Čtvrtek 13. 12. 2018, 01:02kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra agroekologie a rostlinné produkce

Kód Název předmětu Garant předmětu
AAA19E Advanced Meteorology
AAA27E Agricultural Systems prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
AAA22E Agroekologie prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
AAA82E Agroekologie prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
DAAA01Y Aplikovaná meteorologie a klimatologie Ing. Věra Kožnarová, CSc.
AAA25E Basic Meteorology
AAA84E Herbologie prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
DAAA02Y Herbologie prof. Ing. Václav Kohout, DrSc.
AAA05E Herbologie prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
AAA81E Kvalita ovzduší doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
AAA26E Kvalita ovzduší doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
AAT01Z Meteorologie
AAT71Z Meteorologie
AAL01E Meteorologie a klimatologie Ing. Věra Kožnarová, CSc.
AAA16E Meteorologie a klimatologie Ing. Věra Kožnarová, CSc.
AAA71E Meteorologie a klimatologie
AAL71E Meteorologie a klimatologie
AAE71E Obecná fytotechnika prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
AAE01E Obecná fytotechnika prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
DAAA03Y Obecná produkce rostlinná prof. Ing. Václav Kohout, DrSc.
AAA75E Obecná produkce rostlinná prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
AAA17E Obecná produkce rostlinná prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
AAA01Z Odborná exkurze doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
AAA04Z Odborná exkurze prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
DAAA05Y Ochrana ovzduší doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
AUA15Z Praxe učební doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
AAA18E Soustavy hospodaření doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
AAA76E Soustavy hospodaření doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
AAX02E Využití meteorologických informací Ing. Věra Kožnarová, CSc.
AAA21E Zakládání porostů polních plodin doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
DAAA04Y Základní agrotechnika prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
AAA77E Základní agrotechnika a herbologie prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
AAA14E Základní agrotechnika a herbologie prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
AAA78E Základní agrotechnika I. doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
AAA12E Základní agrotechnika I. doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
AAA13E Základní agrotechnika II. doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
AAA79E Základní agrotechnika II. doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
AAA83E Základy agroekologie prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
AAA23E Základy agroekologie prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
AAL02E Základy agrotechniky prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
AAA73E Základy bioklimatologie Ing. Věra Kožnarová, CSc.
AAA28E Základy bioklimatologie Ing. Věra Kožnarová, CSc.
AAA11E Základy bioklimatologie Ing. Věra Kožnarová, CSc.
AAA10E Základy meteorologie a klimatologie Ing. Věra Kožnarová, CSc.
AAA74E Základy meteorologie a klimatologie Ing. Věra Kožnarová, CSc.
AAI02E Základy tropické meteorologie a klimatologie Ing. Věra Kožnarová, CSc.