Čtvrtek 13. 12. 2018, 01:26kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra chovu hospodářských zvířat

Vybrané kapitoly z chovu lam

doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Lenka Nohejlová,
(2010)

Chov prasat I. - CD

prof. Ing. Roman Stupka, CSc., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.,
(2009)

Základy chovu prasat

prof. Ing. Roman Stupka, CSc., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.,
(2009)

Vybrané kapitoly z chovu koz

doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Lenka Nohejlová,
(2009)

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže

doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.,
(2009)

Základy chovu exotických zvířat pro bakaláře

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Ing. Simona Brantlová, Ing. Renata Masopustová, Ph.D., Andrej Funk, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., J. Kotek, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D.,
(2009)

Fyziologie a hygiena výživy a alimentární onemocnění hospodářských zvířat

MVDr. Helena Härtlová, CSc., doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D., Ing. Martina Krejčí, Ph.D., Ing. Andrea Dörflerová (Čtrnáctá), Ph.D., Jaroslav Škopek, L. Matěchová, K. Vacková,
(2009)

Praktická příručka pro faremní zpracovatele mléka

Hedvika Dragounová, Ing. Renata Toušová, CSc.,
Regionální agrární rada Liberec (2009)

Základy chovu exotických zvířat

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Ing. Simona Brantlová, Ing. Renata Masopustová, Ph.D., Andrej Funk, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc.,
(2008)

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže

doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.,
(2008)

Katalog národní přehlídky chovných koní plemene Shagya-arab

Ing. Jan Navrátil, CSc., Otto Dlabola,
Katalog národní přehlídky chovných koní plemene Shagya-arab, Svaz chovatelů Shagya-araba ČR, Slatiňany (2008)

Řád Plemenné knihy Shagya-araba chovaného v ČR.

Ing. Jan Navrátil, CSc.,
Svaz chovatelů Shagya-araba ČR a Ministerstvo zemědělství ČR (2008)

Odborná revize a doplnění textu překladu hipologického terminologického slovníku "Kůň od A do Z"

Gerhard Kapitzke, Ing. Jan Navrátil, CSc., Dominika Švehlová,
Brázda Praha (2008)

Základy chovu okrasného ptactva

doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.,
(2007)

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby

prof. Ing. František Louda, DrSc., Marek Bjelka, Ing. Alena Ježková, CSc., Jan Pozdíšek, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Jiří Bezdíček,
KartoTISK s.r.o. Šumperk (2007)

Základy chovu ovcí

prof. Ing. Ladislav Štolc, CSc., Ing. Lenka Nohejlová, Ing. Jarmila Štolcová,
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (2007)

Chov koní

Ing. Jan Navrátil, CSc., Drahoslav Misař, Jaromír Dušek, Zdeněk Müller, Jiří Rajman, Vladimír Tlučhoř, Petr Žlumov,
Brázda s.r.o. (2007)

Základy chovu koní

Ing. Jan Navrátil, CSc.,
ÚZPI Praha (2007)

Aktuální problémy chovu prasat - Sele a běhoun, klíčový faktor ekonomiky chovu prasat

prof. Ing. Roman Stupka, CSc., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.,
PowerPrint, Praha (2005)

Chov prasat III.

prof. Ing. Roman Stupka, CSc., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc.,
(2005)

Sborník referátů z mezinárodní konference "Den mléka 2005"

prof. Ing. Ladislav Štolc, CSc.,
KSZ, KKZP, ČZS FAPPZ ČZU a ISV Praha (2005)

Člověk a příroda

Ing. Jan Navrátil, CSc.,
(2005)

Člověk a příroda

Ing. Jan Navrátil, CSc.,
(2005)

Člověk a příroda

Ing. Jan Navrátil, CSc.,
(2005)

Člověk a příroda

doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.,
(2005)

Člověk a příroda

Ing. Renata Toušová, CSc.,
(2005)

Člověk a příroda

prof. Ing. Ladislav Štolc, CSc., Ing. Lenka Nohejlová,
(2005)

Základy chovu hrabavé drůbeže

prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.,
ÚZPI Praha (2004)

Základy chovu vodní drůbeže

prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.,
ÚZPI Praha (2004)

Preference of Different Meats by Czech Consumers

doc. Ing. Marie Pourová, CSc., prof. Ing. Miloslav Pour, DrSc.,
Warsaw Agricultural University Press (2002)

Inseminace hospodářských zvířat se základy biotechnických metod

Ing. Alena Ježková, CSc., prof. Ing. František Louda, DrSc.,
(2001)