Čtvrtek 13. 12. 2018, 17:33kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra pedologie a ochrany půd

Kód Název předmětu Garant předmětu
APA33E Aplikovaná a účelová kartografie RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D.
APA79E Aplikovaná a účelová kartografie RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D.
APA30E Aplikovaná pedologie prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
APA37E Applied Cartography doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
APA29E Dálkový průzkum Země v pedologii prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APZ03E Environmental Soil Science prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APA35E Fundamentals of Geology doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
APL05E Fyzika půdy prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
APA32E Geology for NRE doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
DAPA09Y Geostatistika a její aplikace prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APA31E Hodnocení půd Ing. Jaroslava Janků, CSc.
APL01Z Hydrogeologie prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
DAPA11Y Klasifikace půd
DAPX08Y Kontaminace a degradace půd doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
DAPA05Y Lesnická pedologie prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APL71E Lesnická pedologie prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APL03E Lesnická pedologie prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APL04E Mechanika zemin prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
APA26E Mechanika zemin prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
APA24E Modelování v pedologii prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
APA07Z Odborná exkurze prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APA08Z Odborná pedologická praxe prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APA07E Ochrana půdy prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
APA84E Ochrana půdy prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
APA75E Pedologie prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APA76E Pedologie prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APA74E Pedologie prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APA18E Pedologie prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APA15E Pedologie prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
APA73E Pedologie prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
APA40E Pedologie a ochrana půdy prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APL34E Pedologie a základy geologie prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APL08E Pedologie KI prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APA13E Pedologie pro fytotechniky prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APA70E Pedologie pro fytotechniky prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APA12E Pedologie pro zahradníky prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
API02E Pedologie v tropech a subtropech
APA25E Pedometrika prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
DAPX09Y Pedometrika, geostatistika prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
DAPA08Y Pokročilá půdní chemie prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
APA05E Průzkum půd a PUGIS prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
APA83E Půdní genetika a systematika
APA04E Půdní genetika a systematika
DAPA06Y Půdní chemie prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
APA82E Půdní chemie prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
APA11E Půdní chemie prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
DAPX10Y Rozšířené modelování v pedologii prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
APA19E Soil and Chemical Relationship prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
APA21E Soil Conservation and Protection prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
APA38E Soil Science prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
APA22E Soil Taxonomy, Survey and GIS prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
DAPA02Y Speciální pedologie prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
DAPX07Y Systematika a mapování půd doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
DAPX01Y Transportní procesy v půdách prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
APA28E Úprava degradovaných půd prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APA10E Úprava půdních režimů prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
APA78E Základy geologie doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
APA16E Základy geologie doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
APA36E Základy ochrany půdy prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
APA81E Základy ochrany půdy prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka