Pondělí 10. 12. 2018, 18:13kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra chovu hospodářských zvířat

Historie


Katedra speciální zootechniky (KSZ) vznikla na FAPPZ, sloučením kateder chovu skotu a mlékařství, chovu prasat a drůbeže.

Zaměření

Nejvýznamější publikace 2010-2011:
Beran, J., Louda, F. & Stadnik, L. 2010. The effect of egg yolk on the survival of sperm from an ai dose after thawing. Reproduction in Domestic Animals, 45, 78-78.
Dvorakova, V., Stupka, R., Sprysl, M., Citek, J., Okrouhla, M., Kluzakova, E. & Kratochvilova, H. 2011. Effect of the missense mutation Asp298Asn in MC4R on growth and fatness traits in commercial pig crosses in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 56, 176-180.
Heindl, J., Ledvinka, Z., Englmaierova, M., Zita, L. & Tumova, E. 2010. The effect of dietary selenium sources and levels on performance, selenium content in muscle and glutathione peroxidase activity in broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 55, 572-578.
Lewis, P. D., Gous, R. M. & Tumova, E. 2010. Broiler performance and bone strength minimally affected by either a simulated dusk or night-interruption photoperiod. South African Journal of Animal Science, 40, 1-5.
Makovicky, P., Dudova, M., Tumova, E., Rajmon, R. & Vodkova, Z. 2011. Experimental study of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) on a model of starving chickens: Is generalization of steatosis accompanied by fibrosis of the liver tissue? Pathology Research and Practice, 207, 151-155.
Sprysl, M., Citek, J. & Stupka, R. 2010. Interaction of selected production indicators of the economics of pork production. Czech Journal of Animal Science, 55, 1-10.
Stadnik, L., Louda, F., Bezdicek, J., Jezkova, A. & Rakos, M. 2010. Changes in teat parameters caused by milking and their recovery to their initial size. Archiv Fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 53, 650-662.
Tuma, J., Tumova, E. & Valasek, V. 2010. The effect of season and parity order on fertility of rabbit does and kit growth. Czech Journal of Animal Science, 55, 330-336

Pedagogická činnost


Katedra speciální zootechniky zajišťuje výuku předmětů:
  • chov skotu, prasat, drůbeže, ovcí, koní
  • jezdectví
  • chov kožešinových zvířat a králíků, laboratorních zvířat
  • reprodukce a inseminace hospodářských zvířat v různém rozsahu na všech fakultách ČZU.
Zvýšená pozornost je věnována praktické výuce, u které je volena forma samostatné práce studentů, ve vybraných předmětech na zpracování projektů a výchovu studentů k týmové práci.

Po odborné a organizační stránce zajišťujeme také provoz Jízdárny ČZU (ŠZP Lány- hosp.Suchdol), kde probíhá výuka předmětů chov koní, jezdectví a další. Mimo výuku toto pracoviště plně slouží všem studentům pro využití jejich volného času a zájmu o danou problematiku.

Výzkumná činnost


Katedra se podílí na řešení grantových úkolů NAZV ve spolupráci s VÚŽV Uhříněves a VÚCHS Rapotín, koordinuje Program ochrany genetických zdrojů králíků a nutrií v rámci Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, řeší 4 externí granty v rámci FR VŠ.

Další část výzkumu souvisí s hospodářskou činností formou externích podnikových grantů. Výzkum v oblasti chovu prasat se realizuje na detašovaném pracovišti katedry v nadstandardní Testační a pokusné stanici prasat v Ploskově, která je vybavena nejmodernější technologií pro testování prasat.

Intenzivní je také zapojení katedry do výzkumných záměrů fakulty. Pro řešení všech těchto úkolů je katedra vybavena třemi laboratořemi – mléko, maso, reprodukce.

Výsledky vlastní vědecké činnosti jsou publikovány v odborných a vědeckých časopisech a konferencích v zahraničí i ČR.

Zahraniční stykyAutor: doc. Ing. Jaroslav Čítek Ph.D.Datum poslední aktualizace: 16.04.2014