Čtvrtek 13. 12. 2018, 00:33kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra chovu hospodářských zvířat

Kód Název předmětu Garant předmětu
ASA22E Animal Production and Environment - Bc. doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.
ASA34E Dostihový sport-Humpolec - Bc. Ing. Martina Krejčí, Ph.D.
ADA10E Chov drobných hospodářských zvířat - Bc. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
ADA79E Chov drobných hospodářských zvířat - Bc. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
DADA01Y Chov drůbeže prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
ADA20E Chov drůbeže I - Bc. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
ADA71E Chov drůbeže I - Bc. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
ADA25E Chov drůbeže II - Mgr. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
ADA83E Chov drůbeže II - Mgr. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
AST03E Chov hospodářských zvířat - Bc. Ing. Renata Toušová, CSc.
AST71E Chov hospodářských zvířat - Bc. Ing. Renata Toušová, CSc.
ASA43E Chov koní-Humpolec - Bc. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ASA76E Chov koní - Bc. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ASA25E Chov koní - Bc., Mgr. Ing. Jan Navrátil, CSc.
DASA06Y Chov koní
ASA91E Chov koní a jezdectví - Mgr. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ASA28E Chov koní a jezdectví - Mgr. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ASA41E Chov koní v České republice a v zahraničí - Mgr. prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
ASA94E Chov koní v České republice a v zahraničí - Mgr. prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
ADA18E Chov kožešinových zvířat - Mgr.
ADA76E Chov kožešinových zvířat
ADA06E Chov kožešinových zvířat a králíků - Mgr. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
DADA02Y Chov kožešinových zvířat a králíků prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
ADA17E Chov králíků - Mgr. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
ASA42E Chov lam - Bc., Mgr. doc. Ing. Milena Fantová, CSc.
ASA39E Chov malých hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství - Bc. prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
ASA97E Chov malých hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství - Bc. prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
ADA16E Chov netradičních druhů drůbeže - Mgr. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
ADA88E Chov okrasného ptactva - Bc.
ADA14E Chov okrasného ptactva - Bc.
DASA05Y Chov ovcí
ASA05E Chov ovcí a koz - Mgr.
ASA92E Chov ovcí a koz - Mgr.
DADA03Y Chov prasat prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
ADA19E Chov prasat I - Bc. prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
ADA70E Chov prasat I - Bc. prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
ADA23E Chov prasat II - Mgr. doc. Ing. Michal Šprysl, CSc.
ADA73E Chov prasat II - Mgr. doc. Ing. Michal Šprysl, CSc.
ASA03E Chov skotu - Mgr. doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.
ASA96E Chov skotu - Mgr. doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.
DASA01Y Chov skotu
ASA45E Chov skotu a ovcí-Humpolec - Bc. doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
ASA81E Chov skotu a ovcí - Bc. doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
ASA35E Chov skotu a ovcí - Bc., Mgr. doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
ASA99E Chov velkých hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství - Bc. doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
ASA40E Chov velkých hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství - Bc. doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
ASA85E Chov zvířat a prostředí - Bc. doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
ASA23E Chov zvířat a prostředí - Bc. doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
ASE70E Chov zvířat II-PAA SÚT - Bc. prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
ASE03E Chov zvířat II - Bc.
ASE71E Chov zvířat II - Bc.
ASA06E Inseminace hospodářských zvířat - Mgr. doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
ASA32E Jezdecký sport-Humpolec - Bc. Ing. Martina Krejčí, Ph.D.
ASA89E Jezdectví a vozatajství - Bc. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ASA26E Jezdectví a vozatajství - Bc. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ASA95E Management a technika chovu hospodářských zvířat-HK - Mgr. doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.
ASA71E Management a technika chovu hospodářských zvířat - Mgr. doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.
ASA30E Management a technika chovu hospodářských zvířat - Mgr. doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.
ADA15E Moderní směry v chovu prasat - Mgr. doc. Ing. Michal Šprysl, CSc.
ASA37E Moderní směry v chovu skotu - Mgr. doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.
ASA20Z Odborná exkurze - Bc. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ASA71Z Odborná exkurze - Bc. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ASA73Z Odborná exkurze - Mgr. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ASA01Z Odborná exkurze - Mgr. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ASA70Z Odborná exkurze - Mgr. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ASA10Z Odborná exkurze - Mgr. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ADA21E Poultry Management - Mgr. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
ADA27E Rabbit Production - Mgr. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
DASA03Y Reprodukce
ASA98E Reprodukce zvířat se základy biotechnologických metod - Mgr. doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
ASA29E Reprodukce zvířat se základy biotechnologických metod - Mgr. doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
DADA05Y Speciální zootechnika prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
ASA44E Technika chovu koní-Humpolec - Bc. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ASA90E Technika chovu koní - Bc. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ASA27E Technika chovu koní - Bc. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ASA31E Výcvik koně a jezdce-Humpolec - Bc. Ing. Martina Krejčí, Ph.D.
ASA33E Zájmové využití koní-Humpolec - Bc. Ing. Martina Krejčí, Ph.D.
ASA79E Základy chovu hospodářských zvířat - Bc. prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
ASA19E Základy chovu hospodářských zvířat - Bc. prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
ASX01Z Základy chovu koní a jezdectví - Bc., Mgr. Ing. Jan Navrátil, CSc.
ADA30E Základy chovu monogastrů-Humpolec - Bc. doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
ADA29E Základy chovu monogastrů - Mgr. doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
ASA??E Základy chovu přežvýkavců doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
ASA16E Základy reprodukce zvířat - Bc. doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
ASA82E Základy reprodukce zvířat - Bc. doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
AST02E Základy živočišné produkce - Bc. Ing. Renata Toušová, CSc.
AST72E Základy živočišné produkce - Bc. Ing. Renata Toušová, CSc.
ADA13E Zoo 2 - Bc. prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
ADA86E Zoo 2 - Bc. prof. Ing. Roman Stupka, CSc.