Čtvrtek 13. 12. 2018, 01:35kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra botaniky a fyziologie rostlin

Okrasné rostliny tropů a subtropů

Libor Kunte, doc. RNDr. Václav Zelený, CSc.,
Grada Publishing, a.s. (2009)

Responses of Cereal Plants to Environmental and Climate Changes – A Review

prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D., RNDr. Milan Skalický, Ph.D., doc. Ing. František Hnilička, Ph.D., doc. RNDr. Jan Novák, DrSc.,
Springer (2009)

Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematika

doc. RNDr. Jan Novák, DrSc., RNDr. Milan Skalický, Ph.D.,
Power Print (2009)

I. Prague Plant Scientific Workshop

prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D., RNDr. Milan Skalický, Ph.D.,
Power Print (2008)

Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematika

doc. RNDr. Jan Novák, DrSc., RNDr. Milan Skalický, Ph.D.,
Power Print (2008)

Praktická cvičení z botaniky

RNDr. Milan Skalický, Ph.D., Ing. Jana Česká, CSc.,
(2008)

Ze života stromů

Ing. Ladislav Bláha, Roman Gebauer, Ing. Pavlína Gottwaldová, David Holubec, Vojtěch Holubec, Milena Martinková, Martin Prokop, Zdenka Prokopová, Tomáš Vymyslický, doc. RNDr. Václav Zelený, CSc., Jiřina Zieglerová,
Karmášek (2008)

Jedovaté rostliny kolem nás

doc. RNDr. Jan Novák, DrSc.,
Grada (2007)

Botanika II. Systém rostlin

doc. RNDr. Jan Novák, DrSc., RNDr. Milan Skalický, Ph.D.,
(2007)

Půvab trav

Ing. Jana Česká, CSc.,
Jiřina Šírková (2007)

Dejte si pozor na jedovaté rostliny

doc. RNDr. Jan Novák, DrSc.,
Jiřina Šírková (2007)

Příroda vlašimského zámeckého parku

Pavel Pešout, doc. RNDr. Václav Zelený, CSc.,
Český svaz ochránců přírody Vlašim, 02/09 základní organizace (2007)

Botanika I. Anatomie a morfologie rostlin

RNDr. Milan Skalický, Ph.D., doc. RNDr. Jan Novák, DrSc.,
(2007)

Barvy jarní louky

Ing. Jana Česká, CSc., doc. RNDr. Václav Zelený, CSc.,
Jiřina Šírková (2006)

Plody našich i cizokrajných rostlin

doc. RNDr. Jan Novák, DrSc.,
Grada Publishing, a. s. (2005)

Systematic botany (for students of ITS and FAFNR)

doc. RNDr. Václav Zelený, CSc.,
(2005)

Základy fytotechniky (část botanika a fyziologie rostlin)

doc. Ing. František Hnilička, Ph.D., prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D., Ing. Brigita Zámečníková, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc.,
(2005)

Cvičení z fyziologie rostlin (pracovní sešit)

prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D., Ing. Brigita Zámečníková, Ph.D., doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.,
(2005)

Fyziologie rostlin

prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D., Ing. Brigita Zámečníková, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc., doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.,
(2005)

Rostliny Středomoří

doc. RNDr. Václav Zelený, CSc.,
Academia (2005)

Praktická cvičení z botaniky

Ing. Jana Česká, CSc., RNDr. Milan Skalický, Ph.D.,
(2004)

Praktická cvičení ze základů fytotechniky

doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.,
(2004)

Jedovaté rostliny v bytě a na zahradě

doc. RNDr. Jan Novák, DrSc.,
Grada (2004)