboš Babička, CSc.,
Verlag Dashofer, s.r.o. (2008)

Atlas rostlin

doc. Ing. Jana Nováková, CSc.,
(2008)

Úvod do mlékařství. Laboratorní cvičení

doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.,
(2007)

Základy rostlinné produkce

Ing. Oldřich Faměra, CSc., prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c.,
(2007)

Atlas rostlin. Skripta ke cvičením

doc. Ing. Jana Nováková, CSc.,
(2007)

Ceny osiv obilovin a luskovin

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Pšenice ozimá potravinářská

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Pšenice ozimá (nepotravinářská)

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Pšenice jarní

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Ječmen jarní sladovnický

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
N (2006)

Ječmen jarní nesladovnický

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Ječmen ozimý

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Žito ozimé

Ing. Oldřich Faměra, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Oves

Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Tritikale ozimé - žitovec

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Oldřich Faměra, CSc., doc. Ing. Josef Šnobl, CSc., Ing. Jarmila Peterová, CSc.,
ÚZPI Praha (2006)

Kontaminaty zeleniny

doc. Ing. Luboš Babička, CSc.,
VÚRV Praha Ruzyně (2006)

Výroba potravin a jejich uvádění do oběhu

doc. Ing. Luboš Babička, CSc.,
Verlag Dashofer, s.r.o. (2006)

Atlas rostlin.

doc. Ing. Jana Nováková, CSc.,
(2006)

Krajinná ekologie. Skripta ke cvičením.

doc. Ing. Jana Nováková, CSc., doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D., RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D.,
(2006)

Základy rostlinné produkce

Ing. Oldřich Faměra, CSc., prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr. h. c.,
(2005)

Malý slovníček pojmů pro zemědělce a potravináře

doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., doc. Ing. Luboš Babička, CSc.,
ČZU, Katedra kvality zemědlských produktů (2005)

Metody hodnocení mléka a mléčných výrobků

Hedvika Dragounová, doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., doc. Ing. Luboš Babička, CSc.,
ČZU Praha, Katedra kvality zemědělských produktů (2005)

Kysané mléčné výrobky

doc. Ing. Luboš Babička, CSc., doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Hedvika Dragounová,
ČZU, Katedra kvality zemědlských produktů (2005)

GMO v potravinách

doc. Ing. Luboš Babička, CSc.,
Verlag Dashofer, s.r.o. (2004)

Výroba potravin a jejich uvádění do oběhu

doc. Ing. Luboš Babička, CSc.,
Verlag Dashofer, s.r.o. (2004)